Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

 Ministru kabineta rīkojums Nr.266

Rīgā 2000.gada 7.jūnijā (prot. Nr.26, 5.§)

Par zemesgabala Rīgā, Ģertrūdes ielā, nodošanu Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas valdījumā

1. Nodot Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas valdījumā zemesgabalu 368 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 029 0132) Rīgā, Ģertrūdes ielā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finansu ministrijas personā.

2. Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai šī rīkojuma 1.punktā minēto zemesgabalu noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas personā un pievienot to zemesgabalam 1281 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 029 0089) Rīgā, Ģertrūdes ielā 63, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas personā un uz kura atrodas privatizācijai nodotās valsts dzīvojamās mājas.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

07.06.2000