Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrijas rīkojums Nr. 126

Rīgā 2002. gada 3. maijā

Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 1997. gada 6. maija instrukciju Nr. 4 "Kārtība, kādā no valsts budžeta finansējamas iestādes var sniegt maksas pakalpojumus" un Pārtikas un veterinārā dienesta reorganizāciju:

1. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārajam dienestam.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Zemkopības ministrijas rīkojumus:

2.1. 2001. gada 26. februāra rīkojumu Nr. 73 "Par maksas pakalpojumu izcenojumiem";

2.2. 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 200 "Par grozījumiem augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta maksas pakalpojumu izcenojumā";

2.3. 1999. gada 1. oktobra rīkojumu Nr. 248 "Par Sanitārās robežinspekcijas maksas pakalpojumiem";

2.4. 1999. gada 26. oktobra rīkojumu Nr. 276 "Grozījumi Zemkopības ministrijas rīkojumā 01.10.1999. Nr. 248 "Par Sanitārās robežinspekcijas maksas pakalpojumiem"";

2.5. 1999. gada 11. novembra rīkojumu Nr. 300 "Grozījumi Zemkopības ministrijas rīkojumā 01.10.1999. Nr. 248 "Par Sanitārās robežinspekcijas maksas pakalpojumiem"";

2.6. 2000. gada 30. jūnija rīkojumu Nr. 211 "Grozījumi Zemkopības ministrijas rīkojumā 01.10.1999. Nr. 248 "Par Sanitārās robežinspekcijas maksas pakalpojumiem"";

2.7. 1997. gada 8. oktobra rīkojumu Nr. 312 "Par Valsts veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi";

2.8. 1997. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 386 "Par grozījumiem ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātajā Valsts veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādī";

2.9. 1998. gada 12. augusta rīkojumu Nr. 164 "Par grozījumiem ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātajā Valsts veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādī";

2.10. 1998. gada 23. oktobra rīkojumu Nr. 219 "Par grozījumiem Valsts veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādī";

2.11. 1998. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 232 "Par grozījumiem Valsts veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādī";

2.12. 1999. gada 6. janvāra rīkojumu Nr. 1 "Par grozījumiem Valsts veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādī";

2.13. 1999. gada 9. septembra rīkojumu Nr. 231 "Par grozījumiem Valsts veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādī";

2.14. 1999. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 357 "Par grozījumiem Valsts veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādī".

3. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Zemkopības ministrs A.Slakteris

Veterinārā un pārtikas departamenta direktors V.Grapmanis

 

Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumi

Vispārīgie noteikumi

1. Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumi izstrādāti, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 1997.gada 6.maija instrukciju Nr.4 "Kārtība, kādā no valsts budžeta finansējamās iestādes var sniegt maksas pakalpojumus" un nosaka Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk - PVD) centrālā aparāta un tā struktūrvienību - Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centra (turpmāk - VVMDC) un laboratoriju, PVD teritoriālo pārvalžu un Sanitārās robežinspekcijas sniedzamo maksas pakalpojumu veidus.

2. Uzrādītais izcenojums ir maksa par katru pakalpojumu atsevišķi.

3. Izcenojumi norādīti latos.

4. Visi pakalpojumi sagrupēti divpadsmit pamatgrupās atkarībā no pakalpojuma struktūras un veida. Pamatgrupā iekļautie pakalpojumi tiek sadalīti apakšgrupās.

5. Atsevišķu pamatgrupu pakalpojumu uzskaitījumu beigās ir noteikti konkrētās pakalpojumu pamatgrupas vai apakšgrupas izcenojumu pielietošanas nosacījumi (samaksas veidošanās par konkrēto pakalpojumu, iespējamās atlaides).

6. Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas astoto punktu ar pievienotās vērtības nodokli netiek aplikti šādi veterinārmedicīnas maksas pakalpojumi (atbilstoši Zemkopības ministrijas apstiprinātajam un ar Finansu ministriju saskaņotam sarakstam):

6.1. paraugu noņemšana laboratoriskajiem izmeklējumiem;

6.2. laboratoriskie izmeklējumi, kas saistīti ar dzīvnieku slimību diagnostiku;

6.3. dzīvnieku pirmskaušanas apskate un veterinārā ekspertīze;

6.4. valsts veterinārās uzraudzības objektu apsekošana.

7. Ja laboratoriskajos izmeklējumos konstatēta parauga neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tad, pamatojoties uz Pārtikas aprites uzraudzības likuma 22.panta otrās daļas otro punktu, pārtikas uzņēmums sedz visus pārbaudes izdevumus saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumiem.

8. Gadījumos, kad pakalpojuma sniegšana ir saistīta ar transporta lietošanas izdevumiem, tie, atbilstoši XII nodaļas 7.punktā norādītajiem izcenojumiem, tiek pieskaitīti pakalpojumu izmaksām.

9. Maksas pakalpojumu izcenojumiem jāatrodas klientam pieejamā vietā.

10. Šie maksas pakalpojumu izcenojumi nereglamentē praktizējošo veterinārārstu un veterinārfeldšeru sniegto pakalpojumu veidus un to izcenojumus.

 

Maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi

Nr.

Pakalpojums

Cena

PVN

Kopā

I. Laboratoriskie pakalpojumi

1.

Paraugu noņemšana laboratoriskajiem

izmeklējumiem:

1.1.

Ūdens parauga noņemšana no ūdens

apgādes sistēmām

0,30

0,05

0,35

1.2.

Ūdens parauga noņemšana no dabīgās

ūdens krātuves

1,50

0,27

1,77

1.3.

Rupjās lopbarības vidējā parauga noņemšana

0,90

0,16

1,06

1.4.

Koppiena parauga noņemšana

0,30

0,05

0,35

1.5.

Skābbarības vidējā parauga noņemšana (ar zondi)

5,00

0,90

5,90

1.6.

Sakņu, kartupeļu vidējā parauga noņemšana

0,90

0,16

1,06

1.7.

