Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.702

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64, 60.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 109./110., 241./242., 252.nr.; 1999, 104./105.nr.; 2000, 11./12., 380./383., 466./469.nr.; 2001, 101., 182.nr.; 2002, 190.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7. Valsts kase pirms sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas sadalīšanas starp valsts budžeta ieņēmumiem un pašvaldību budžetiem atskaita summu, kas atmaksāta tiem nodokļa maksātājiem, kuriem iepriekšējos taksācijas gados rezumējošā kārtībā aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.

8. Valsts kase pirms sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas (pēc tam, kad atskaitīta šo noteikumu 7.punktā noteiktā summa) sadalīšanas starp pašvaldību budžetiem atbilstoši likumam par valsts budžetu atskaita summu 28,4 % apmērā un novirza to valsts budžeta ieņēmumos.

9. Šo noteikumu 4.punktā minētās pašvaldības katru darbdienu no pašvaldības budžetā tieši iekasētajiem nodokļa ieņēmumiem summu 28,4 % apmērā ieskaita valsts budžeta ieņēmumos, attiecīgi samazinot pārskaitāmo summu par 28,4 % no Valsts kases ieturētajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām, kas atmaksātas, pamatojoties uz taksācijas gada ienākumu deklarāciju vai nodokļa pārrēķinu par iepriekšējiem gadiem.";

1.2. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2004.gadam (2.pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši 2002.gada nodokļa faktiskajai izpildei, bet šo noteikumu 4.punktā minētajām pašvaldībām -, pamatojoties uz pašvaldības un Finanšu ministrijas vienošanās protokolu.";

1.3. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

1998.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.145

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2004.gadam

Nr.

p.k.

Pašvaldības administratīvā teritorija

 

Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)

kods

nosaukums

1

2

3

4

1.

010000

Rīga

4,99208555

2.

050000

Daugavpils

6,48917064

3.

090000

Jelgava

5,65807003

4.

130000

Jūrmala

5,28806132

5.

170000

Liepāja

1,86309842

6.

210000

Rēzekne

2,70034719

7.

270000

Ventspils

1,37576582

8.

320200

Aizkraukles novads

1,07104503

9.

320800

Jaunjelgava ar lauku teritoriju

0,17088404

10.

321300

Pļaviņas

0,28656031

11.

324200

Aiviekstes pagasts

0,04886318

12.

324600

Bebru pagasts

0,06856394

13.

325000

Daudzeses pagasts

0,04724997

14.

325400

Iršu pagasts

0,02105390

15.

325800

Klintaines pagasts

0,03280445

16.

326000

Kokneses pagasts

0,28922128

17.

326200

Kurmenes pagasts

0,03331068

18.

326600

Mazzalves pagasts

0,05524473

19.

327000

Neretas pagasts

0,09182415

20.

327400

Pilskalnes pagasts

0,01718889

21.

327800

Seces pagasts

0,03585416

22.

328000

Sērenes pagasts

0,04306645

23.

328200

Skrīveru pagasts

0,28234467

24.

328400

Staburaga pagasts

0,02258429

25.

328600

Sunākstes pagasts

0,01582991

26.

329000

Valles pagasts

0,05095537

27.

329200

Vietalvas pagasts

0,04961110

28.

329600

Zalves pagasts

0,02565631

29.

360100

Alūksne

0,71711417

30.

360600

Ape ar lauku teritoriju

0,07954140

31.

364200

Alsviķu pagasts

0,07881788

32.

364400

Annas pagasts

0,01916499

33.

364800

Gaujienas pagasts

0,06927064

34.

365200

Ilzenes pagasts

0,01264538

35.

365600

Jaunalūksnes pagasts

0,05052970

36.

365800

Jaunannas pagasts

0,01634788

37.

366000

Jaunlaicenes pagasts

0,02069384

38.

366400

Kalncempju pagasts

0,00710448

39.

366800

Liepnas pagasts

0,03517389

40.

367200

Malienas pagasts

0,01088900

41.

