Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.18 izraksts

Rīgā 2001.gada 17.aprīlī

29.§

Par valsts uzņēmumu datu aktualizācijas īstenošanu Uzņēmumu reģistrā

Apspriešanā piedalījās: I.Labucka, L.Saltuma, G.Bērziņš, K.Greiškalns, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

2. Valsts ieņēmumu dienestam veikt pasākumus, lai likvidētu šādus valsts uzņēmumus, kuri atkārtoti nav iesnieguši normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, ( valsts uzņēmumu "BALTI", valsts uzņēmumu "VLATTA", valsts uzņēmumu "SIGMA", valsts uzņēmumu "Jūrmalas valsts specializētais mehanizēto darbu uzņēmums", valsts uzņēmumu "ASTORIJA", valsts uzņēmumu "MZIURI", valsts uzņēmumu "BALTSERVISS", valsts uzņēmumu "Konstruktoru birojs "ORBĪTA"", valsts uzņēmumu "LAIN", valsts uzņēmumu "Kultūras ministrijas restaurācijas institūts", valsts uzņēmumu "STRENČI", valsts uzņēmumu "Sociālās nodrošināšanas ministrijas inženiercentrs", valsts uzņēmumu "LATVIJAS OPTIKA", valsts uzņēmumu "Valsts Valkas skaitļošanas centrs", valsts uzņēmumu "Veikals "SPORTS"".

3. Uzņēmumu reģistram veikt pasākumus, lai likvidētu šādus valsts uzņēmumus, kuri gada laikā no dibināšanas nav uzsākuši darbību - valsts uzņēmumu "TIRDZNIECĪBAS APGĀDE", valsts uzņēmumu "Valsts tirdzniecības un skaitļošanas centrs", valsts uzņēmumu "INKOMERC", valsts uzņēmumu "GAZIFIKATORS", valsts uzņēmumu "PSRS Krājbankas Latvijas republikāniskās bankas valsts remontu celtniecības iecirknis", valsts uzņēmumu "RIGONDA-SERVISS", valsts uzņēmumu "VALSTS IZDEVNIECĪBA AVĪZE", valsts uzņēmumu "LATVIJAS STATISTIKAS INSTITŪTS", valsts uzņēmumu "Tehnika un sports" mācību centrs "BERĢI", valsts uzņēmumu "CMR".

4. Ministrijām līdz 2001.gada 2.jūlijam veikt pasākumus, lai reģistrētu valsts uzņēmumu reorganizāciju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus Uzņēmumu reģistrā:

4.1. Satiksmes ministrijai - valsts uzņēmumu "CEĻŠ"; valsts uzņēmumu "Rīgas ceļu būvmateriāli"; valsts uzņēmumu "Rīgas autotransporta konstruktoru birojs";

4.2. Labklājības ministrijai - valsts uzņēmumu "LĪVĒNI".

5. Ministrijām līdz 2001.gada 2.jūlijam veikt pasākumus, lai izslēgtu valsts uzņēmumus no Uzņēmumu reģistra:

5.1. Finansu ministrijai - valsts uzņēmumu "Rīgas apģērbs";

5.2. Labklājības ministrijai - valsts uzņēmumu "Bīmaņu aptieka"; valsts uzņēmumu "Bīriņi";

5.3. Izglītības un zinātnes ministrijai - valsts uzņēmumu "Latvijas šaha un dambretes klubs".

6. Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) turpināt darbu uzņēmumu datu aktualizēšanā un līdz š.g. 1.jūlijam iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktore G.Veismane