Graudu, kombinētās spēkbarības vidējā

parauga noņemšana

0,90

0,16

1,06

1.8.

Gaļas un gaļas produktu parauga noņemšana

0,50

0,09

0,59

1.9.

Piena produktu parauga noņemšana

0,50

0,09

0,59

1.10.

Oficiālā parauga noņemšana atliekvielu

noteikšanai

5,00

0,90

5,90

1.11.

Gaisa parauga noņemšana mikrobioloģiskajai

izmeklēšanai ar plašu metodi, nokasījuma

parauga noņemšana

0,50

0,09

0,59

1.12.

Augsnes vidējā parauga noņemšana

bakterioloģiskajai izmeklēšanai

1,50

0,27

1,77

1.13.

Zivju parauga noņemšana

0,50

0,09

0,59

1.14.

Noskalojuma parauga noņemšana

bakterioloģiskajai izmeklēšanai

0,50

0,09

0,59

1.15.

Bišu peru parauga noņemšana (no katra stropa)

0,40

0,40

1.16.

Patoloģiskā materiāla noņemšana:

1.16.1.

no lielajiem dzīvniekiem (zirgi, govis u.c.)

2,10

2,10

1.16.2.

no vidēja lieluma dzīvniekiem (aitas,

kazas, cūkas, lielie suņi, jaundzīvnieki u.c.)

1,30

1,30

1.16.3.

no maza auguma dzīvniekiem (truši,

kažokzvēri, nutrijas, kaķi, suņi, sivēni u.c)

0,70

0,70

1.16.4.

no putniem:

1.16.4.1.

- 1-5 līķi

0,70

0,70

1.16.4.2.

- ja vairāk par 5, par katru nākošo

0,05

0,05

1.16.5.

no zivju dīķa

0,25

0,25

2.

Dzīvnieku līķu patologanatomiskās

sekcijas un histoloģiskie izmeklējumi*:

2.1.

Lielo dzīvnieku sekcija (zirgu, liellopu,

briežu, aļņu):

2.1.1.

- pilna patologanatomiskā sekcija

30,00

30,00

2.1.2.

- daļēja patologanatomiskā sekcija

15,00

15,00

2.2.

Vidēja lieluma dzīvnieku (aitu, kazu, cūku,

lielo suņu, jaundzīvnieku u.c.):

2.2.1.

- pilna patologanatomiskā sekcija

10,00

10,00

2.2.2.

- daļēja patologanatomiskā sekcija

5,00

5,00

2.3.

Maza auguma dzīvnieku (trušu,

kažokzvēru, nūtriju, kaķu, suņu, sivēnu u.c.):

2.3.1.

- pilna patologanatomiskā sekcija

6,00

6,00

2.3.2.

- daļēja patologanatomiskā sekcija

3,00

3,00

2.4.

Vistu, pīļu, zosu, tītaru, jūras cūciņu sekcija:

2.4.1.

līdz 5 gab.

2,00

2,00

2.4.2.

par katru nākošo

0,35

0,35

2.5.

Mazo putnu un sīko dzīvnieku (cāļu,

dekoratīvo putnu, peļu, žurku) sekcija:

2.5.1.

līdz 10 gab.

1,00

1,00

2.5.2.

par katru nākošo

0,15

0,15

2.6.

Orgānu, audu parauga histoloģiskais izmeklējums

4,00

4,00

3.

Klīniski laboratoriskie izmeklējumi*:

3.1.

Hematoloģiskā analīze:

3.1.1.

pilna asins aina (klīniskā asins aina ar MS 9

analizatoru un leikocitārā formula)

1,50

1,50

3.1.2.

klīniskā asins aina ar MS 9 analizatoru

1,00

1,00

3.1.3.

hemoglobīns

0,20

0,20

3.1.4.

hematokrīts

0,10

0,10

3.1.5.

eritrocīti

0,30

0,30

3.1.6.

retikulocīti

0,50

0,50

3.1.7.

trombocīti

0,50

0,50

3.1.8.

leikocīti

0,30

0,30

3.1.9.

leikocitārā formula

0,50

0,50

3.2.

Urīna analīze:

3.2.1.

pilna urīna analīze (teststrēmeļu 10 ķīmisko

rādītāju automātiska analīze un sedimenta

mikroskopija)

1,00

1,00

3.2.2.

urīna teststrēmeļu 10 ķīmisko rādītāju

automātiska analīze

0,50

0,50

3.2.3.

sedimenta mikroskopija

0,60

0,60

3.3.

Bioķīmiskā analīze:

3.3.1.

ALAT

0,40

0,40

3.3.2.

ASAT

0,40

0,40

3.3.3.

sārmainā fosfotāze

0,40

0,40

3.3.4.

kopējais proteīns

0,20

0,20

3.3.5.

urīnviela (urea)

0,30

0,30

3.3.6.

kreatinīns

0,40

0,40

3.3.7.

bilirubīns

0,30

0,30

3.3.8.

holesterīns

0,40

0,40

3.3.9.

alfa amilāze

0,64

0,64

3.3.10.

glikoze

0,30

0,30

3.3.11.

kalcijs

0,40

0,40

3.3.12.

fosfors

0,40

0,40

3.3.13.

rezerves sārmainības noteikšana asins serumā

0,86

0,86

3.3.14.

karotīna noteikšana asins serumā

1,00

1,00

3.3.15.

A vitamīna noteikšana asins serumā

2,00

2,00

3.3.16.

olbaltumvielas asins serumā (refraktometriski)

0,30

0,30

3.3.17.

kalcijs asins serumā

0,64

0,64

3.3.18.

fosfors asins serumā

1,40

1,40

3.3.19.

ketonvielu noteikšana asinīs

4,35

4,35

3.3.20.

cukura vai glikozes noteikšana ar ortotoluidīna

reaģentu

1,40

1,40

3.4.

Ketonvielu noteikšana pienā

1,00

1,00

3.5.

Karotinoīdu noteikšana olās

1,20

1,20

3.6.