367400

Mālupes pagasts

0,02248014

42.

367600

Mārkalnes pagasts

0,01371204

43.

368000

Pededzes pagasts

0,01334330

44.

368400

Trapenes pagasts

0,03064749

45.

368800

Veclaicenes pagasts

0,01634361

46.

369000

Virešu pagasts

0,03466893

47.

369400

Zeltiņu pagasts

0,01558793

48.

369600

Ziemera pagasts

0,02268775

49.

380100

Balvi

0,55639787

50.

381500

Viļaka

0,08339759

51.

384400

Baltinavas pagasts

0,04674484

52.

384600

Balvu pagasts

0,02553586

53.

384800

Bērzkalnes pagasts

0,01419761

54.

385000

Bērzpils pagasts

0,02671225

55.

385200

Briežuciema pagasts

0,01444256

56.

385600

Krišjāņu pagasts

0,01143624

57.

385800

Kubuļu pagasts

0,05480658

58.

386000

Kupravas pagasts

0,02071021

59.

386400

Lazdukalna pagasts

0,02911686

60.

386600

Lazdulejas pagasts

0,00715549

61.

387000

Medņevas pagasts

0,02929832

62.

387400

Rugāju pagasts

0,04582971

63.

387800

Susāju pagasts

0,01993228

64.

388200

Šķilbēnu pagasts

0,03173396

65.

388600

Tilžas pagasts

0,03988074

66.

389000

Vectilžas pagasts

0,01039869

67.

389200

Vecumu pagasts

0,01583293

68.

389400

Vīksnas pagasts

0,01984756

69.

389800

Žīguru pagasts

0,05602478

70.

400100

Bauska

0,84476747

71.

404400

Bārbeles pagasts

0,03877363

72.

404600

Brunavas pagasts

0,06353173

73.

405000

Ceraukstes pagasts

0,09197305

74.

405200

Codes pagasts

0,14883652

75.

405600

Dāviņu pagasts

0,02502513

76.

406000

Gailīšu pagasts

0,16942714

77.

406400

Iecavas pagasts

0,61625506

78.

406800

Īslīces pagasts

0,24663994

79.

407200

Mežotnes pagasts

0,08322071

80.

407600

Rundāles pagasts

0,11687069

81.

408000

Skaistkalnes pagasts

0,06834563

82.

408400

Stelpes pagasts

0,03671305

83.

408800

Svitenes pagasts

0,02937762

84.

409200

Vecsaules pagasts

0,07820767

85.

409400

Vecumnieku pagasts

0,28352568

86.

409600

Viesturu pagasts

0,02593910

87.

420100

Cēsis

1,69659541

88.

421100

Līgatne

0,07510282

89.

424700

Amatas novads

0,19307505

90.

424800

Drustu pagasts

0,03640447

91.

425000

Dzērbenes pagasts

0,05253836

92.

425400

Inešu pagasts

0,02347886

93.

425600

Jaunpiebalgas pagasts

0,09390676

94.

425800

Kaives pagasts

0,01033118

95.

426000

Liepas pagasts

0,19519212

96.

426200

Līgatnes pagasts

0,15171646

97.

426400

Mārsnēnu pagasts

0,03159323

98.

426800

Nītaures pagasts

0,04438456

99.

427200

Priekuļu pagasts

0,44109065

100.

427400

Raiskuma pagasts

0,09751707

101.

427600

Raunas pagasts

0,15122140

102.

427800

Skujenes pagasts

0,03530256

103.

428000

Stalbes pagasts

0,05941045

104.

428200

Straupes pagasts

0,07223121

105.

428600

Taurenes pagasts

0,05590504

106.

429000

Vaives pagasts

0,06107750

107.

429200

Vecpiebalgas pagasts

0,07274447

108.

429400

Veselavas pagasts

0,03093491

109.

429600

Zaubes pagasts

0,03838592

110.

429800

Zosēnu pagasts

0,02032509

111.

440700

Ilūkste

0,18764922

112.

441600

Subate ar lauku teritoriju

0,03304998

113.

