Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Ministru kabineta noteikumi Nr.1

Rīgā 2000.gada 4.janvārī (prot. Nr.1, 8.§)

Noteikumi par valsts nodevu par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta pirmo un otro daļu

 

1. Šie noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju.

2. Fiziskajām personām ir nosakāmas šādas valsts nodevas likmes:

2.1. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča iegādei - trīs lati;

2.2. par šaujamieroča iegādes atļaujas termiņa pagarināšanu - trīs lati;

2.3. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča realizācijai - trīs lati;

2.4. par atļaujas izsniegšanu gāzes pistoles (revolvera) iegādei, glabāšanai un nēsāšanai - trīs lati;

2.5. par atļaujas izsniegšanu gludstobra medību šaujamieroča reģistrēšanai un glabāšanai (lietošanai) - trīs lati;

2.6. par gludstobra medību šaujamieroča pārreģistrēšanu pēc glabāšanas termiņa pagarināšanas un glabāšanas (lietošanas) atļaujas izsniegšanu - trīs lati;

2.7. par vītņstobra (arī kombinēto ar vītņstobra) medību vai sporta šaujamieroča reģistrēšanu un glabāšanas (lietošanas) atļaujas izsniegšanu - seši lati;

2.8. par vītņstobra (arī kombinēto ar vītņstobra) medību vai sporta šaujamieroča pārreģistrēšanu pēc glabāšanas termiņa pagarināšanas un glabāšanas (lietošanas) atļaujas izsniegšanu - seši lati;

2.9. par šaujamieroča - pistoles vai revolvera pašaizsardzībai - reģistrēšanu un glabāšanas atļaujas izsniegšanu - 11 latu;

2.10. par šaujamieroča - pistoles vai revolvera pašaizsardzībai - pārreģistrēšanu pēc glabāšanas atļaujas termiņa pagarināšanas un glabāšanas atļaujas izsniegšanu - 11 latu;

2.11. par šaujamieroča - pistoles vai revolvera pašaizsardzībai - reģistrēšanu un nēsāšanas atļaujas izsniegšanu - 16 latu;

2.12. par šaujamieroča - pistoles vai revolvera pašaizsardzībai - pārreģistrēšanu pēc nēsāšanas atļaujas termiņa pagarināšanas un nēsāšanas atļaujas izsniegšanu - 16 latu;

2.13. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča izvešanai no Latvijas Republikas un (vai) ievešanai Latvijas Republikā - 11 latu.

3. Juridiskajām personām par atļaujas izsniegšanu ir nosakāmas šādas valsts nodevas likmes:

3.1. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča iegādei - 10 latu;

3.2. par šaujamieroča iegādes atļaujas termiņa pagarināšanu - 10 latu;

3.3. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča glabāšanai - 10 latu;

3.4. par atļaujas izsniegšanu gāzes pistoles (revolvera) iegādei un glabāšanai - trīs lati;

3.5. par atļaujas izsniegšanu juridiskās personas īpašumā esošā reģistrētā šaujamieroča realizācijai - pieci lati;

3.6. par šaujamieroču glabāšanas atļaujas pagarināšanu pēc šaujamieroču glabāšanas atļaujas termiņa pagarināšanas (neatkarīgi no šaujamieroču daudzuma) - 50 latu;

3.7. par gāzes pistoļu (revolveru) glabāšanas atļaujas pagarināšanu pēc glabāšanas atļaujas termiņa pagarināšanas (neatkarīgi no to daudzuma) - 20 latu;

3.8. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča nēsāšanai apsardzes pienākumu veikšanai - seši lati;

3.9. par atļaujas izsniegšanu gāzes pistoļu (revolveru) nēsāšanai apsardzes pienākumu veikšanai - trīs lati;

3.10. par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča izvešanai no Latvijas Republikas un (vai) ievešanai Latvijas Republikā - 11 latu.

4. Par iekšējās drošības dienesta reģistrāciju un reģistrācijas apliecības izsniegšanu ir nosakāma valsts nodevas likme - 25 lati.

5. No šajos noteikumos noteiktās valsts nodevas atbrīvojami:

5.1. ārvalstu diplomātiskā korpusa darbinieki un viņu apsardze;

5.2. valsts iestāžu darbinieki, kuriem ir atļaujas dienesta šaujamieroča izmantošanai, - par atļaujām personīgā šaujamieroča iegādei, glabāšanai, nēsāšanai, realizēšanai, kurš tiks izmantots arī pildot dienesta pienākumus;

5.3. fiziskās personas, kurām nepieciešama jauna atļauja sakarā ar dzīvesvietas, uzvārda vai vārda maiņu;

5.4. valsts un pašvaldību dibinātās izglītības iestādes, kurās paredzētas ar šaušanu saistītas sporta disciplīnas, jaunsargu apmācības programmas vai militārā apmācība;

5.5. sporta organizācijas:

5.5.1. Latvijas šaušanas federācija;

5.5.2. Latvijas biatlona federācija;

5.5.3. Latvijas aizsardzības daudzcīņas federācija;

5.5.4. ārvalstu šaušanas, biatlona un aizsardzības daudzcīņas sporta organizācijas un to dalībnieki, kuri ierodas uz sacensībām.

6. Valsts nodeva samaksājama pirms atļaujas saņemšanas un iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības saņemšanas.

7. Noteikumi piemērojami ar 2000.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Šķēle

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

08.01.2000