Vitamīnu noteikšana bioloģiskos objektos:

3.6.1.

A vitamīna noteikšana olās un citos

bioloģiskos objektos

4,20

4,20

3.6.2.

A vitamīna noteikšana aknās

1,00

1,00

3.6.3.

E vitamīna noteikšana bioloģiskajos objektos

4,41

4,41

3.6.4.

D vitamīna noteikšana

4,40

4,40

4.

Bakterioloģiskie izmeklējumi*:

4.1.

Bakterioloģiskie izmeklējumi ar trušu, vistu

bioraudzi

22,50

22,50

4.2.

Bakterioloģiskie izmeklējumi ar jūras

cūciņu, peļu bioraudzi

12,20

12,20

4.3.

Bakterioloģiskie izmeklējumi bez bioraudzes

11,10

11,10

4.4.

Enterobaktēriju noteikšana:

4.4.1.

salmonelas

8,77

8,77

4.4.2.

enteropatogēnas E.coli

8,77

8,77

4.4.3.

pārējās enterobaktērijas

8,77

8,77

4.5.

Kontagiozā metrīta izraisītāju noteikšana

8,87

8,87

4.6.

Treponēmu noteikšana ar mikroskopijas metodi

1,00

1,00

4.7.

Zivju u.c. aukstasiņu dzīvnieku bakteriālo

infekciju izraisītāju noteikšana:

4.7.1.

aeromonas (bez bioraudzes)

2,89

2,89

4.7.2.

pseudomonas

2,89

2,89

4.7.3.

edvardselas

2,89

2,89

4.7.4.

plesigmonas

2,89

2,89

4.7.5.

stafilokoki

8,70

8,70

4.7.6.

streptokoki

8,70

8,70

4.7.7.

fleksibaktērijas (mikroskopiski)

1,00

1,00

4.7.8.

klostrīdijas

12,20

12,20

4.7.9.

mikobaktērijas

12,20

12,20

4.7.10.

vibrioni

11,10

11,10

4.7.11.

pasterelas

11,10

11,10

4.7.12.

salmonelas

8,70

8,70

4.7.13.

renibaktērijas (R.salmoniarum)

15,00

15,00

4.7.14.

jersīnijas

8,70

8,70

4.8.

Bišu (peru) bakteriālo infekciju diagnostika:

4.8.1.

Amerikas peru puve

4,29

4,29

4.8.2.

Eiropas peru puve

4,29

4,29

4.8.3.

paraperu puve

4,29

4,29

4.8.4.

bišu septicēmija

4,29

4,29

4.8.5.

salmoneloze

8,70

8,70

4.8.6.

kolibakterioze

8,70

8,70

4.9.

Mikrofloras noteikšana dzīvniekiem:

4.9.1.

bez medikamentiem

2,33

2,33

4.9.2.

ar medikamentiem

4,66

4,66

4.10.

Spermā, vagīnas gļotās, prepūcija gļotās:

4.10.1.

mikroorganismu skaits

0,65

0,65

4.10.2.

koli titrs

0,70

0,70

4.10.3.

proteus

0,58

0,58

4.10.4.

pseudomonas

0,58

0,58

4.10.5.

anaerobie mikroorganismi

0,58

0,58

4.10.6.

hemolītiskie koki

0,64

0,64

4.10.7.

trihomonas

0,70

0,70

4.10.8.

kampilobaktērijas

0,77

0,77

4.11.

Olas un to noskalojumi:

4.11.1.

salmonellas u.c. patogēnā mikroflora

9,04

9,04

4.11.2.

koli titrs (sanitāri-zoohigiēniskie izmeklējumi)

2,16

2,16

4.12.

klīniskā materiāla izmeklēšana uz mikrofloru

4,66

4,66

4.13.

Noskalojumi: dezinfekcijas kvalitātes kontrole

(1 objekts):

4.13.1.

koli tests

2,16

2,16

4.13.2.

stafilokoku tests

2,48

2,48

4.13.3.

patogēnās mikrofloras tests

3,82

3,82

4.14.

urīna mikroskopija leptospirozes diagnostikai

0,50

0,50

4.15.

Piena izmeklēšana uz mastīta ierosinātājiem

(1 parauga cena):

5,10

5,10

4.15.1.

S.aureus noteikšana

2,97

2,97

4.15.2.

piena pārbaude ar CMT testu

0,50

0,50

4.16.

Mikrobu toksīnu noteikšana (ELISA)

(1 parauga cena):

4.16.1.

izmeklējot vienlaicīgi 1-6 paraugus

22,50

22,50

4.16.2.

izmeklējot vienlaicīgi 7-14 paraugus

10,00

10,00

4.16.3.

izmeklējot vienlaicīgi 15-22 paraugus

7,30

7,30

4.16.4.

izmeklējot vienlaicīgi 23-30 paraugus

6,50

6,50

4.16.5.

izmeklējot vienlaicīgi 31-38 paraugus

6,10

6,10

4.16.6.

izmeklējot vienlaicīgi 39-46 paraugus

5,00

5,00

5.

Mikoloģiskie izmeklējumi*:

5.1.

Abortēta augļa

3,10

3,10

5.2.

Spermas

3,20

3,20

5.3.

Apmatojuma un ādas nokasījumu izmeklēšana

1,80

1,80

5.4.

Apmatojuma un ādas nokasījumu

izmeklēšana, veicot uzsējumus uz barotnēm

3,20

3,20

5.5.

Lopbarības mikoloģiskie izmeklējumi, veicot

uzsējumus uz barotnēm

5,20

5,20

5.6.

Lopbarības toksicitātes noteikšana:

5.6.1.

ar mikrobioloģisko metodi

3,00

3,00

5.6.2.

bioraudze ar parmēcijām

2,00

2,00

5.6.3.

bioraudze ar pelēm

6,80

6,80

5.6.4.

bioraudze ar trušiem

6,80

6,80

5.6.5.

bioraudze ar gupijām

4,40

4,40

5.6.6.

bioraudze ar infuzorijām

2,00

2,00

5.6.7.

bioraudze ar vistu embrijiem

25,00

25,00

5.7.