444200

Ambeļu pagasts

0,01462596

114.

444400

Bebrenes pagasts

0,04965550

115.

444600

Biķernieku pagasts

0,01152593

116.

445000

Demenes pagasts

0,03737333

117.

445200

Dubnas pagasts

0,02113232

118.

445400

Dvietes pagasts

0,02025167

119.

445600

Eglaines pagasts

0,02807093

120.

446000

Kalkūnes pagasts

0,12252232

121.

446200

Kalupes pagasts

0,04810383

122.

446400

Laucesas pagasts

0,04262155

123.

446800

Līksnas pagasts

0,05540833

124.

447000

Maļinovas pagasts

0,01959134

125.

447200

Medumu pagasts

0,03289421

126.

447400

Naujenes pagasts

0,29704343

127.

447600

Nīcgales pagasts

0,04306877

128.

448000

Pilskalnes pagasts

0,03710951

129.

448400

Salienas pagasts

0,01756227

130.

448600

Skrudalienas pagasts

0,03685727

131.

448800

Sventes pagasts

0,03353921

132.

449000

Šēderes pagasts

0,10518581

133.

449200

Tabores pagasts

0,02338047

134.

449400

Vaboles pagasts

0,03078803

135.

449600

Vecsalienas pagasts

0,01357554

136.

449800

Višķu pagasts

0,09107504

137.

460100

Dobele

1,16496618

138.

460600

Auce ar lauku teritoriju

0,29805806

139.

464200

Annenieku pagasts

0,05661574

140.

464600

Auru pagasts

0,18736122

141.

465000

Bēnes pagasts

0,11171123

142.

465200

Bērzes pagasts

0,10165461

143.

465400

Bikstu pagasts

0,03955004

144.

466000

Dobeles pagasts

0,03481373

145.

466400

Īles pagasts

0,02679020

146.

466800

Jaunbērzes pagasts

0,05065033

147.

467200

Krimūnu pagasts

0,06508407

148.

467600

Lielauces pagasts

0,02099970

149.

468000

Naudītes pagasts

0,05404591

150.

468400

Penkules pagasts

0,04815556

151.

468900

Tērvetes novads

0,20557880

152.

469000

Ukru pagasts

0,01847257

153.

469400

Vītiņu pagasts

0,04408103

154.

469800

Zebrenes pagasts

0,02189333

155.

500100

Gulbene

0,67510822

156.

504400

Beļavas pagasts

0,06049883

157.

504800

Daukstu pagasts

0,04285116

158.

505200

Druvienas pagasts

0,02311282

159.

505600

Galgauskas pagasts

0,02269826

160.

506000

Jaungulbenes pagasts

0,07209875

161.

506400

Lejasciema pagasts

0,07450256

162.

506800

Litenes pagasts

0,03139071

163.

507200

Lizuma pagasts

0,07053328

164.

507600

Līgo pagasts

0,01617910

165.

508400

Rankas pagasts

0,05789290

166.

508800

Stāmerienas pagasts

0,04084188

167.

509000

Stradu pagasts

0,11311149

168.

509400

Tirzas pagasts

0,02590190

169.

541200

Kalnciems ar lauku teritoriju

0,13478148

170.

544800

Elejas pagasts

0,13664197

171.

545200

Glūdas pagasts

0,14495091

172.

545600

Jaunsvirlaukas pagasts

0,16778161

173.

546000

Lielplatones pagasts

0,04839277

174.

546200

Līvbērzes pagasts

0,10254514

175.

546700

Ozolnieku novads

0,57072121

176.

547000

Platones pagasts

0,10459007

177.

547400

Sesavas pagasts

0,06901267

178.

547800

Sidrabenes pagasts

0,07572194

179.

548200

Svētes pagasts

0,08292873

180.

548600

Valgundes pagasts

0,11587009

181.

549000

Vilces pagasts

0,05804174

182.

549200

Vircavas pagasts

0,05513499

183.

549600

Zaļenieku pagasts

0,08038483

184.

