Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par Latvijas Republikas iestāšanos Starptautiskajā valūtas fondā

1. pants. Latvijas Republikas valdība tiek pilnvarota Latvijas Republikas vārdā piedalīties Starptautiskajā valūtas fondā (turpmāk — Fondā), akceptēt Fonda Vienošanās līgumu (kura teksts sniegts šā likuma 1. pielikumā) un maksājumus, kas konkretizēti Fonda Pilnvaroto valdes rezolūcijā, kura attiecas uz Latvijas Republikas dalību šajā organizācijā.

2. pants. Ar Latvijas Republikas uzņemšanu Starptautiskajā valūtas fondā valdība tiek pilnvarota Latvijas Republikas vārdā uzņemties visus Fonda Speciālo aizņēmuma tiesību departamenta dalībnieces pienākumus.

3. pants. Ar Latvijas Republikas uzņemšanu Starptautiskajā valūtas fondā valdība tiek pilnvarota Latvijas Republikas vārdā akceptēt Fonda Vienošanās līguma trešo labojumu, kas ir apstiprināts ar Fonda Pilnvaroto valdes rezolūciju Nr. 45—3.

4. pants. Latvijas Republikas finansu ministrs tiek pilnvarots parakstīt Fonda Vienošanās līguma oriģinālu, izpildīt un nodot glabāšanā jebkuru uzņemšanas aktu vai dalības aktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami šā likuma 1., 2. un 3. panta realizācijai.

5. pants. Latvijas Republikas Finansu ministrija tiek pilnvarota aizņemties vai citādi iegūt līdzekļus, kas nepieciešami, lai izdarītu iemaksas Fondā saskaņā ar Fonda Vienošanās līgumu, rīkoties ar šiem naudas līdzekļiem, kā arī izdot šim nolūkam bezprocentu parādzīmes bez tiesībām laist tās apgrozībā.

6. pants. Latvijas Republikas Finansu ministrija ir finansu starpniece, kā prasīts Fonda Vienošanās līguma 5. panta pirmajā daļā, un tiek pilnvarota Latvijas Republikas vārdā veikt visas finansu operācijas un darījumus, kurus pieļauj Vienošanās līguma noteikumi. Finansu ministrijai ir tiesības saņemt jebkuru summu, kura var tikt samaksāta vai pārskaitīta uz Latvijas Republiku tādu finansu operāciju un darījumu veikšanai, ko pieļauj Fonda Vienošanās līguma noteikumi.

Latvijas Banka būs Starptautiskā valūtas fonda depozitārijs Latvijas Republikas valūtas avuāriem.

7. pants. Latvijas Republikas valdība ieceļ Latvijas Republikas pilnvaroto Fondā un šā pilnvarotā vietnieku.

8. pants. Latvijas Republikas valdība izdod norādījumus, kas būs nepieciešami, lai izpildītu Latvijas Republikas pienākumus, ko paredz šā likuma 1. pantā minētais Fonda Vienošanās līgums un rezolūcija, un lai nodrošinātu šā likuma nosacījumu stāšanos spēkā un tā izpildi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A.Gorbunovs

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.Daudišs
Rīgā 1992. gada 15. aprīlī
15.04.1992