Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.264

Rīgā 2002.gada 25.jūnijā (prot. Nr.26 24.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 10.pantu un 14.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 5./6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus:

1.1. "Sabiedrības veselības dienesta teritoriālā institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Sabiedrības veselības aģentūras teritoriālā struktūrvienība" (attiecīgā locījumā);

1.2. "rajona (pilsētas) veterinārā pārvalde" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība".

2. Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. Pārtikas un veterinārais dienests un valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" (turpmāk — Sabiedrības veselības aģentūra) apmainās ar informāciju par gadījumiem, kuros cilvēkiem vai dzīvniekiem konstatētas šo noteikumu 1.pielikumā minētās infekcijas slimības, kā arī par gadījumiem, kuros infekcijas slimību izraisītāji konstatēti pārtikas produktos vai pārtikas uzņēmumu vidē."

3. Izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. Sabiedrības veselības aģentūra un tās teritoriālās struktūrvienības;".

4. Izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. par šo noteikumu 2.pielikumā minētajām I grupā iekļautajām infekcijas slimībām (izņemot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētās slimības) — telefoniski 12 stundu laikā pēc to konstatēšanas un rakstiski, nosūtot aizpildīto steidzamā ziņojuma veidlapu (saskaņā ar labklājības ministra apstiprinātu paraugu) un reģistrējot ziņošanas faktu medicīniskajā dokumentācijā;".

5. Papildināt 7.2.apakšpunktu aiz vārda "rakstiski" ar vārdiem "un reģistrējot ziņošanas faktu medicīniskajā dokumentācijā".

6. Papildināt noteikumus ar 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ārstniecības persona sniedz steidzamo ziņojumu tikai par nehospitalizētajām personām, kurām šī ārstniecības persona pirmoreiz konstatējusi iespējamo infekcijas slimību. Ja persona tiek hospitalizēta un iespējamās infekcijas slimības diagnoze netiek atcelta, steidzamo ziņojumu sniedz slimnīcas uzņemšanas nodaļas ārstniecības persona."

7. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība un Sabiedrības veselības aģentūras teritoriālā struktūrvienība ne vēlāk kā divu dienu laikā apmainās ar informāciju par gadījumiem, kuros ir konstatētas infekcijas slimības vai to izraisītāji, ja:

8.1. ir radušās pamatotas aizdomas par cilvēka inficēšanos, lietojot uzturā konkrētus pārtikas produktus vai kontaktējoties ar dzīvniekiem, kā arī ja infekcijas slimību izraisītāji ir atklāti pārtikas produktos vai pārtikas uzņēmumu vidē;

8.2. kāda šo noteikumu 1.pielikumā minētā slimība konstatēta dzīvniekam un pastāv cilvēku inficēšanās iespēja."

8. Aizstāt 9.punktā vārdus "ne retāk kā divas reizes gadā" ar vārdiem "ne retāk kā reizi ceturksnī".

9. Aizstāt 12.punktā vārdus "ārkārtas situāciju" ar vārdiem "ārkārtas medicīniskām situācijām".

10. Svītrot 14.punktu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs V.Jaksons
29.06.2002