Aflatoksīna M noteikšana

21,40

3,85

25,25

5.8.

Aflatoksīna B noteikšana

21,40

3,85

25,25

5.9.

Mikotoksīnu noteikšana

21,40

21,40

5.10.

Patulīns

11,20

11,20

6.

Seroloģiskie izmeklējumi*:

6.1.

Bruceloze:

6.1.1.

ar Roz - Bengala reakciju (RBR)

0,15

0,15

6.1.2.

ar aglutinācijas reakciju (AR)

0,30

0,30

6.1.3.

ar komplementa saistīšanas reakciju (KSR)

0,74

0,74

6.1.4.

ar imunofermentatīvo analīzi (IFA)

0,67

0,67

6.1.5.

ar piena gredzenraudzi

0,71

0,71

6.2.

Infekciozais Epididimīts ar KSR

0,76

0,76

6.3.

Leptospiroze ar Mikroaglutinācijas reakciju (MAR)

1,35

1,35

6.4.

Listerioze ar KSR

1,67

1,67

6.5.

Malleuss ar KSR

0,82

0,82

6.6.

Mikoplazmoze ar IFA

1,61

1,61

6.7.

Paratuberkuloze ar IFA

1,16

1,16

6.8.

Salmoneloze ar IFA

1,61

1,61

6.9.

Sibīrijas mēris - ādu paraugi ar

precipitācijas reakciju (PR)

0,32

0,32

6.10.

Gripa ar IFA

1,35

1,35

6.11.

Zirgu infeciozā anēmija ar imūndifūzijas

reakciju (IDR)

0,91

0,91

6.12.

Zirgu rinopneimonija ar IFA

3,81

3,81

6.13.

Zirgu virālais arterīts ar IFA

3,24

3,24

6.14.

Ērču encefalīts ar IFA

1,83

1,83

6.15.

Govju infekciozais rinotraheīts ar IFA

0,90

0,90

6.16.

Govju koronavīrusa infekcija ar IFA

2,65

2,65

6.17.

Paragripa-3 ar IFA

2,65

2,65

6.18.

Govju virālā diareja ar IFA

1,07

1,07

6.19.

Aitu Maedi-Visna slimība ar IFA

1,12

1,12

6.20.

Kazu artrīts/encefalīts ar IFA

1,12

1,12

6.21.

Govju enzootiskā leikoze ar IFA:

6.21.1.

asins serumā

0,46

0,46

6.21.2.

individuālā pienā

0,46

0,46

6.21.3.

apvienotā piena paraugā vai koppienā

2,45

2,45

6.22.

Aujeski slimība ar IFA

0,77

0,77

6.23.

CRRS ar IFA

3,31

3,31

6.24.

Cūku parvovīrusa infekcija ar IFA

1,19

1,19

6.25.

Cūku transmisīvais gastroenterīts ar IFA

2,63

2,63

6.26.

Hlamidioze ar KSR

1,72

1,72

6.27.

Neosporoze ar IFA

2,35

2,35

6.28.

Vaislas sērga ar KSR

0,88

0,88

6.29.

Toksoplazmoze ar lateks AR

1,09

1,09

6.30.

Trihineloze ar IFA

3,12

3,12

6.31.

Gamboro slimība ar IFA

1,59

1,59

6.32.

Putnu leikoze ar IFA

1,98

1,98

6.33.

Putnu infekciozais bronhīts ar IFA

1,59

1,59

6.34.

Putnu reovīrusa infekcija ar IFA

1,50

1,50

6.35.

Putnu olu dēšanas samazināšanās sindroms

ar IFA

2,05

2,05

6.36.

Aleuta slimība ūdelēm ar IEOFR

0,80

0,80

7.

Virusoloģiskie izmeklējumi*:

7.1.

Imunofluorescences metode

2,00

2,00

7.2.

Imunofermentu analīze (IFA):

7.2.1.

ja iesūta 1-5 paraugus, 1 parauga cena

2,00

2,00

7.2.2..

ja iesūta 6-10 paraugus, 1 parauga cena

1,50

1,50

7.2.3.

ja iesūta vairāk par 10 paraugiem, 1 parauga cena

1,30

1,30

7.3.

Gaismas mikroskopija

1,50

1,50

7.4.

Polimerāzes ķēdes reakcija

25,00

25,00

7.5.

Bioraudze ar baltajām pelēm

3,00

3,00

7.6.

Bioraudze ar trušiem

15,00

15,00

7.7.

Bioraudze ar putniem

10,00

10,00

7.8.

Bioraudze ar sivēniem

30.00-

30.00-

50.00

50.00

7.9.

Bioraudze ar vistu embrijiem

12,00

12,00

7.10.

Tešena slimības diagnostika audu kultūrā:

7.10.1.

vienā pasāžā

38,55

38,55

7.10.2.

divās pasāžās

65,96

65,96

7.10.3.

trīs pasāžās

93,36

93,36

7.11.

Patoloģiskā materiāla izmeklēšana ar IFA

6,50

6,50

7.12.

Mazajiem dzīvniekiem:

7.12.1.

kaķu leikozes diagnostika ar IFA

3,80

3,80

7.12.2.

kaķu leikozes diagnostika ar Witness reakciju

5,00

5,00

8.

Parazitoloģiskie un ihtiopatoloģiskie izmeklējumi*:

8.1.

ausu ādas nokasījumu paraugs, asins

paraugs (mikroskopiski)

0,50

0,50

8.2.

Koproloģiskie izmeklējumi (fēces)

0,40

0,40

8.3.

Koproloģiskie izmeklējumi (jaunlopiem līdz

2g.v., aitām, kazām)

0,50

0,50

8.4.

Trihineloskopija ar kompresijas metodi

0,50

0,50

8.5.

