Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.279

Rīgā 2000.gada 14.jūnijā (prot. Nr.27, 11.§)

Par valsts nekustamās mantas Rīgā, Raunas ielā 64, pārdošanu

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 5.pantu un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu atļaut Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai pārdot izsolē valsts nekustamo mantu - bērnudārza ēku (liters Nr.001), palīgceltni (liters Nr.002) un zemesgabalu 1942 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 089 0268) - Rīgā, Raunas ielā 64, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finansu ministrijas personā.

2. Līgumā paredzēt, ka pircējs par ēkām maksā latos, bet par zemi - 80 procentu apmērā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 20 procentu apmērā latos.

3. Iegūtos naudas līdzekļus pēc pārdošanas izdevumu segšanas ieskaitīt valsts budžetā.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

14.06.2000