Darbības ar dokumentu

Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienesta pārdēvēšanu

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Pārdēvēt Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienestu par Latvijas Republikas Drošības dienestu.

2. Aizstāt Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 26. augusta lēmuma «Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes apsardzes dienesta izveidošanu» nosaukumā un tekstā vārdus «Augstākās Padomes apsardzes» ar vārdu «Drošības».

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 28. janvārī

28.01.1992