Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 11.10.2006. - ... / Spēkā esošā
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par personu noziedzīgu darbību rezultātā, kā arī organizāciju vainas dēļ cietušo ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanu

1. Līdzekļi, kas izlietoti cietušā stacionārai un ambulatoriskai ārstēšanai, ja kaitējums cietušā veselībai nodarīts tīšu noziedzīgu darbību rezultātā (izņemot kaitējumu, kas nodarīts, pārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas vai piepeša stipra psihiska uzbudinājuma stāvoklī, ko radījusi vardarbība vai smags goda aizskārums no cietušā puses), kā arī ja kaitējums cietušā veselībai nodarīts organizācijas vainas dēļ,—

tiek piedzīti tās institūcijas labā, kura apmaksājusi cietušā stacionāro vai ambulatorisko ārstēšanu vai kura sniegusi medicīnisko palīdzību par saviem līdzekļiem:

1) no personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par vainīgām šo noziegumu izdarīšanā;

2) no organizācijām, kuru vainas dēļ nodarīts kaitējums cietušo veselībai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 04.11.1995.)

2. (Izslēgts ar 07.09.2006. likumu, kas stājas spēkā 11.10.2006.)

3. Institūcija, kura apmaksājusi cietušā stacionāro vai ambulatorisko ārstēšanu vai kura cietušajam sniegusi medicīnisko palīdzību par saviem līdzekļiem, izlietotos līdzekļus no šā likuma 1.pantā minētās personas vai organizācijas piedzen Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(07.09.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.10.2006.)

4. Stacionārajai un ambulatoriskajai ārstēšanai izlietoto līdzekļu atlīdzināšanas apmēru nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību.

(07.09.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.10.2006.)

5. Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 23. janvārī