Trihineloskopija ar audu SMKS:

8.5.1.

kopparaugs (līdz 10 paraugiem)

6,00

6,00

8.5.2.

ja izmeklējuma rezultāts ir pozitīvs, tad

izmeklē katru paraugu atsevišķi

1,85

1,85

8.6.

Bišu parauga izmeklēšana nozematozes

diagnostikai

0,40

0,40

8.7.

Bišu parauga izmeklēšana varrozes un

braulozes diagnostikai

0,40

0,40

8.8.

Bišu parauga izmeklēšana akarozes vai citu

parazitāru ierosinātāju diagnostikai

0,40

0,40

8.9.

jūras zivju parauga pilna parazitoloģiska

izmeklēšana

8,00

8,00

8.10.

saldūdens zivju parauga pilna parazitoloģiska

izmeklēšana

7,00

7,00

8.11.

atsevišķas zivs pilna parazitoloģiska

izmeklēšana (akvārija zivis, no privātas

personas, aizdomu gadījumos)

1,00

1,00

9.

Patoloģiskā materiāla ķīmiski -

toksikoloģiskie izmeklējumi*:

9.1.

NaCl noteikšana

1,21

1,21

9.2.

Fosfātu noteikšana

1,00

1,00

9.3.

Sulfātu noteikšana

1,00

1,00

9.4.

Hlorīdu noteikšana

1,00

1,00

9.5.

Nitrātu, nitrītu noteikšana augu valsts

produktos, patoloģiskajā materiālā

(fotometriskā metode)

3,80

3,80

9.6.

Zoocīdu noteikšana

9,60

9,60

9.7.

Fluora noteikšana

5,52

5,52

9.8.

Dezinfekcijas līdzekļu kontrole

0,50

0,50

9.9.

Amonjaka noteikšana

1,50

1,50

10.

Dzīvnieku barības ķīmiskie izmeklējumi*:

10.1.

Parauga sagatavošana

0,50

0,09

0,59

10.2.

Kopproteīna noteikšana (Kjeldāla metode)

6,90

1,24

8,14

10.3.

Kalcijs

4,56

0,82

5,38

10.4.

Fosfors

4,56

0,82

5,38

10.5.

NaCl (Folharda metode)

2,51

0,45

2,96

10.6.

Kokšķiedra

3,42

0,62

4,04

10.7.

Tauki (Soksleta metode)

6,30

1,13

7,43

10.8.

Peroksīdu skaitlis taukos

5,07

0,91

5,98

10.9.

Kopējais skābums

1,10

0,20

1,30

10.10.

Fluora noteikšana

5,52

0,99

6,51

10.11.

Karotīna noteikšana

2,50

0,45

2,95

10.12.

pH noteikšana

1,50

0,27

1,77

10.13.

Kopējā skābuma noteikšana (skābbarība,

skābsiens)

3,98

0,72

4,70

10.14.

Amonija slāpekļa noteikšana

1,36

0,24

1,60

10.15.

Gaistošo taukskābju noteikšana

2,90

0,52

3,42

10.16.

Pelnu (sālsskābē nešķīstošo) satura noteikšana

5,93

1,07

7,00

10.17.

Pelnu satura noteikšana

3,00

0,54

3,54

10.18.

Alkaloīdu noteikšana

10,32

1,86

12,18

10.19.

Glikozīdu noteikšana

5,22

0,94

6,16

10.20.

Cianīdu noteikšana

2,60

0,47

3,07

10.21.

Ureāzes aktivitātes noteikšana

2,28

0,41

2,69

10.22.

Fizikālo kvalitātes rādītāju (malums,

krāsa u.c.) noteikšana lopbarības miltiem

2,70

0,49

3,19

10.23.

Mitruma satura noteikšana

2,63

0,47

3,10

10.24.

Skābes skaitļa noteikšana

4,56

0,82

5,38

10.25.

Gossipola noteikšana

7,55

1,36

8,91

10.26.

Nitrītu, nitrātu noteikšana

3,80

0,68

4,48

10.27.

Indīgo sēklu piemaisījuma noteikšana graudos

1,00

0,18

1,18

10.28.

Noliktavu kaitēkļu noteikšana spēkbarībā, graudos

1,82

0,33

2,15

10.29.

Aflatoksīna B1 noteikšana (ELISA)

22,50

4,05

26,55

11.

Dzīvnieku barības bakterioloģiska izmeklēšana*:

11.1.

Paraugu sagatavošana

1,20

0,22

1,42

11.2.

Salmonellu noteikšana

8,77

1,58

10,35

11.3.

S.aureus noteikšana

2,97

0,53

3,50

11.4.

Enterobaktēriju skaita noteikšana, n=5

9,50

1,71

11,21

11.5.

Anaerobo mikroorganismu un to toksīnu

noteikšana

6,90

1,24

8,14

11.6.

Zarnu nūjiņu grupas baktēriju noteikšana

2,60

0,47

3,07

11.7.

Patogēnās mikrofloras noteikšana

10,03

1,81

11,84

11.8.

Baktēriju kopskaita noteikšana

1,90

0,34

2,24

12.

Pārtikas produktu un ūdens ķīmiskie

izmeklējumi*:

12.1.

Piens un piena produkti:

12.1.1.

Sagatavošana ķīmiskajām analīzēm:

12.1.1.1.

piens un šķidrie piena produkti

0,30

0,05

0,35

12.1.1.2.

siers, sviests, skābpiena produkti,

jēlkazeīns, piena konservi un saldējums

0,50

0,09

0,59

12.1.1.3.

kazeīns

0,80

0,14

0,94

12.1.2.

Produktu sensorais vērtējums:

12.1.2.1.

sensorā vērtēšana pēc punktiem (ekspertu

komisija >/= 3 cilvēki), 1 parauga cena

4,50

0,81

5,31

12.1.2.2.

sensorā vērtēšana pēc punktiem - paraugu

grupai (ekspertu komisija >/= 3 cilvēki),

1 parauga cena

3,60

0,65

4,25

12.1.2.3.

organoleptiskie rādītāji (aprakstošā metode)

1,80

0,32

2,12

12.1.3.