560100

Jēkabpils

1,69862627

185.

560600

Aknīste ar lauku teritoriju

0,10373794

186.

561600

Viesīte ar lauku teritoriju

0,13692679

187.

564400

Asares pagasts

0,00930545

188.

564600

Atašienes pagasts

0,02354673

189.

564800

Ābeļu pagasts

0,03917272

190.

565200

Dignājas pagasts

0,01340570

191.

565400

Dunavas pagasts

0,02455360

192.

565800

Elkšņu pagasts

0,01902993

193.

566200

Gārsenes pagasts

0,04428245

194.

566600

Kalna pagasts

0,02008724

195.

566800

Krustpils pagasts

0,03501997

196.

567000

Kūku pagasts

0,07760063

197.

567400

Leimaņu pagasts

0,02000419

198.

567600

Mežāres pagasts

0,02222160

199.

568000

Rites pagasts

0,02230685

200.

568200

Rubenes pagasts

0,04703109

201.

568600

Salas pagasts

0,16545909

202.

568800

Saukas pagasts

0,03075591

203.

569000

Sēlpils pagasts

0,04039985

204.

569400

Variešu pagasts

0,04577238

205.

569600

Vīpes pagasts

0,02099178

206.

569800

Zasas pagasts

0,04403749

207.

600200

Krāslavas novads

0,62471448

208.

600900

Dagda

0,14512531

209.

604200

Andrupenes pagasts

0,03853926

210.

604400

Andzeļu pagasts

0,01288521

211.

604600

Asūnes pagasts

0,01574437

212.

604800

Aulejas pagasts

0,02042901

213.

605000

Bērziņu pagasts

0,00799623

214.

605400

Dagdas pagasts

0,02263435

215.

605600

Ezernieku pagasts

0,03745839

216.

605800

Grāveru pagasts

0,01076358

217.

606200

Indras pagasts

0,03363261

218.

606400

Izvaltas pagasts

0,02744752

219.

606800

Kalniešu pagasts

0,01501854

220.

607000

Kaplavas pagasts

0,01445649

221.

607200

Kastuļinas pagasts

0,02231499

222.

607400

Kombuļu pagasts

0,02263635

223.

607600

Konstantinovas pagasts

0,01585695

224.

608000

Ķepovas pagasts

0,00489128

225.

608400

Piedrujas pagasts

0,00879882

226.

608600

Robežnieku pagasts

0,02073359

227.

608800

Skaistas pagasts

0,02230698

228.

609000

Svariņu pagasts

0,01038351

229.

609200

Šķaunes pagasts

0,02262117

230.

609400

Šķeltovas pagasts

0,01182968

231.

609600

Ūdrīšu pagasts

0,04662201

232.

620100

Kuldīga

0,87935485

233.

621000

Skrunda ar lauku teritoriju

0,21076234

234.

624200

Alsungas pagasts

0,08983134

235.

624600

Ēdoles pagasts

0,03501980

236.

625000

Gudenieku pagasts

0,02442927

237.

625400

Īvandes pagasts

0,01793841

238.

625800

Kabiles pagasts

0,02422803

239.

626000

Kurmāles pagasts

0,12545786

240.

626400

Laidu pagasts

0,03580515

241.

626800

Nīkrāces pagasts

0,02200868

242.

627200

Padures pagasts

0,04516792

243.

627400

Pelču pagasts

0,06056080

244.

627800

Raņķu pagasts

0,01414804

245.

628000

Rendas pagasts

0,04467478

246.

628200

Rudbāržu pagasts

0,04186468

247.

628400

Rumbas pagasts

0,09114618

248.

629000

Snēpeles pagasts

0,02371176

249.

629200

Turlavas pagasts

0,01998145

250.

629600

Vārmes pagasts

0,02929499

251.

640500

Aizpute

0,36426873

252.

640800

Durbes novads

0,10381186

253.

640900

Grobiņa

0,39175362

254.

641300

Pāvilosta

0,04802821

255.

641500

Priekule

0,13823074

256.

