Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"

Izdarīt likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 15.panta trešo daļu.

2. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"(1) Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatalga piesaistāma Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēram, kas noapaļots pilnos latos. Pamatojoties uz minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu, Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa amatalgu nosaka, piemērojot koeficientu 3,0. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un sekretārs strādā pastāvīgi un saņem piemaksas pie amatalgas; šīs piemaksas aprēķina, pamatojoties uz minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu, piemērojot šādus koeficientus: priekšsēdētāja piemaksai pie amatalgas - 1,7, viņa vietnieka un sekretāra piemaksai pie amatalgas - 1,5.

(2) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu un darbinieku veselības un dzīvības apdrošināšanas kārtību, pabalstu sistēmu un izmaksājamo kompensāciju sistēmu, pielīdzinot tās civildienesta ierēdņiem noteiktajai kompensāciju un pabalstu sistēmai. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta kompensējami dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumi, ja Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis nedzīvo Rīgā un viņa darba pienākumu realizēšanai nepieciešams īrēt dzīvojamo telpu vai viesnīcu Rīgā. Dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēru. Centrālās vēlēšanu komisijas amatpersonām izmaksājama reprezentācijas nauda, kuru aprēķina, pamatojoties uz šā panta pirmajā daļā minēto Centrālās statistikas pārvaldes oficiālo statistikas paziņojumu un piemērojot koeficientu 0,25. Šajā pantā minētās kompensācijas un reprezentācijas izdevumus ar nodokļiem neapliek.

(3) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, viņa vietniekam un sekretāram šo pienākumu pildīšanas laikā tiek garantēta darba vietas (amata) saglabāšana. Komisijas locekļi savu pienākumu pildīšanas laikā pēc komisijas lēmuma ir jāatbrīvo no pienākumiem savā darbavietā, saglabājot viņu amatu (darba vietu). Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā var iesaistīt jebkuru valsts amatpersonu.

(4) Uz Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem un šā panta trešajā daļā minētajām valsts amatpersonām neattiecas likumos noteiktie valsts amatpersonas amatu savienošanas ierobežojumi.

3. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 16.panta pirmā daļa (par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatalgām, piesaistot tās Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajam statistikas paziņojumam), otrā daļa (par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu un darbinieku apdrošināšanu, pabalstu un kompensāciju sistēmu, kā arī dzīvojamās telpas īres vai viesnīcas izdevumu kompensāciju, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada vidējās darba algas apmēru) un trešā daļa (par Centrālās vēlēšanu komisijas locekļu darba vietu saglabāšanu) stājas spēkā 2002.gada 1.novembrī."

Pārejas noteikums

Likuma 16.panta ceturtā daļa (par amatu savienošanas ierobežojumu neattiecināšanu) stājas spēkā nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 13.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 21.jūnijā

05.07.2002