Tauku satura noteikšana:

12.1.3.1.

ar gravimetrisko metodi (arbitrāžas

gadījumos, iekārtu kalibrēšanai)

10,27

1,85

12,12

12.1.3.2.

ar Gerbera metodi (piens, šķidrie piena produkti )

1,50

0,27

1,77

12.1.3.3.

ar Gerbera metodi (pārējie piena produkti)

2,90

0,52

3,42

12.1.3.4.

sviestā (ūdens+beztauku sausna+aprēķins)

3,10

0,56

3,66

12.1.3.5.

tauki siera sausnā (tauki + ūdens + aprēķins)

5,00

0,90

5,90

12.1.4.

Olbaltumvielas (ar Kjeldāla metodi)

6,90

1,24

8,14

12.1.5.

Ūdens vai sausnas satura noteikšana:

12.1.5.1.

ūdens vai sausnas saturs (arbitrāžas metode)

3,00

0,54

3,54

12.1.5.2.

ūdens saturs sviestā (ekspresmetode)

1,20

0,22

1,42

12.1.5.3.

ūdens saturs + beztauku sausna (sviestam)

3,25

0,59

3,84

12.1.6.

Skābuma noteikšana:

12.1.6.1.

titrējamais skābums

1,10

0,20

1,30

12.1.6.2.

plazmas skābums (0T) sviestam

1,90

0,34

2,24

12.1.6.3.

tauku skābums (skābes skaitlis) sviestam

2,80

0,50

3,30

12.1.6.4.

brīvais skābums kazeīnam

2,80

0,50

3,30

12.1.6.5.

pH (ar instrumentālo metodi)

1,50

0,27

1,77

12.1.6.6.

plazmas pH sviestam

2,50

0,45

2,95

12.1.7.

Pasterizācijas efektivitātes noteikšana:

12.1.7.1.

fosfatāzes noteikšana

2,80

0,50

3,30

12.1.7.2.

peroksidāzes noteikšana

2,80

0,50

3,30

12.1.8.

Tīrības noteikšana:

12.1.8.1.

pienam

0,55

0,10

0,65

12.1.8.2.

piena konserviem

0,90

0,16

1,06

12.1.8.3.

kazeīnam

3,30

0,59

3,89

12.1.9.

Šķīdības noteikšana:

12.1.9.1.

sausajiem piena konserviem

1,15

0,21

1,36

12.1.9.2.

kazeīnam

2,70

0,49

3,19

12.1.10.

Citu ķīmisko rādītāju noteikšana:

12.1.10.1.

blīvums

0,60

0,11

0,71

12.1.10.2.

amonjaks (kvalitatīvi)

0,90

0,16

1,06

12.1.10.3.

ūdeņraža peroksīda noteikšana (kvalitatīvi)

0,95

0,17

1,12

12.1.10.4.

sodas (Na karbonāta vai bikarbonāta)

kvalitatīva noteikšana

0,85

0,15

1,00

12.1.10.5.

sodas (Na karbonāta vai bikarbonāta)

kvantitatīva noteikšana

4,90

0,88

5,78

12.1.10.6.

termoizturība

0,40

0,07

0,47

12.1.10.7.

laktoze

4,45

0,80

5,25

12.1.10.8.

saharozes saturs

6,50

1,17

7,67

12.1.10.9.

sāls saturs

3,90

0,70

4,60

12.1.10.10.

Reiherta-Meisla skaitlis

7,00

1,26

8,26

12.1.10.11.

ūdens sadalījums sviestā

1,00

0,18

1,18

12.1.10.12.

peroksīda skaitlis sviestā

5,07

0,91

5,98

12.1.10.13.

pelni

4,95

0,89

5,84

12.1.10.14.

reduktāze

1,70

0,31

2,01

12.1.10.15.

aflatoksīns M1 (ar IFA)

22,50

4,05

26,55

12.1.10.16.

antibiotiku noteikšana (ar IFA)

22,50

4,05

26,55

12.2.

Gaļas un gaļas izstrādājumi, pelmeņi, vareņiki:

12.2.1.

Parauga sagatavošana analīzei

0,50

0,09

0,59

12.2.2.

Produktu sensorais vērtējums:

12.2.2.1.

gaļas paraugu sagatavošana un sensorā

vērtēšana (ekspertu komisija >/= 3 cilvēki),

1 parauga cena

8,00

1,44

9,44

12.2.2.2.

gaļas paraugu sagatavošana un sensorā

vērtēšana paraugu grupai (ekspertu

komisija >/= 3 cilvēki), 1 parauga cena

6,40

1,15

7,55

12.2.2.3.

gaļas produktu sensorā vērtēšana pēc punktiem

(ekspertu komisija >/= 3 cilvēki) - 1 paraugs

4,50

0,81

5,31

12.2.2.4.

gaļas produktu sensorā vērtēšana pēc

punktiem - paraugu grupai (ekspertu

komisija >/= 3 cilvēki), 1 parauga cena

3,60

0,65

4,25

12.2.2.5.

organoleptiskās analīzes (aprakstošā metode)

1,80

0,32

2,12

12.2.3.

Gaļas svaiguma noteikšana:

12.2.3.1.

organoleptiskā pārbaude (vārīšanas prove u.c)

1,80

0,32

2,12

12.2.3.2.

ķīmiskā pārbaude

2,95

0,53

3,48

12.2.3.3.

pārbaude ar mikroskopijas metodi

2,00

0,36

2,36

12.2.4.

Ūdens satura noteikšana:

12.2.4.1.

ar arbitrāžas metodi

3,00

0,54

3,54

12.2.4.2.

ar ekspresmetodi

2,10

0,38

2,48

12.2.5.

Tauku satura noteikšana:

12.2.5.1.

ar Soksleta metodi

6,30

1,13

7,43

12.2.5.2.

ar ekstrakcijas metodi

2,70

0,49

3,19

12.2.6.

Sāls satura noteikšana:

12.2.6.1.

ar Mora metodi

2,70

0,49

3,19

12.2.6.2.

ar Folharda metodi

3,90

0,70

4,60

12.2.7.

