Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr.143

Rīgā 2001.gada 18.aprīlī

Par A.Požarnova komandējumu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.160 "Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi" 120.punktu atļaut labklājības ministram A.Požarnovam doties komandējumā uz Dānijas Karalisti no 2001.gada 9.maija līdz 10.maijam.

2. Labklājības ministra A.Požarnova prombūtnes laikā par labklājības ministra vietas izpildītāju iecelt īpašu uzdevumu ministru valsts reformu lietās J.Krūmiņu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Rīkojums stājas spēkā ar 2001.gada 18.aprīli.

18.04.2001