Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 120

Par valsts budžetā izdarāmajiem diferencētajiem atskaitījumiem par valsts kapitāla izmantošanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par valsts budžetu laika posmam no 1992. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam» 4. punktu Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka ar 1992. gadu valsts uzņēmumi 25 kalendāra dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām izdara valsts budžetā diferencētus atskaitījumus par valsts kapitāla izmantošanu, šim nolūkam izmantojot līdz 25% no uzņēmuma rīcībā paliekošās ceturkšņa peļņas. Atskaitījumu apmēru nosaka tā ministrija vai cita valsts pārvaldes institūcija, kuras pārziņā atrodas attiecīgais valsts uzņēmums, ievērojot šī uzņēmuma saimnieciskās darbības koncepciju un ņemot vērā, cik lielu peļņas daļu paredzēts novirzīt ražošanas attīstībai. Ja nozares ministrija atskaitījumu apmēru par valsts kapitāla izmantošanu nosaka līdz 15% no valsts uzņēmuma rīcībā paliekošās ceturkšņa peļņas, tas jāsaskaņo ar Finansu ministriju. Finansu ministrija kopīgi ar attiecīgo ministriju var pagarināt atsevišķiem valsts uzņēmumiem atskaitījumu par valsts kapitāla izmantošanu iemaksas termiņu līdz 60 kalendāra dienām.

Valsts lauksaimniecības uzņēmumi (saimniecības), izņemot valsts uzņēmumus (saimniecības), kuru darbības pamatnozare ir putnkopība, zvēraudzēšana un agro dārzeņu audzēšana, atskaitījumus par valsts kapitāla izmantošanu izdara tikai pēc gada rezultātu apkopošanas.

2. Noteikt, ka uzņēmējsabiedrības, kurās piedalās valsts kapitāls, maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu izdara reizi gadā dividenžu veidā, sākot ar 1991. gada peļņas sadali, 10 kalendāra dienu laikā pēc dividenžu noteikšanas. Ja līdz šī lēmuma pieņemšanai peļņa jau sadalīta un dividendes noteiktas, atskaitījumi valsts budžetā izdarāmi 20 kalendāra dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas tādā kārtībā, kādu noteikusi Finansu ministrija.

3. Uzdot ministrijām un citām valsts pārvaldes institūcijām līdz 1992. gada 15. aprīlim apstiprināt to pārziņā esošo valsts uzņēmumu statūtos grozījumus par peļņas atskaitījumiem.

4. Uzdot valsts uzņēmumiem 15 kalendāra dienu laikā pēc statūtu grozījumu apstiprināšanas iesniegt tos Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Noteikt, ka minētie grozījumi reģistrējami Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā bez maksas.

5. Uzdot Finansu ministrijai līdz 1992. gada 10. aprīlim noteikt kārtību, kādā valsts budžetā izdarāmi atskaitījumi par valsts kapitāla izmantošanu.

6. Uzdot Lauksaimniecības ministrijai līdz 1992. gada 10. aprīlim saskaņā ar šī lēmuma 1. punktu apstiprināt to valsts lauksaimniecības uzņēmumu sarakstu, kuri atskaitījumus par valsts kapitāla izmantošanu izdara pēc gada rezultātu apkopošanas.

7. Uzdot Galvenajai valsts finansu inspekcijai kontrolēt, vai par valsts kapitāla izmantošanu izdarāmie atskaitījumi no uzņēmumu rīcībā paliekošās peļņas un dividendes ir aprēķinātas noteiktā kārtībā un valsts budžetā ir ieskaitītas pilnīgi.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I.GODMANIS

Latvijas Republikas finansu ministrs E. SILIŅŠ

Rīgā 1992. gada 6. aprīlī

06.04.1992