Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 1996.gada 6.augustā (prot. nr.40 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada9.aprīļa noteikumos nr.145 " Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 78.pantu

 

Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 9.aprīļa noteikumos nr.145 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 69.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikt maksu par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai 20 latu apmērā par katru dzīvokli.

4. Sertifikāti pārskaitāmi Latvijas Hipotēku un zemes bankas kontā sertifikātu uzkrāšanai, bet paziņojumā norādītā summa latos ieskaitāma Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas vai attiecīgās pašvaldības norādītajā kontā Latvijas Hipotēku un zemes bankā."

2. Svītrot 5.punktā vārdus "pašvaldības noteiktā".

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

 

14.08.1996