Nitrītu satura noteikšana:

12.2.7.1.

ar arbitrāžas metodi

5,80

1,04

6,84

12.2.7.2.

ar ekspresmetodi

2,90

0,49

3,19

12.2.8.

Citu rādītāju noteikšana:

12.2.8.1.

olbaltumvielas (ar Kjeldāla metodi)

6,90

1,24

8,14

12.2.8.2.

cietes saturs

3,75

0,68

4,43

12.2.8.3.

kopējais fosfors

3,75

0,68

4,43

12.2.8.4.

skābā fosfatāze

2,80

0,50

3,30

12.2.8.5.

kalcija saturs

4,10

0,74

4,84

12.2.8.6.

kaulu daļiņu piejaukums maltajā gaļā

3,00

0,54

3,54

12.2.8.7.

pildījuma attiecība pret kopējo masu

pelmeņiem, vareņikiem

1,50

0,27

1,77

12.2.8.8.

dubultšuvju pārbaude metāla kārbām,

1 kārbas pārbaudes cena

2,00

0,36

2,36

12.2.9.

Trihinelozes diagnostika:

12.2.9.1.

ar kompresijas metodi

0,90

0,16

1,06

12.2.9.2.

ar audu SMKS

1,85

0,33

2,18

12.2.9.3.

kopparaugs (līdz 10 paraugiem)

6,00

1,08

7,08

12.2.9.4.

ja izmeklējuma rezultāts ir pozitīvs, tad

izmeklē katru paraugu atsevišķi

1,85

0,33

2,18

12.3.

Tauki (pārtikas, tehniskie, lopbarības), eļļas:

12.3.1.

parauga sagatavošana analīzei

0,50

0,09

0,59

12.3.2.

ūdens saturs un gaistošās vielas

2,00

0,36

2,36

12.3.3.

skābes skaitlis

3,10

0,56

3,66

12.3.4.

peroksīda skaitlis

5,07

0,91

5,98

12.3.5.

ēterī nešķīstošās vielas

2,70

0,49

3,19

12.3.6.

nepārziepojamās vielas

3,50

0,63

4,13

12.3.7.

tauku sacietēšanas temperatūra

2,70

0,49

3,19

12.3.8.

dzidrums u.c organoleptiskie rādītāji

1,80

0,32

2,12

12.3.9.

joda skaitļa noteikšana eļļās

8,50

1,53

10,03

12.3.10.

pārziepošanas skaitļa noteikšana

3,20

0,58

3,78

12.4.

Olu produkti:

12.4.1.

parauga sagatavošana analīzei

0,50

0,09

0,59

12.4.2.

organoleptiskie rādītāji (aprakstošā metode)

1,80

0,32

2,12

12.4.3.

tauku saturs ar Soksleta metodi

6,30

1,13

7,43

12.4.4.

sausnas saturs

2,00

0,36

2,36

12.4.5.

olbaltumvielas (ar Kjeldāla metodi)

6,90

1,24

8,14

12.4.6.

brīvās taukskābes

2,20

0,40

2,60

12.4.7.

šķīdība

1,15

0,21

1,36

12.4.8.

pH ( ar instrumentālo metodi)

1,50

0,27

1,77

12.4.9.

pelnu saturs

4,95

0,89

5,84

12.5.

Zivis un zivju produkti:

12.5.1.

parauga sagatavošana analīzei

0,50

0,09

0,59

12.5.2.

produktu sensorais vērtējums:

12.5.2.1.

zivju paraugu sagatavošana un sensorā

vērtēšana (ekspertu komisija >/= 3 cilvēki),

1 parauga cena

8,00

1,44

9,44

12.5.2.2.

zivju paraugu sagatavošana un sensorā

vērtēšana paraugu grupai (ekspertu

komisija >/= 3 cilvēki), 1 parauga cena

6,40

1,15

7,55

12.5.2.3.

zivju produktu sensorā vērtēšana pēc

punktiem (ekspertu komisija >/= 3 cilvēki),

1 parauga cena

4,50

0,81

5,31

12.5.2.4.

zivju produktu sensorā vērtēšana pēc

punktiem - paraugu grupai (ekspertu

komisija >/= 3 cilvēki), 1 parauga cena

3,60

0,65

4,25

12.5.2.5.

organoleptisko rādītāju noteikšana

(aprakstošā metode)

1,80

0,32

2,12

12.5.3.

vārīšanas raudze

1,80

0,32

2,12

12.5.4.

kopējais gaistošo bāzu slāpekļa saturs

7,90

1,42

9,32

12.5.5.

ūdens saturs

3,00

0,54

3,54

12.5.6.

olbaltumvielu saturs (ar Kjeldāla metodi)

6,90

1,24

8,14

12.5.7.

kopējā skābuma saturs

2,00

0,36

2,36

12.5.8.

sāls saturs

3,90

0,70

4,60

12.5.9.

tauku satura noteikšana ar Soksleta metodi

6,30

1,13

7,43

12.5.10.

histamīna noteikšana (fluorometriskā metode)

8,10

1,46

9,56

12.5.11.

urotropīna noteikšana

5,00

0,90

5,90

12.5.12.

Konservantu noteikšana ar šķidruma

hromatogrāfijas metodi :

12.5.12.1.

viens paraugs

20,00

3,60

23,60

12.5.12.2.

vairāk par trim paraugiem ( par katru paraugu)

15,00

2,70

17,70

12.5.13.

dubultšuvju pārbaude metāla kārbām

(viena kārba)

2,00

0,36

2,36

12.5.14.

Zivju parazitoloģiskā izmeklēšana:

12.5.14.1.

jūras zivju parauga pilna parazitoloģiska

izmeklēšana

8,00

1,44

9,44

12.5.14.2.

saldūdens zivju parauga pilna parazitoloģiska

izmeklēšana

7,00

1,26

8,26

12.6.

Biškopības produkti:

12.6.1.

