Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr.222

Rīgā 2000.gada 12.jūnijā

Par A.Kalvīša komandējumu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.160 "Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi" 120.punktu atļaut ekonomikas ministram A.Kalvītim doties komandējumā uz Vācijas Federatīvo Republiku no 2000.gada 15.jūnija līdz 18.jūnijam.

2. Ekonomikas ministra A.Kalvīša prombūtnes laikā par ekonomikas ministra vietas izpildītāju iecelt finansu ministru G.Bērziņu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

12.06.2000