Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.07.2000. - ... / Spēkā esošā
Ministru prezidenta rīkojums Nr.213

Rīgā 2000.gada 31.maijā
Par atvaļinājuma piešķiršanu K.Pētersonei

1. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 27.pantu piešķirt kultūras ministrei K.Pētersonei ikgadējā atvaļinājuma daļu — 22 kalendāra dienas — no 2000.gada 10.jūlija līdz 31.jūlijam par laikposmu no 2000.gada 5.maija līdz 2001.gada 4.maijam.

(Grozīts ar Mp 29.06.2000. rīkojumu Nr.253; Mp 04.07.2000. rīkojumu Nr.255)

2. Kultūras ministres K.Pētersones atvaļinājuma laikā par kultūras ministra vietas izpildītāju iecelt izglītības un zinātnes ministru K.Greiškalnu.

Ministru prezidents A.Bērziņš
04.07.2000