Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr.236

Rīgā 2000.gada 20.jūnijā

Par A.Požarnova komandējumu

1. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministrs A.Požarnovs no 2000.gada 7.jūnija līdz 12.jūnijam bija komandējumā Šveices Konfederācijā.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2000.gada 31.maija rīkojumu Nr.214 "Par A.Požarnova komandējumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 201./204.nr.).

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

20.06.2000