Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas instrukcija Nr. 3

Rīgā 2003. gada 1. aprīlī

Fitosanitāro pasākumu veikšana koksnes iepakojamajam materiālam

Izdota saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 6.panta 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka fitosanitāros pasākumus un to veikšanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam, ja to lieto starptautiskajā tirdzniecībā un ja to pieprasa importētājvalsts, lai ierobežotu augu karantīnas organismu izplatīšanās risku.

2. Instrukcija attiecas uz neapstrādātu koksnes iepakojamo materiālu, kas izgatavots no skuju un lapu koku koksnes un paredzēts kravas transportēšanai (paletes, kastes, spoles, mucas, balsti vai to sagataves, ieskaitot kravu stiprinājumus) (turpmāk - koksnes iepakojamais materiāls).

3. Instrukcija neattiecas uz koksnes iepakojamo materiālu:

3.1. kura ražošanas procesā izmantota līme, termiskā apstrāde vai spiediens - saplāksni, kokskaidu un kokšķiedru plātnēm, orientēto kokskaidu plātnēm un finieri;

3.2. finiera serdeņiem (produkts, kas paliek pēc baļķu lobīšanas), zāģskaidām, koka vilnu, skaidām, sasmalcinātu, neapstrādātu koksni (koksnes gabaliņu biezums līdz 6 mm).

4. Koksnes iepakojamajam materiālam piemēro šādus fitosanitāros pasākumus:

4.1. koksnes mizošanu kombinācijā ar termisko apstrādi;

4.2. koksnes mizošanu, mākslīgo žāvēšanu kombinācijā ar termisko apstrādi.

5. Koksnes mizošana ir fitosanitārais pasākums, kad koksne tiek nomizota pilnīgi.

6. Termiskā apstrāde ir fitosanitārais pasākums, kad termiskā apstrāde koksnē nodrošina vismaz 56°C temperatūru vismaz uz 30 min.

7. Koksnes žāvēšana ir fitosanitārais pasākums, kad koksne tiek izžāvēta žāvēšanas kamerā, lietojot gaisa temperatūras un koksnes mitruma kontroli, kas nodrošina koksnes galamitrumu ne vairāk kā 20%.

8. Fitosanitāro pasākumu piemērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests).

 

II. Fitosanitāro pasākumu veikšana

9. Veiktos fitosanitāros pasākumus apliecina marķējums.

10. Koksnes iepakojamo materiālu, kuram ir veikts viens no instrukcijas 4. punktā noteiktajiem fitosanitārajiem pasākumiem, marķē sertificēts uzņēmums, kas ir reģistrējies dienestā.

11. Marķēšanas uzņēmumu dienests reģistrē, ja ir:

11.1. dokumenta kopija, kas apliecina, ka uzņēmums ir sertificēts;

11.2. iesniegums, kurā norādīts darbības un produkcijas veids, ražotnes, žāvētavas un noliktavas faktiskā atrašanās vieta;

11.3. atbildīgā persona sadarbībai ar dienestu.

12. Divdesmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienests pārbauda iesniegto informāciju.

13. Pēc informācijas pārbaudes dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par uzņēmuma reģistrāciju. Ja uzņēmums tiek reģistrēts, tam piešķir individuālu reģistrācijas numuru.

14. Uzņēmums netiek reģistrēts, ja pārbaudē inspektors konstatē, ka iesniegtā informācija neatbilst faktiskajai.

15. Marķējums ietver šādu informāciju (pielikums):

15.1. ISO divu burtu valsts kodu (LV);

15.2. uzņēmuma reģistrācijas numuru dienestā;

15.3. lietotā fitosanitārā pasākuma apzīmējumu:

15.3.1. HT DB - koksnes mizošana un termiskā apstrāde;

15.3.2. HT KD DB - koksnes mizošana, mākslīgā žāvēšana kombinācijā ar termisko apstrādi.

16. Marķējums ir:

16.1. skaidri salasāms;

16.2. noturīgs un nepārvietojams;

16.3. novietots labi redzamā vietā un vismaz uz divām pretējām marķējamā materiāla pusēm.

17. Marķējumā nedrīkst lietot sarkanu vai oranžu krāsu.

18. Pārstrādātam vai labotam koksnes iepakojamajam materiālam atkārtoti veic fitosanitāros pasākumus un tos pārmarķē.

19. Eksportējot koksnes iepakojamo materiālu, fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" var būt norāde par veikto fitosanitāro pasākumu, ja to pieprasa importētājvalsts.

 

III. Uzraudzība un kontrole

20. Dienests veic uzraudzību un kontroli pār:

20.1. fitosanitāro pasākumu veikšanu;

20.2. marķēšanas procesa ievērošanu;

20.3. marķējuma pareizību.

21.Dienesta inspektors vienu reizi ceturksnī veic reģistrēto uzņēmumu pārbaudi.

22. Dienesta inspektoram ir tiesības iepazīties ar dokumentāciju par koksnes iepakojamo materiālu (iegādātais materiāls, termiski apstrādātais materiāls, termiskās apstrādes ciklu izdrukas, saražotais iepakojamais materiāls).

23. Ja uzņēmums izgatavo koksnes iepakojamo materiālu no termiski apstrādātām sagatavēm, inspektors pārbauda:

23.1. sertifikāta derīguma termiņu;

23.2. koksnes iepakojamā materiāla izgatavošanai izmantotās koksnes marķējuma pareizību - HT DB vai HT KD DB;

23.3. apstrādātās koksnes partiju dokumentāciju;

23.4. attiecīgās partijas identificējamības sasaisti ar termiskās apstrādes ciklu izdrukām;

23.5. termiski apstrādātās koksnes daudzumu, kuram veikta termiskā apstrāde uzņēmumā, citur iegādātā apstrādātā materiāla daudzumu, attiecīgās žāvētavas jaudas atbilstību darba apjomam;

23.6. izgatavotā iepakojuma materiāla daudzumu atbilstību termiski apstrādātas koksnes daudzumiem;

23.7. apstrādātās koksnes glabāšanu atsevišķi;

23.8. gatavā koksnes iepakojamā materiāla marķējuma atbilstību instrukcijas prasībām.

24. Ja uzņēmums marķē termiski apstrādātu gatavu koksnes iepakojamo materiālu, inspektors pārbauda:

24.1. sertifikāta derīguma termiņu;

24.2. apstrādātās koksnes iepakojamā materiāla partiju dokumentāciju;

24.3. attiecīgo partiju identificēšanu un to sasaisti ar termiskās apstrādes ciklu izdrukām;

24.4. termiski apstrādātās koksnes iepakojamā materiāla daudzumu, kuram veikta termiskā apstrāde uzņēmumā, citur iegādātā koksnes iepakojamā materiāla daudzumu, attiecīgās žāvētavas atbilstību darba apjomam;

24.5. termiski apstrādātas koksnes iepakojamā materiāla glabāšanu atsevišķi no neapstrādātas koksnes;

24.6. termiski apstrādātās koksnes iepakojamā materiāla marķējuma atbilstību instrukcijas prasībām.

Zemkopības ministrs M.Roze

 

Pielikums

ZEM3 COPY.GIF (29122 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze

16.04.2003