644200

Aizputes pagasts

0,04164985

257.

644400

Bārtas pagasts

0,02618271

258.

644600

Bunkas pagasts

0,03335213

259.

644800

Cīravas pagasts

0,05651092

260.

645000

Dunalkas pagasts

0,03787330

261.

645200

Dunikas pagasts

0,02557189

262.

645400

Embūtes pagasts

0,01713462

263.

645600

Gaviezes pagasts

0,03477462

264.

645800

Gramzdas pagasts

0,02943643

265.

646000

Grobiņas pagasts

0,13781981

266.

646400

Kalētu pagasts

0,02539135

267.

646600

Kalvenes pagasts

0,03393705

268.

646800

Kazdangas pagasts

0,06021503

269.

647200

Lažas pagasts

0,02734411

270.

647600

Medzes pagasts

0,05787448

271.

647800

Nīcas pagasts

0,14298516

272.

648000

Otaņķu pagasts

0,03691970

273.

648200

Priekules pagasts

0,01835689

274.

648400

Rucavas pagasts

0,05164040

275.

648600

Sakas pagasts

0,01668180

276.

649200

Vaiņodes pagasts

0,12279172

277.

649400

Vecpils pagasts

0,01873740

278.

649600

Vērgales pagasts

0,05736659

279.

649800

Virgas pagasts

0,03771952

280.

660100

Limbaži

0,81697094

281.

660600

Ainaži ar lauku teritoriju

0,13355523

282.

660800

Aloja ar lauku teritoriju

0,15250953

283.

661600

Salacgrīva ar lauku teritoriju

0,50618600

284.

661800

Staicele ar lauku teritoriju

0,07424307

285.

664400

Braslavas pagasts

0,01509268

286.

664800

Brīvzemnieku pagasts

0,05466373

287.

665200

Katvaru pagasts

0,06174886

288.

665600

Lēdurgas pagasts

0,05880341

289.

666000

Liepupes pagasts

0,11373170

290.

666400

Limbažu pagasts

0,12276903

291.

666800

Pāles pagasts

0,03417612

292.

667600

Skultes pagasts

0,09259728

293.

668000

Umurgas pagasts

0,05219560

294.

668400

Vidrižu pagasts

0,07999477

295.

668800

Viļķenes pagasts

0,06925478

296.

680100

Ludza

0,62150867

297.

680900

Kārsava

0,11706044

298.

681800

Zilupes novads

0,09807389

299.

684400

Blontu pagasts

0,01525017

300.

684600

Briģu pagasts

0,01710386

301.

684900

Ciblas novads

0,04915390

302.

685000

Cirmas pagasts

0,01938194

303.

685400

Goliševas pagasts

0,00956980

304.

685800

Isnaudas pagasts

0,04204530

305.

686000

Istras pagasts

0,02342318

306.

686400

Lauderu pagasts

0,00686454

307.

686800

Malnavas pagasts

0,06979783

308.

687000

Mežvidu pagasts

0,03186182

309.

687200

Mērdzenes pagasts

0,02435876

310.

687800

Nirzas pagasts

0,01516797

311.

688000

Ņukšas pagasts

0,01139186

312.

688400

Pasienes pagasts

0,01459900

313.

688600

Pildas pagasts

0,01420393

314.

688800

Pureņu pagasts

0,00939452

315.

689000

Pušmucovas pagasts

0,02527834

316.

689200

Rundēnu pagasts

0,01155274

317.

689400

Salnavas pagasts

0,02322114

318.

689800

Zvirgzdenes pagasts

0,02630548

319.

700100

Madona

0,75337973

320.

700800

Cesvaine ar lauku teritoriju

0,18227541

321.

701300

Lubāna

0,13943523

322.

701700

Varakļāni

0,08908159

323.

704200

Aronas pagasts

0,05804049

324.

704400

Barkavas pagasts

0,06829770

325.

704600

Bērzaunes pagasts

0,07257945

326.

705000

Dzelzavas pagasts

0,06765465

327.

