Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Jūrmalā 2001.gada 8.martā

(protokols Nr.5, 41.¤)

Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Vārnukrogs" teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumiem Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem"
un Jūrmalas pilsētas domes 04.11.1999. lēmumu Nr.1114 "Par detālplāna uzsākšanu Vārnukrogā"

Apstiprināt vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Vārnukrogs" teritorijas detālo plānojumu saskaņā ar minēto projektu pielikumā.

Priekšsēdētājs L.Alksnis

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes 08.03.2001. saistošajos noteikumos Nr.4 apstiprināto detālplānu var iepazīties Jūrmalas domes Būvvaldē Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, 27.kabinetā.

31.03.2001