Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.08.2000. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.59

Rīgā 2000.gada 2.februārī (prot. Nr.6 16.§)
Par valsts kustamās mantas nodošanu Valsts kancelejas un Drošības policijas valdījumā

Atļaut valsts uzņēmumam "Latvijas valdības autobāze" nodot bez atlīdzības tā valdījumā esošo valsts kustamo mantu - septiņas vieglās automašīnas - Valsts kancelejas valdījumā (1.pielikums) un divas vieglās automašīnas - Drošības policijas valdījumā (2.pielikums).

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs E.Krastiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.februāra rīkojumam Nr. 59
Valsts kancelejai nododamās automašīnas

(Pielikums grozīts ar MK 15.08.2000. rīkojumu Nr.421)

Nr.p.k.AutomašīnasmarkaValsts reģistrācijasnumursIzlaidesgadsBilancesvērtība (latos)Atlikusī vērtība(latos)
1.Volvo S70DU 256819981882113551
2.Volvo 850AA 66441995154909500
3.Volvo 850 T5AA 669519962050311715
4.Volvo S70AA 66521997157659729
5.(svītrots ar MK 15.08.2000. rīkojumu Nr.421)
6.Volvo 850 T5AA 56151994215995628
7.Volvo 850 T5AA 66701996202878720
Finansu ministrs E.Krastiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.februāra rīkojumam Nr. 59
Drošības policijai nododamās automašīnas
Nr.p.k.AutomašīnasmarkaValsts reģistrācijasnumursIzlaidesgadsBilancesvērtība
(latos)
Atlikusī vērtība
(latos)
1.Nissan PatrolAA 668919972614820918
2.Nissan PatrolAA 669819972463019704
Finansu ministrs E.Krastiņš
15.08.2000