Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

 LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par agrāro reformu Latvijas Republikā

Latvijas Republikas Augstākā Padome, atzīstot, ka republikas lauksaimniecības piespiedu kolektivizācija kā no politiskā un juridiskā, tā arī no ekonomiskā viedokļa bijusi kļūda un kolektivizācijas realizācijas metodes - nelikumīgas, nolemj:

1. Lai pārkārtotu zemes un īpašuma attiecības tautsaimniecībā, izdarīt agrāro reformu.

2. Agrārās reformas ietvaros valdībai realizēt:

- zemes reformu,

- ekonomisko attiecību reformu,

- agrārnozares vadības reformu.

3. Noteikt, ka zemes reforma aptver visas republikas lauku apvidu zemes un tiek veikta divās kārtās. Pirmajā kārtā zemi piešķir fiziskajām un juridiskajām personām lietošanā un ierāda dabā. Otrajā kārtā precizē lietošanā piešķirto zemju robežas, veic šo zemju novērtēšanu, kā arī likumā noteiktajā kārtībā var atjaunot zemes privātīpašuma tiesības vai nodot zemi fizisko personu privātīpašumā bez atlīdzības vai pret atlīdzību.

4. Noteikt, ka bijušie zemes īpašnieki vai to mantinieki, pašreizējie zemes lietotāji un jaunie zemes pieprasītāji iesniedz pieprasījumu zemes piešķiršanai lietošanā lauku apvidū gada laikā no šā lēmuma publicēšanas dienas, norādot termiņu, kad vēlas uzsākt zemes izmantošanu, bet nevēlāku par 1996. gada 1. novembri.

Jebkuri citi iepriekš izsludinātie zemes pieprasījuma termiņi saskaņojami ar šā lēmuma noteikumiem.

Zemes pieprasījumi iesniedzami pagasta vai pilsētas (ciemata), kuru administratīvajā teritorijā ir arī lauku apvidu zemes, Tautas deputātu padomei pēc pieprasāmā zemes nogabala atrašanās vietas.

5. Noteikt, ka fiziskās un juridiskās personas, kuras līdz noteiktajam termiņam nav pieprasījušas zemi lietošanā, zaudē ar likumu noteikto zemes piešķiršanas lietošanā prioritāti un var saņemt zemi vispārīgā kārtībā.

6. Noteikt, ka līdz šā lēmuma 4. punktā noteiktajam zemes pieprasījumu iesniegšanas termiņam zemes pieprasījumi apmierināmi un zeme ierādāma dabā, ja tā jāpiešķir neatliekamos, sabiedrībai svarīgos gadījumos, kā arī zemnieku saimniecībām, ja citi iespējamie pretendenti uz pieprasīto zemes platību rakstiski atsakās no prioritātes tiesībām uz to.

Lēmumu par zemes piešķiršanu šajā punktā minētajos gadījumos pieņem rajona Tautas deputātu padome pēc pagasta vai pilsētas (ciemata), kuru administratīvajā teritorijā ir arī lauku apvidu zemes, Tautas deputātu padomes priekšlikuma.

7. Zemes reformas darbu koordinēšanai un tiesiskai nodrošināšanai līdz 1990. gada 1. septembrim izveidojamas pagastu, pilsētu (ciematu), kuru administratīvajā teritorijā ir arī lauku apvidu zemes, un rajonu Tautas deputātu padomju, kā arī Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisijas.

8. Agrārās reformas realizāciju un tautsaimniecības pārkārtošanu atbilstoši šai reformai, kā arī tās materiālo un tehnisko nodrošinājumu uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei.

9. Uzdot Latvijas Republikas Ministru Padomei līdz 1990. gada 1. septembrim sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Augstākajai Padomei nepieciešamos likumu un lēmumu projektus agrārās reformas nodrošināšanai.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 13. jūnijā

30.06.1990