705400

Ērgļu pagasts

0,17751374

328.

705800

Indrānu pagasts

0,04220659

329.

706000

Jumurdas pagasts

0,00704770

330.

706200

Kalsnavas pagasts

0,15980064

331.

706600

Lazdonas pagasts

0,03641354

332.

706800

Liezēres pagasts

0,05018099

333.

707000

Ļaudonas pagasts

0,05989645

334.

707400

Mārcienas pagasts

0,04306919

335.

707600

Mētrienas pagasts

0,02465993

336.

707800

Murmastienes pagasts

0,02068131

337.

708200

Ošupes pagasts

0,04045457

338.

708600

Praulienas pagasts

0,07274683

339.

709000

Sarkaņu pagasts

0,06148451

340.

709200

Sausnējas pagasts

0,01706102

341.

709400

Varakļānu pagasts

0,02065133

342.

709600

Vestienas pagasts

0,02861037

343.

740200

Ogres novads

3,02981505

344.

740600

Ikšķile ar lauku teritoriju

0,75501034

345.

741000

Ķeguma novads

0,37915676

346.

741400

Lielvārde ar lauku teritoriju

0,65299291

347.

744400

Birzgales pagasts

0,08751907

348.

744800

Jumpravas pagasts

0,16604832

349.

745200

Krapes pagasts

0,03464874

350.

745600

Ķeipenes pagasts

0,06381453

351.

746000

Lauberes pagasts

0,03538327

352.

746400

Lēdmanes pagasts

0,06220021

353.

746800

Madlienas pagasts

0,10603621

354.

747200

Mazozolu pagasts

0,02829424

355.

747600

Meņģeles pagasts

0,02649766

356.

748800

Suntažu pagasts

0,12670611

357.

749200

Taurupes pagasts

0,03982349

358.

760200

Preiļu novads

0,61437971

359.

761200

Līvānu novads

0,52278250

360.

764200

Aglonas pagasts

0,10706193

361.

764800

Galēnu pagasts

0,01675185

362.

765200

Jersikas pagasts

0,03727910

363.

765600

Pelēču pagasts

0,01739667

364.

766200

Riebiņu pagasts

0,04283053

365.

766800

Rudzātu pagasts

0,02673895

366.

767000

Rušonas pagasts

0,04954630

367.

767400

Saunas pagasts

0,02490762

368.

767600

Silajāņu pagasts

0,00720988

369.

767800

Sīļukalna pagasts

0,01397818

370.

768000

Stabulnieku pagasts

0,01633220

371.

768200

Sutru pagasts

0,01530767

372.

769100

Vārkavas novads

0,04016193

373.

769400

Vārkavas pagasts

0,01410682

374.

781700

Viļāni

0,16648495

375.

784200

Audriņu pagasts

0,03515750

376.

784400

Bērzgales pagasts

0,03199241

377.

784600

Čornajas pagasts

0,03399400

378.

784800

Dekšāres pagasts

0,02069507

379.

785000

Dricānu pagasts

0,03417629

380.

785200

Feimaņu pagasts

0,02133274

381.

785400

Gaigalavas pagasts

0,03722081

382.

785600

Griškānu pagasts

0,07437532

383.

785800

Ilzeskalna pagasts

0,02745155

384.

786000

Kantinieku pagasts

0,01193541

385.

786200

Kaunatas pagasts

0,04799841

386.

786600

Lendžu pagasts

0,02888436

387.

786800

Lūznavas pagasts

0,05338366

388.

787000

Maltas pagasts

0,14446692

389.

787200

Mākoņkalna pagasts

0,02054558

390.

787400

Nagļu pagasts

0,02206371

391.

787500

Nautrēnu pagasts

0,03489548

392.

787600

Ozolaines pagasts

0,06807549

393.

787800

Ozolmuižas pagasts

0,02977026

394.

788000

Pušas pagasts

0,01930146

395.

788200

Rikavas pagasts

0,02298060

396.

788600

Sakstagala pagasts

0,03574722

397.

