Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr.134

Rīgā 2001.gada 12.aprīlī

Par atvaļinājuma piešķiršanu G.Bērziņam

1. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 27.pantu piešķirt finansu ministram G.Bērziņam ikgadējā atvaļinājuma daļu - 1 kalendāra dienu - 2001.gada 30.aprīlī par laikposmu no 2000.gada 5.maija līdz 2001.gada 4.maijam.

2. Finansu ministra G.Bērziņa atvaļinājuma laikā par finansu ministra vietas izpildītāju iecelt īpašu uzdevumu ministru sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīli.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Rīkojums stājas spēkā ar 2001.gada 12.aprīli.

12.04.2001