Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.12.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli

1.pants. Likumā lietotie termini

Šajā likumā lietotie transportlīdzekļu tipu nosaukumi atbilst Latvijas nacionālajā transportlīdzekļu tipu un to definīciju standartā noteiktajai klasifikācijai un transportlīdzekļu uzskaites tehniskajiem datiem.

2.pants. Nodokļa objekts

Ar vieglo automobiļu un motociklu nodokli (turpmāk — nodoklis) apliekamais objekts ir vieglie automobiļi un motocikli.

3.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir visas juridiskās un fiziskās personas, uz kuru vārda saskaņā ar šo likumu Latvijā tiek reģistrēti vieglie automobiļi vai motocikli.

4.pants. Nodokļa likmes

(1) Iepriekš nereģistrētiem vieglajiem automobiļiem un vieglajiem automobiļiem, kuri pirmo reizi reģistrēti ārvalstīs pēc 2009.gada 1.janvāra, nodokli aprēķina, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma uz vienu kilometru:

1) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 120 gramiem uz vienu kilometru - 0,43 euro par katru gramu uz vienu kilometru;

2) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 121 grama līdz 170 gramiem uz vienu kilometru - 1,42 euro par katru gramu uz vienu kilometru;

3) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 171 grama līdz 220 gramiem uz vienu kilometru - 2,13 euro par katru gramu uz vienu kilometru;

4) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 221 grama līdz 250 gramiem uz vienu kilometru - 3,56 euro par katru gramu uz vienu kilometru;

5) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 grama līdz 300 gramiem uz vienu kilometru - 4,27 euro par katru gramu uz vienu kilometru;

6) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 grama līdz 350 gramiem uz vienu kilometru - 5,69 euro par katru gramu uz vienu kilometru;

7) automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu virs 350 gramiem uz vienu kilometru - 7,11 euro par katru gramu uz vienu kilometru.

(2) Vieglajiem automobiļiem, kas nav minēti šā panta pirmajā daļā, nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šajā panta daļā noteiktās likmes atkarībā no automobiļa vecuma (skaitot no pirmās reģistrācijas gada ārvalstīs) un automobiļa motora tilpuma:

1) ņemot vērā vieglā automobiļa vecumu, tiek noteiktas šādas likmes:

a) divus gadus veciem automobiļiem - 213,43 euro,

b) trīs gadus veciem automobiļiem - 177,86 euro,

c) četrus gadus veciem automobiļiem - 142,29 euro,

d) piecus līdz septiņus gadus veciem automobiļiem - 106,72 euro,

e) astoņus gadus veciem automobiļiem - 113,83 euro,

f) deviņus gadus veciem automobiļiem - 120,94 euro,

g) 10 gadus veciem automobiļiem - 128,06 euro,

h) 11 gadus veciem automobiļiem -142,29 euro,

i) 12 gadus veciem automobiļiem - 156,52 euro,

j) 13 gadus veciem automobiļiem - 184,97 euro,

k) 14 gadus veciem automobiļiem - 213,43 euro,

l) 15 gadus veciem automobiļiem - 241,89 euro,

m) 16 gadus veciem automobiļiem - 270,35 euro,

n) 17 gadus veciem automobiļiem - 298,80 euro,

o) 18 gadus veciem automobiļiem - 327,26 euro,

p) 19 līdz 25 gadus (ieskaitot) veciem automobiļiem - 355,72 euro;

2) vieglajiem automobiļiem ar motora tilpumu 3001 kubikcentimetrs un lielāku tiek noteiktas šādas likmes:

a) automobiļiem ar motora tilpumu no 3001 kubikcentimetra līdz 3500 kubikcentimetriem - 426,86 euro,

b) automobiļiem ar motora tilpumu no 3501 kubikcentimetra līdz 4000 kubikcentimetriem - 569,15 euro,

c) automobiļiem ar motora tilpumu no 4001 kubikcentimetra līdz 4500 kubikcentimetriem - 711,44 euro,

d) automobilim ar motora tilpumu virs 4500 kubikcentimetriem - 853,72 euro.

(3) Iepriekš nereģistrētiem motocikliem un motocikliem, kuri pirmo reizi reģistrēti ārvalstīs pēc 2009.gada 1.janvāra, nodokli aprēķina atkarībā no motocikla dzinēja darba tilpuma, piemērojot nodokļa likmi 0,14 euro par katru dzinēja darba tilpuma kubikcentimetru.

(4) Motocikliem, kas nav minēti šā panta trešajā daļā, nodokli aprēķina atkarībā no motocikla vecuma (skaitot no pirmās reģistrācijas gada ārvalstīs), šā panta otrās daļas 1.punktā noteiktās likmes reizinot ar 0,25.

(5) Ja nav iespējams noteikt vieglā automobiļa vai motocikla pirmās reģistrācijas gadu ārvalstīs, nodokli aprēķina pēc vieglā automobiļa vai motocikla vecuma, skaitot no tā izgatavošanas gada.

(6) Šā panta pirmajā daļā noteiktā nodokļa aprēķinā vieglajiem automobiļiem izmanto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu, kas norādīts transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikātā vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu izsniegtajos vieglo automobiļu reģistrācijas dokumentos.