788800

Silmalas pagasts

0,06551853

398.

789000

Sokolku pagasts

0,01373012

399.

789200

Stoļerovas pagasts

0,02090089

400.

789400

Stružānu pagasts

0,03166422

401.

789600

Vērēmu pagasts

0,09739032

402.

789800

Viļānu pagasts

0,05554696

403.

800600

Baldone ar lauku teritoriju

0,36634111

404.

800700

Baloži

0,47006743

405.

800900

Olaine

1,13968389

406.

801200

Salaspils ar lauku teritoriju

2,19184641

407.

801400

Saulkrasti ar lauku teritoriju

0,53779574

408.

801600

Siguldas novads

1,47357562

409.

801700

Vangaži

0,33378310

410.

804200

Allažu pagasts

0,11243678

411.

804400

Ādažu pagasts

0,74928089

412.

804800

Babītes pagasts

0,67317132

413.

805200

Carnikavas pagasts

0,56929324

414.

805600

Daugmales pagasts

0,05766968

415.

806000

Garkalnes pagasts

0,45328870

416.

806400

Inčukalna pagasts

0,42093835

417.

806800

Krimuldas pagasts

0,32434830

418.

807000

Ķekavas pagasts

1,50380972

419.

807400

Mālpils pagasts

0,30747216

420.

807600

Mārupes pagasts

0,94984381

421.

808000

Olaines pagasts

0,45447427

422.

808400

Ropažu pagasts

0,44866582

423.

808800

Salas pagasts

0,09870754

424.

809200

Sējas pagasts

0,18272867

425.

809600

Stopiņu pagasts

0,82966621

426.

840100

Saldus

0,92084424

427.

840600

Brocēnu novads

0,38192056

428.

844800

Ezeres pagasts

0,05116557

429.

845200

Gaiķu pagasts

0,02754166

430.

845600

Jaunauces pagasts

0,01483119

431.

845800

Jaunlutriņu pagasts

0,02809083

432.

846200

Kursīšu pagasts

0,02467245

433.

846600

Lutriņu pagasts

0,06972779

434.

847000

Nīgrandes pagasts

0,08461619

435.

847200

Novadnieku pagasts

0,11037742

436.

847600

Pampāļu pagasts

0,05081128

437.

848200

Rubas pagasts

0,03816912

438.

848600

Saldus pagasts

0,11654878

439.

848800

Šķēdes pagasts

0,01656158

440.

849200

Vadakstes pagasts

0,01787953

441.

849400

Zaņas pagasts

0,01996983

442.

849600

Zirņu pagasts

0,07676345

443.

849800

Zvārdes pagasts

0,01409955

444.

880100

Talsi

1,03344746

445.

881400

Sabiles novads

0,15198336

446.

881500

Stende

0,10349028

447.

881800

Valdemārpils ar lauku teritoriju

0,12641360

448.

884600

Balgales pagasts

0,03241418

449.

885000

Dundagas pagasts

0,19584442

450.

885400

Ģibuļu pagasts

0,11529174

451.

885800

Īves pagasts

0,02199303

452.

886200

Kolkas pagasts

0,11171805

453.

886400

Ķūļciema pagasts

0,01848201

454.

886800

Laidzes pagasts

0,13054518

455.

887000

Laucienes pagasts

0,07083688

456.

887200

Lībagu pagasts

0,12025284

457.

887400

Lubes pagasts

0,02046788

458.

887800

Mērsraga pagasts

0,12232469

459.

888200

Rojas pagasts

0,26727733

460.

888600

Strazdes pagasts

0,01541336

461.

889200

Valdgales pagasts

0,04628951

462.

889400

Vandzenes pagasts

0,09749047

463.

889600

Virbu pagasts

0,07413313

464.

900100

Tukums

1,50247364

465.

901200

Kandavas novads

0,39488176

466.

904600

Degoles pagasts

0,02327988

467.

904800

Džūkstes pagasts

0,07251710

468.

905000

Engures pagasts

0,17088471

469.

905400

Irlavas pagasts

0,07219726

470.

