Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 107/11

Rīgā 2003. gada 13. novembrī

Par "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumu" grozījumiem

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus ar Latvijas Bankas padomes 2000. gada 13. jūlija lēmumu Nr. 76/8 apstiprinātajos "Informācijas par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas noteikumos":

1.1. izteikt preambulas otro rindkopu šādā redakcijā:

"Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas "Valsts statistikas likumu", likumu "Par Latvijas Banku" un saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" piektā izdevuma prasībām un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.";

1.2. svītrot 1. punktā vārdu "NOTEIKUMOS";

1.3. izteikt 1.17. punktu šādā redakcijā:

"1.17. Valūtas kods - valūtas apzīmējums saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta lapas izvēlni "Saites").";

1.4. izteikt 1.18. punktu šādā redakcijā:

"1.18. Valsts kods - valsts divu burtu apzīmējums saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (sk. Latvijas Bankas interneta lapas izvēlni "Saites").";

1.5. izteikt 3.16. punktu šādā redakcijā:

"3.16. Pārskatu sagatavo elektroniskā veidā atbilstoši "Kredītiestāžu statistisko pārskatu sagatavošanas elektroniskā veidā rokasgrāmatai" un nosūta saskaņā ar Latvijas Bankas "Kredītiestāžu elektroniskā veidā sagatavotu pārskatu nosūtīšanas noteikumiem" triju darbadienu laikā pēc pārskata perioda beigām Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei.";

1.6. svītrot 4. punktu, attiecīgi mainot nākamo punktu numerāciju;

1.7. izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:

"4.1. Nebanka, kas nav privātpersona, sagatavo informāciju atsevišķi par katru iekšzemes banku, kurā tā saņēmusi ienākošos ārējos maksājumus:

4.1.1. papīra dokumenta veidā saskaņā ar veidlapu UPDK 0620109 1-IB "Paziņojums par iekšzemes bankā saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem" (tālāk tekstā - 1-IB paziņojums; 3. pielikums) vai

4.1.2. elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām.";

1.8. izteikt 4.13. punktu šādā redakcijā:

"4.13. 1-IB paziņojumu iesniedz papīra dokumenta veidā Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, uz aploksnes norādot "Ārējie maksājumi", vai elektroniskā veidā Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām reizi mēnesī piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām. 1-IB paziņojuma piemērs sniegts 3.a pielikumā.";

1.9. izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:

"5.1. Nebanka, kas nav privātpersona, sagatavo informāciju par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem:

5.1.1. papīra dokumenta veidā saskaņā ar veidlapu UPDK 0620107 1-AB "Paziņojums par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem" (tālāk tekstā - 1-AB paziņojums; 4. pielikums) vai

5.1.2. elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām.";

1.10. izteikt 5.12. punktu šādā redakcijā:

"5.12. 1-AB paziņojumu iesniedz papīra dokumenta veidā Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, uz aploksnes norādot "Ārējie maksājumi", vai elektroniskā veidā Latvijas Bankai saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām reizi mēnesī piecu darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām. 1-AB paziņojuma piemērs sniegts 4.a pielikumā.";

1.11. iekļaut jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības normatīvajiem dokumentiem

6.1. Noteikumos iekļautas prasību normas, kas izriet no Eiropas Centrālās bankas vadlīnijām Nr. ECB/2003/7 "Par Eiropas Centrālās bankas statistisko pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā un starptautisko rezervju šablonu" un rekomendācijas Nr. ECB/2003/8 "Par Eiropas Centrālās bankas statistisko pārskatu sniegšanas prasībām maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas jomā un starptautisko rezervju šablonu"."

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2004. gada 1. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

 

01.01.2004