Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.289

Rīgā 2000.gada 21.jūnijā (prot. Nr.28, 11.§)

Par zemesgabala Krāslavas rajona Ūdrīšu pagasta Užingorskas ciemā saglabāšanu valsts īpašumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā (karavīru mācībām) zemesgabalu 157000 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 6096 009 010) Krāslavas rajona Ūdrīšu pagasta Užingorskas ciemā, dabas parka "Daugavas loki" teritorijā.

2. Aizsardzības ministrijai šī rīkojuma 1.punktā minēto zemesgabalu noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.

3. Aizsardzības ministrijai noslēgt ar dabas parka "Daugavas loki" administrāciju un Krāslavas rajona Ūdrīšu pagasta padomi līgumu par dabas parka "Daugavas loki" aizsardzību un izmantošanu, kā arī dabas aizsardzības plāna ievērošanu.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

21.06.2000