Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Labklājības ministrijas rīkojums Nr. 99

Rīgā 2001. gada 18. aprīlī

Par samaksas apmēra noteikšanu darbnespējas lapas dublikāta izsniegšanai

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa
noteikumu Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" 21.punktu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumu Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" 21.punktu noteikt ar 2001.gada 1.maiju samaksu par darbnespējas lapas dublikāta izsniegšanu - Ls 1 apmērā.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

18.04.2001