Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.730

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64 61.§)
Kārtība, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 720 euro

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.833)

Izdoti saskaņā ar Preču un pakalpojumu loteriju likuma 4.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 720 euro.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.833)

2. Komersants Preču un pakalpojumu loteriju likuma 4.pantā noteiktajā termiņā iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk — inspekcija) parakstītu paziņojumu par tādas preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu, kuras laimestu fonds nav lielāks par 720 euro (turpmāk — paziņojums).

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.833)

3. Paziņojumā (pielikums) norāda šādu informāciju:

3.1. preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3.2. loterijas organizētāja (ja tāds ir) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

3.3. tās preces vai pakalpojuma nosaukums, kura realizācijas veicināšanai organizēs attiecīgo loteriju (turpmāk — preces vai pakalpojuma nosaukums);

3.4. loterijas nosaukums (ja tāds ir);

3.5. loterijas norises teritorija;

3.6. loterijas laimestu fonds — laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un vērtība;

3.7. preču vai pakalpojumu daudzums, ko piedāvā preču vai pakalpojumu loterijā, vai cita informācija par katra loterijas dalībnieka aptuvenajām izredzēm laimēt;

3.8. ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi un to atšifrējums;

3.9. loterijas norises sākuma un beigu datums;

3.10. datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību loterijā;

3.11. laimējušo personu noteikšanas vietas adrese un datums;

3.12. laimējušo personu izsludināšanas vietas adrese un datums;

3.13. datums, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņemt;

3.14. pretenziju izskatīšanas kārtība un termiņi.

4. Paziņojumam pievieno parakstītus preču vai pakalpojumu loterijas noteikumus.

5. Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētos dokumentus inspekcijai var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi.

6. Inspekcija 10 darbdienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas komersantam pa pastu nosūta inspekcijas priekšnieka parakstītu atbildes vēstuli. Atbildes vēstulē norāda, ka loterija ir reģistrēta, kā arī šādu informāciju:

6.1. preču ražotāja, izplatītāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

6.2. loterijas organizētāja (ja tāds ir) nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

6.3. preces vai pakalpojuma nosaukums;

6.4. loterijas nosaukums (ja tāds ir);

6.5. loterijas norises teritorija;

6.6. loterijas laimestu fonds — laimestu nosaukums, sadalījums pa laimestu grupām (ja tādas ir), skaits un vērtība;

6.7. loterijas norises sākuma un beigu datums.

7. Inspekcijas atbildes vēstule par loterijas reģistrāciju ir apliecinājums, ka komersants ir izpildījis Preču un pakalpojumu loteriju likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto pienākumu un par loterijas organizēšanu ir paziņojis inspekcijai.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.730

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.833)

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
01.01.2014