905600

Jaunpils pagasts

0,11529701

471.

905800

Jaunsātu pagasts

0,03141015

472.

906600

Lapmežciema pagasts

0,18079291

473.

906800

Lestenes pagasts

0,02858412

474.

907400

Pūres pagasts

0,07028095

475.

907800

Sēmes pagasts

0,04769279

476.

908000

Slampes pagasts

0,12089487

477.

908200

Smārdes pagasts

0,18608531

478.

908400

Tumes pagasts

0,10837064

479.

908800

Vānes pagasts

0,03584874

480.

909000

Viesatu pagasts

0,01478634

481.

909200

Zantes pagasts

0,02858492

482.

909600

Zentenes pagasts

0,02621933

483.

940100

Valka

0,49959772

484.

941400

Seda ar lauku teritoriju

0,10694178

485.

941500

Smiltene

0,57025482

486.

941700

Strenči

0,12604490

487.

944400

Bilskas pagasts

0,04470309

488.

944600

Blomes pagasts

0,04011911

489.

944800

Brantu pagasts

0,03636234

490.

945200

Ērģemes pagasts

0,04119170

491.

945400

Ēveles pagasts

0,02227334

492.

945800

Grundzāles pagasts

0,03060047

493.

946200

Jērcēnu pagasts

0,02896412

494.

946600

Kārķu pagasts

0,03149489

495.

947000

Launkalnes pagasts

0,09468706

496.

947400

Palsmanes pagasts

0,05018813

497.

947600

Plāņu pagasts

0,03325121

498.

948000

Smiltenes pagasts

0,06560940

499.

948400

Trikātas pagasts

0,05264422

500.

948800

Valkas pagasts

0,06593392

501.

949000

Variņu pagasts

0,03224512

502.

949200

Vijciema pagasts

0,03285381

503.

949600

Zvārtavas pagasts

0,01907204

504.

960100

Valmiera

2,76764691

505.

961200

Mazsalaca ar lauku teritoriju

0,12010333

506.

961500

Rūjiena

0,22486282

507.

964400

Bērzaines pagasts

0,02297107

508.

964600

Brenguļu pagasts

0,06026065

509.

964800

Burtnieku pagasts

0,06415404

510.

965200

Dikļu pagasts

0,05492480

511.

965600

Ipiķu pagasts

0,00776123

512.

965800

Jeru pagasts

0,04867190

513.

966200

Kauguru pagasts

0,08058438

514.

966400

Kocēnu pagasts

0,18672919

515.

966600

Ķoņu pagasts

0,02787006

516.

966800

Lodes pagasts

0,01063249

517.

967000

Matīšu pagasts

0,04152566

518.

967200

Naukšēnu pagasts

0,07916042

519.

967600

Ramatas pagasts

0,01159291

520.

967800

Rencēnu pagasts

0,07069563

521.

968200

Sēļu pagasts

0,01188805

522.

968400

Skaņkalnes pagasts

0,03671572

523.

968800

Vaidavas pagasts

0,06298162

524.

969000

Valmieras pagasts

0,25464169

525.

969200

Vecates pagasts

0,01633576

526.

969400

Vilpulkas pagasts

0,02976688

527.

969600

Zilākalna pagasts

0,03159888

528.

981400

Piltene ar lauku teritoriju

0,10389804

529.

984400

Ances pagasts

0,02874642

530.

985000

Jūrkalnes pagasts

0,01272536

531.

985600

Popes pagasts

0,05865025

532.

986000

Puzes pagasts

0,06602317

533.

986600

Tārgales pagasts

0,14294627

534.

987000

Ugāles pagasts

0,14408290

535.

987400

Usmas pagasts

0,02513952

536.

987800

Užavas pagasts

0,04076308

537.

988400

Vārves pagasts

0,13034007

538.

989000

Ziru pagasts

0,02726596

539.

989400

Zlēku pagasts

0,02431649

   

Valstī kopā

100,00000000"

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents E.Repše

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

01.01.2004