Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta informācija

Rīgā 2001.gada 6.aprīlī

Par finansu memorandu stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2001.gada 16. martā stājās spēkā finansu memorandi par Latvijas Republikas un Eiropas Komisijas vienošanos par pirmsiestāšanās strukturālās politikas instrumenta (ISPA) palīdzības piešķiršanu pasākumiem:

- "Stacijas Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecība (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors), kas atrodas Rēzeknes rajonā, Latvija";

- "Sliežu pārmiju pārvada nomaiņa (Latvijas Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridors" Latvijā;

""Via Baltica" pievedceļu uzlabošana (lidostas pievedceļš (P133) un ar to saistītais A10 ceļa posms)", Rīgas rajons, Latvija.

Finansu memorandi parakstīti 2001.gada 16.martā.

Juridiskā departamenta direktores p.i. Irēna Mangule