Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.06.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.639

Rīgā 2003.gada 11.novembrī (prot. Nr.59 13.§)
Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likuma
4.panta otrās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk — dienests) izveidošanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz dienestu izveidošanu Aizsardzības ministrijas padotībā esošajās iestādēs, Nacionālajos bruņotajos spēkos, Valsts meža dienesta struktūrvienībās un lidostās (lidlaukos), kur dienestu izveidi nosaka normatīvie akti, kas regulē attiecīgo nozari.

3. Iestāde, organizācija vai komercsabiedrība atbilstoši objekta specifikai var izveidot:

3.1. dienestu, kas ir apgādāts ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, speciālo aprīkojumu un kurā pastāvīgi dežurē personāls;

3.2. dienestu, kas ir apgādāts ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku vai tehniku, kas pielāgota ugunsgrēka dzēšanai un glābšanas darbiem, kā arī speciālo aprīkojumu un kurā ir darbinieki, kas, ja nepieciešams, iesaistāmi dienestam noteikto funkciju veikšanā.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.547)

4. Ja objekts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdzēsību un ugunsdrošību atzīts par sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu vai īpaši svarīgu, tajā izveido šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto dienestu vai slēdz līgumu ar citu iestādi, organizāciju vai komercsabiedrību par attiecīga dienesta piesaistīšanu, ja tiek nodrošināta šo noteikumu 9.punktā minēto prasību izpilde.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.547 redakcijā)

5. Ja pēc ēku un būvju rekonstrukcijas, renovācijas vai būvniecības attiecīgais objekts ir atzīstams par sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu vai īpaši svarīgu, iestāde, organizācija vai komercsabiedrība pirms šā objekta eksplua­tācijas uzsākšanas nodrošina šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā dienesta izveidošanu vai slēdz līgumu ar citu iestādi, organizāciju vai komercsabiedrību par attiecīga dienesta piesaistīšanu, ja tiek nodrošināta šo noteikumu 9.punktā minēto prasību izpilde.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.547 redakcijā)

6. Ja iestāde, organizācija vai komercsabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par dienesta izveidošanu, tā mēneša laikā informē par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

7. Dienesta nolikumu, ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas un speciālā aprīkojuma veidus un skaitu, kā arī darbinieku skaitu attiecīgās iestādes, organizācijas vai komercsabiedrības vadītājs saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

8. Ja paredzēta dienesta reorganizācija vai likvidācija, attiecīgās iestādes, organizācijas vai komercsabiedrības vadītājs mēnesi pirms dienesta reorganizācijas vai likvidācijas informē par to Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

9. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atrašanās vietu iekārto tā, lai ugunsdzēsēju vienība varētu ierasties objektā (iespējamā ugunsgrēka vietā) ne vēlāk kā piecas minūtes pēc paziņojuma saņemšanas par ugunsgrēku.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.547 redakcijā)

Ministru prezidents E.Repše

Iekšlietu ministra vietā — labklājības ministre D.Staķe
27.06.2009