(7) Ja nav iesniegti šā panta sestajā daļā minētie dokumenti, kuros norādīts oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums, nodokļa aprēķinā vieglajiem automobiļiem izmanto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā aprēķināts pēc formulas, izmantojot dzinēja maksimālās jaudas un automobiļa pašmasas rādītājus.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

5.pants. Atbrīvojumi

(1) No nodokļa ir atbrīvoti vieglie automobiļi un motocikli, kuri atbrīvoti no muitas nodokļa atbilstoši Eiropas Savienības regulai 918/83.

(2) No nodokļa ir atbrīvoti vieglie automobiļi un motocikli, kas vecāki par 25 gadiem.

(3) No nodokļa ir atbrīvoti:

1) vieglie automobiļi ar elektromotoru (elektromobiļi);

2) speciālie vieglie automobiļi (piemēram, ātrās medicīniskās palīdzības vieglie automobiļi, dzīvojamie vieglie automobiļi, vieglie katafalkautomobiļi);

3) vieglie automobiļi, kas speciāli aprīkoti, lai pārvadātu riteņkrēslos sēdošos invalīdus.

(4) No nodokļa ir atbrīvoti īpaši sagatavoti sporta vieglie automobiļi un motocikli.

(5) No nodokļa ir atbrīvoti operatīvie vieglie automobiļi un motocikli, kas paredzēti Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas iestāžu vajadzībām vai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

(6) Nodokli nemaksā invalīdi ar pārvietošanās traucējumiem, kuriem ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli pielāgoto vieglo automobiļu iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensācijai (par vienu uz attiecīgās personas vārda reģistrētu speciāli pielāgoto vieglo automobili). Ja speciāli pielāgotais vieglais automobilis tiek pārdots vai citādi mainās tā īpašnieks, reģistrējot attiecīgo vieglo automobili uz jaunā īpašnieka vārda, nodoklis maksājams saskaņā ar šā likuma 6.pantu, ja jaunajam īpašniekam nav tiesību uz atbrīvojumu no nodokļa saskaņā ar šo likumu.

(7) No nodokļa ir atbrīvoti vieglie automobiļi un motocikli, kuri reģistrēti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ar kuriem to īpašnieki vai valdītāji iebrauc Latvijā un kurus lieto Latvijā, ja normatīvajos aktos nav paredzēta šāda vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācija Latvijā.

(8) Ja vieglais automobilis vai motocikls pārbūvēts (pārveidots) no cita tipa transportlīdzekļa, kurš nav bijis aplikts ar nodokli vai ir bijis atbrīvots no nodokļa, nodoklis maksājams pirms šāda vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācijas pēc jaunajiem nosacījumiem.

(9) Ja vieglais automobilis vai motocikls nav bijis aplikts ar nodokli vai ir bijis atbrīvots no nodokļa saskaņā ar šo likumu, bet tiek reģistrēts pēc jaunajiem nosacījumiem, pēc kuriem atbrīvojums no nodokļa vairs nav piemērojams, nodoklis maksājams pirms šāda vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācijas pēc jaunajiem nosacījumiem.

6.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Nodokli maksā par:

1) pirmo reizi Latvijā reģistrējamu vieglo automobili vai motociklu;

2) reģistrējamu vieglo automobili vai motociklu saskaņā ar šā likuma 5.panta sestās daļas otro teikumu, astoto vai devīto daļu;

3) reģistrējamu vieglo automobili vai motociklu saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

(2) Persona saskaņā ar šo likumu aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā pirms attiecīgā vieglā automobiļa vai motocikla reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(3) Reģistrējot vieglo automobili vai motociklu Ceļu satiksmes drošības direkcijā šā panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, persona uzrāda nodokļa samaksas apliecinājumu.

(4) Latvijā vieglo automobili vai motociklu nereģistrē šā panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, ja nav samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu.

(5) Juridiskās un fiziskās personas nodokli par vieglo automobili vai motociklu, kurš uz laiku ievests no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, maksā saskaņā ar kārtību, kāda noteikta muitas nodokļa maksāšanai.

7.pants. Nodokļa atmaksāšana

(1) Nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc nodokļa maksātāja attiecīga pieprasījuma saņemšanas, ja vieglo automobili vai motociklu sešu mēnešu laikā pēc reģistrācijas noņem no uzskaites tā izvešanai no Latvijas.

(2) Ja nodoklis ir atmaksāts (vai to paredzēts atmaksāt) saskaņā ar šā panta pirmo daļu, bet vieglais automobilis vai motocikls netiek izvests no Latvijas vai tiek izvests, bet pēc tam atkal ievests Latvijā un atkārtoti reģistrēts Latvijā, nodoklis maksājams saskaņā ar šā likuma 6.pantu.

8.pants. Nodokļa administrācija

Kārtību, kādā iekasē, maksā un administrē nodokli, kā arī nodokļa administrācijas iecelšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikums

(22.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

Par tiem transportlīdzekļiem, kuri ievesti izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikā no ārvalstīm līdz 2004.gada 30.aprīlim, nodokli nemaksā, ja par minētajiem transportlīdzekļiem samaksāts akcīzes nodoklis saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (likums pieņemts 1999.gada 25.novembrī un ir spēkā līdz 2004.gada 30.aprīlim).

Likums stājas spēkā ar īpašu likumu.

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 30.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2003.gada 14.novembrī
01.01.2014