Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.701

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64 63.§)
Ziņojuma par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu iesniegšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā loterijas atļaujas saņēmējs iesniedz Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu (turpmāk — ziņojums).

2. Ziņojumu (pielikums) paraksta persona, kas atbildīga par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu. Ziņojumā norāda Preču un pakalpojumu loteriju likuma 23.pantā minētās ziņas.

3. Laimestu vērtību norāda euro, pamatojoties uz grāmatvedības dokumentiem.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1012)

4. Ziņojumu nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi.

5. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.701

(Pielikums grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1012)

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
01.01.2014