Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Liepājā 2000.gada 23.martā (prot.Nr.6, 6.§)

Par meža fondā neietilpstošo koku un krūmu ciršanu Liepājas pilsētā

Izdoti saskaņā ar LR Ministru kabineta 1998.gada 24.novembra noteikumu Nr.440
"Meža fondā neietilpstošo koku un krūmu ciršanas noteikumi" 2. punktu

1. Noteikumi "Par meža fondā neietilpstošo koku un krūmu ciršanu Liepājas pilsētā" nosaka kārtību Liepājas pilsētā, kāda jāievēro fiziskajām un juridiskajām personām, to īpašumā esošajās vai lietošanā piešķirtajās platībās cērtot meža fondā neietilpstošos kokus.

2. Meža fondā neietilpstošo koku ciršanai Liepājas pilsētā nepieciešama koku ciršanas atļauja, ja koka caurmērs krūšu augstumā pārsniedz 12 cm.

3. Augļu koku, kuri neatrodas publisko apstādījumu teritorijā, ciršanai nav nepieciešama koku ciršanas atļauja.

4. Publisko apstādījumu teritorijā nepieciešama koku ciršanas atļauja, neatkarīgi no koka caurmēra krūšu augstumā, ja tas nav ieaudzis pašizsējas kārtā. Kāpu joslā koku ciršanas atļauja nepieciešama jebkurā gadījumā.

5. Meža fondā neietilpstošo koku ciršanai Liepājas pilsētā nav nepieciešama Valsts meža dienesta izsniegta koku ciršanas biļete vai ciršanas apliecinājums.

6. Koka ciršanas pieteikumus izskata ar Liepājas pilsētas domes lēmumu apstiprinātā Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības komisija, kuras darbību regulē Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības komisijas nolikums.

7. Koku ciršanas atļauju izsniedz Liepājas pilsētas domes Vides nodaļa, pamatojoties uz Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu.

8. Par koku ciršanu tiek iekasēta apstādījumu atjaunošanas maksa, kuru nosaka Liepājas pilsētas apstādījumu uzraudzības komisija saskaņā ar Liepājas pilsētas domes noteikto kārtību.

9. Apstādījumu atjaunošanas maksa tiek ieskaitīta Liepājas pilsētas domes vides aizsardzības fondā un iegūtie līdzekļi tiek izmantoti jaunu apstādījumu veidošanai pilsētas teritorijā.

10. Koku ciršanas atļaujā tiek uzrādīti dati par fizisko vai juridisko personu, kurai atļauja izsniegta, izcērtamo koku suga, skaits, koka caurmērs 1,3 m augstumā, augstums, atļaujas derīguma termiņš.

11. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 1994.gada 24.novembra lēmums Nr.344 "Par koku izsniegšanas kārtību Liepājas pilsētas teritorijā".

Domes priekšsēdētājs U.Sesks

26.05.2000