Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 14. decembra likumā «Par sociālo nodokli»

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas Republikas 1990. gada 14. decembra likumā «Par sociālo nodokli» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, Nr. 3/4) šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Izteikt 3. panta 2. punktu šādā redakcijā:

«2) par katru strādājošo invalīdu - 8 procentu apmērā.»

2. Izteikt 4. panta 1. punktu šādā redakcijā: «1) no pensijām, pabalstiem un citām izmaksām no sociālās apdrošināšanas budžeta, kā arī no Latvijas Republikas Sociālās nodrošināšanas ministrijā reģistrētajiem pensiju fondiem;».

3. Izslēgt 4. panta 5. punktu.

4. Papildināt 4. pantu ar 9. punktu šādā redakcijā:

«9) no dienas nodaļas mācību iestāžu skolēnu, audzēkņu un studentu darba samaksas.»

5. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

«5. pants. Personas, kas gūst ienākumus ārpus darba tiesiskajām attiecībām, sociālā nodokļa maksājumus izdara šādā kārtībā:

1) individuālais zemnieks par sevi un par katru savā saimniecībā strādājošo darbaspējīgo ģimenes locekli, ja par viņu nav noteikta cita sociālā nodokļa maksājumu kārtība, - 19 procentu apmērā no summas, kas nav mazāka par vienu iztikas minimumu;

2) citas personas par sevi un par katru darbaspējīgo ģimenes locekli, ja par viņu nav noteikta cita sociālā nodokļa maksājumu kārtība, - 38 procentu apmērā no summas, kas nav mazāka par divkāršu iztikas minimumu.

Šā panta 2. punktā minētās personas var maksāt sociālo nodokli 19 procentu apmērā no summas, kas nav mazāka par divkāršu iztikas minimumu. Šajā gadījumā personas saglabā visas likumos noteiktās tiesības saņemt sociālo palīdzību, izņemot pārejošas darba nespējas pabalstus, un iegūst tiesības uz valsts vecuma pensijas saņemšanu pēc paaugstināta vecuma cenza.»

6. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

«6.1 pants. Ja darba ņēmēji nodarbināti darbavietās, kas dod tiesības saņemt izdienas pensiju atbilstoši Latvijas Republikas likuma «Par valsts pensijām» 34. pantam, darba devēji šā likuma 3. pantā noteikto sociālā nodokļa pieskaitījumu izdara šādos apmēros:

1) par personām, kas iegūst tiesības uz izdienas pensiju, kad viņu darba stāžs sasniedzis 20 gadus, - 50 procentu apmērā;

2) par personām, kas iegūst tiesības uz izdienas pensiju, kad viņu darba stāžs sasniedzis 25 gadus, - 42 procentu apmērā.»

7. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

«7.1 pants. No sociālā nodokļa nomaksas šā likuma 5. pantā noteiktajā kārtībā atbrīvotas personas, kas atbilstoši ienākumu deklarācijai gada laikā ārpus darba tiesiskajām attiecībām guvušas ienākumus, kuri nav lielāki par trīskāršu iztikas minimuma gada summu, šādos gadījumos:

1) ja tās saņem Latvijas Republikas likumā «Par valsts pensijām» noteikto pensiju;

2) ja par tām darba devējs izdara sociālā nodokļa maksājumus no darba samaksas, kas nav mazāka par divkāršu iztikas minimumu.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1991. gada 28. maijā

01.07.1991