Attēlotā redakcija: 30.11.1993. - 25.01.2000. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru padomes lēmums Nr .47

Rīgā 1993.gada 2.februārī
Par valsts uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis" nodibināšanu

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Nodibināt valsts uzņēmumu "Latvijas Vēstnesis" ar statūtu kapitālu 11 miljoni 825 tūkstoši rubļu.

2. Noteikt, ka valsts uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis" pamatdarbības veidi ir:

2.1. laikraksta "Latvijas Vēstnesis" — Latvijas Republikas oficiālā laikraksta — izdošana, nodrošinot tajā Latvijas Republikas likumu, lēmumu un citu normatīvo aktu, kā arī to skaidrojumu publicēšanu;

2.2. valsts varas un pārvaldes institūciju un pašvaldību darbības atspoguļošana, kā ari šo institūciju izdoto normatīvo aktu un pazi ņojumu, tieslietu iestāžu, privatizācijas un tiesu paziņojumu publicēšana;

2.3. dokumentālas literatūras izdošana;

2.4. tematisku kopojumu izdošana par statistikas, tieslietu, soci loģijas un citām aktuālām problēmām.

3. Noteikt, ka valsts uzņēmuma "Latvijas Vēstnesis" galvenais redaktors vienlaicīgi ir uzņēmuma ģenerāldirektors.

4. (Svītrots ar MK 30.11.1993. rīkojumu Nr. 138-r)

5. (Svītrots ar MK 30.11.1993. rīkojumu Nr. 138-r)

6. Latvijas Telegrāfa aģentūrai "LETA" nodot valsts uzņēmumam "Latvijas Vēstnesis" no reorganizētā valsts uzņēmuma laikraksta "Diena" pārņemtos pamatlīdzekļus, mantas atlikumu, naudas līdzekļus un norēķinu daļu (pārņemti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992.gada 4.novembra lēmumu Nr.460 "Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes valsts uzņēmuma laikraksta "Diena" privatizāciju"), kā arī naudas līdzekļus, kuri pārskaitīti Latvijas Telegrāfa aģentūras "LETA" kontā par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistra publicēšanu.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I.Godmanis

Latvijas Republikas valsts ministrs J.Dinevičs
30.11.1993