Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 107/12

Rīgā 2003. gada 13. novembrī

Par ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" grozījumiem

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus ar Latvijas Bankas padomes 2001. gada 13. septembra lēmumu Nr. 89/7 apstiprinātajos ""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumos":

1.1. izteikt preambulas otro rindkopu šādā redakcijā:

"""Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas "Valsts statistikas likumu", likumu "Par Latvijas Banku" un saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" piektā izdevuma prasībām un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.";

1.2. svītrot 1. punktā vārdu "NOTEIKUMOS";

1.3. izteikt 1.14. punktu šādā redakcijā:

"1.14. Valūtas kods - valūtas apzīmējums saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta lapas izvēlni "Saites").";

1.4. izteikt 2.5. punktu šādā redakcijā:

"2.5. Pārskatu un pārskata pielikumu sagatavo:

2.5.1. papīra dokumenta veidā divos eksemplāros un vienu no tiem iesniedz Latvijas Bankai, bet otru glabā pārskata sniedzējā uzņēmumā vai

2.5.2. elektroniskā veidā (saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām) un to pirms iesniegšanas Latvijas Bankai saglabā pārskata sniedzēja uzņēmuma datorā vai izdrukā un saglabā papīra dokumenta veidā.";

1.5. izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:

"5.1. Pārskatu un pārskata pielikumu iesniedz papīra dokumenta veidā Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, uz aploksnes norādot "1-MB Ārējo ieguldījumu ceturkšņa pārskats", vai elektroniskā veidā Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām:

5.1.1. par 1. ceturksni - līdz 25. aprīlim;

5.1.2. par 2. ceturksni - līdz 25. jūlijam;

5.1.3. par 3. ceturksni - līdz 25. oktobrim;

5.1.4. par 4. ceturksni - līdz 25. janvārim.";

1.6. iekļaut jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības normatīvajiem dokumentiem

6.1. Noteikumos iekļautas prasību normas, kas izriet no Eiropas Centrālās bankas vadlīnijām Nr. ECB/2003/7 "Par Eiropas Centrālās bankas statistisko pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā un starptautisko rezervju šablonu" un rekomendācijas Nr. ECB/2003/8 "Par Eiropas Centrālās bankas statistisko pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā un starptautisko rezervju šablonu"."

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2004. gada 1. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

01.01.2004