Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrija

Juridiskais departaments

Dienesta informācija Nr.40/341-3124 Rīgā 2001.gada 9.aprīlī

Par Latvijas un Zviedrijas līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2001.gada 28.martā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums un tā papildprotokols par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu (līgums parakstīts 1997.gada 14.jūlijā, teksts publicēts "Latvijas Vēstnesī", Nr.315/316, 1997.gada 5.decembrī; papildprotokols parakstīts 13.01.2000., teksts publicēts "Latvijas Vēstnesī", Nr.148/150, 2000.gada 27.aprīlī).

Juridiskā departamenta

direktores p.i. Irēna Mangule