Medus izmeklējumi:

12.6.1.1.

parauga sagatavošana analīzei

0,50

0,09

0,59

12.6.1.2.

organoleptisko rādītāju noteikšana

1,80

0,32

2,12

12.6.1.3.

ūdens satura noteikšana:

1,12

0,20

1,32

12.6.1.4.

reducējošo cukuru (dabīgā invertcukura) noteikšana

1,26

0,23

1,49

12.6.1.5.

saharozes noteikšana

1,34

0,24

1,58

12.6.1.6.

diastāzes skaitļa noteikšana

2,09

0,38

2,47

12.6.1.7.

kopējā skābuma noteikšana

1,13

0,20

1,33

12.6.1.8.

mehānisko piemaisījumu noteikšana

0,50

0,09

0,59

12.6.1.9.

oksimetilfurfurola noteikšana (kvalitatīvi)

1,71

0,31

2,02

12.6.2.

Cita bišu produkcija (ziedputekšņi u.c):

12.6.2.1.

mitruma satura noteikšana

1,50

0,27

1,77

12.6.2.2.

pH noteikšana (ar instrumentālo metodi)

1,50

0,27

1,77

12.6.2.3.

pelnu satura noteikšana

3,00

0,54

3,54

12.6.2.4.

kopproteīna noteikšana ar Kjeldāla metodi

6,90

1,24

8,14

12.7.

Nitrātu noteikšana augļos, dārzeņos, saknēs

3,80

0,68

4,48

12.8.

Dzeramā ūdens izmeklējumi:

12.8.1.

pH noteikšana (ar instrumentālo metodi)

1,50

0,27

1,77

12.8.2.

kopējās cietības noteikšana

1,18

0,21

1,39

12.8.3.

nitrātu noteikšana

6,50

1,17

7,67

12.8.4.

nitrītu noteikšana

4,20

0,76

4,96

12.8.5.

kopējā dzelzs satura noteikšana

1,41

0,25

1,66

12.8.6.

polifosfātu noteikšana

2,54

0,46

3,00

12.8.7.

sausā atlikuma noteikšana

3,84

0,69

4,53

12.8.8.

hlorīdu noteikšana

1,20

0,22

1,42

12.8.9.

sulfātu noteikšana ar gravimetrisko metodi

7,90

1,42

9,32

12.8.10.

amonjaka un amonija jonu summas noteikšana

4,20

0,76

4,96

12.8.11.

fluora noteikšana

1,97

0,36

2,32

12.8.12.

elektrovadītspējas noteikšana

1,20

0,22

1,42

12.8.13.

permanganāta oksidējamības noteikšana

1,40

0,25

1,65

12.8.14.

kalcija satura noteikšana

1,40

0,25

1,65

12.8.15.

magnija satura noteikšana (kopējā cietība +

aprēķins)

1,50

0,27

1,77

12.8.16.

garša un smarža

0,50

0,09

0,59

12.8.17.

duļķainība

0,80

0,14

0,94

12.8.18.

krāsainība

1,00

0,18

1,18

12.8.19.

Pb, Cd, Cu, Zn, Mn u.c. elementu noteikšana

ar atomabsorbcijas metodi (par katru elementu)

7,32

1,32

8,64

12.8.20.

arsēna noteikšana

9,40

1,69

11,09

12.8.21.

dzīvsudraba noteikšana

9,40

1,69

11,09

12.9.

Graudu, miltu un putraimu analīzes:

12.9.1.

Graudu tehnoloģiskā analīze:

12.9.1.1.

stāvoklis, krāsa, smarža

1,82

0,33

2,15

12.9.1.2.

mitrums (standartmetode)

2,63

0,47

3,10

12.9.1.3.

mitrums (ekspresmetode)

1,26

0,23

1,49

12.9.1.4.

tilpummasas noteikšana (standartmetode)

1,37

0,25

1,62

12.9.1.5.

tilpummasas noteikšana (ekspresmetode)

0,68

0,12

0,80

12.9.1.6.

piemaisījumu noteikšana t.sk.:

3,12

0,56

3,68

12.9.1.6.1.

graudu piemaisījumu noteikšana

1,56

0,28

1,84

12.9.1.6.2.

atkritumu piemaisījumu noteikšana

1,56

0,28

1,84

12.9.1.7.

labības kaitēkļu invāzijas noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.1.8.

lipekļa daudzuma noteikšana kviešu graudos

4,22

0,76

4,98

12.9.1.9.

lipekļa kvalitātes noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.1.10.

krišanas skaitļa noteikšana

3,65

0,66

4,31

12.9.1.11.

stiklainības noteikšana (kvieši, kukurūza)

1,82

0,33

2,15

12.9.1.12.

apvalku daudzuma noteikšana (auzas, griķi, prosa)

1,37

0,25

1,62

12.9.1.13.

augšanas enerģija un dīgšanas spējas

noteikšana (alus mieži un citas kultūras)

4,22

0,76

4,98

12.9.1.14.

tipveida sastāva noteikšana (kvieši,

kukurūza, pupas)

1,26

0,23

1,49

12.9.1.15.

Zeleni indeksa noteikšana (standartmetode)

2,28

0,41

2,69

12.9.1.16.

cietes noteikšana (ekspresmetode)

1,26

0,23

1,49

12.9.1.17.

tauku noteikšana (ekspresmetode)

1,26

0,23

1,49

12.9.1.18.

Zeleni indeksa noteikšana (ekspresmetode)

1,26

0,23

1,49

12.9.1.19.

lipekļa noteikšana (ekspresmetode)

1,26

0,23

1,49

12.9.1.20.

proteīna satura noteikšana (ekspresmetode)

1,28

0,23

1,51

12.9.1.21.

toksiskuma noteikšana

4,80

0,86

5,66

12.9.2.

Miltu tehnoloģiskā analīze:

12.9.2.1.

smaržas, garšas un kraukšķīguma noteikšana

1,94

0,35

2,29

12.9.2.2.

mitruma noteikšana (standartmetode)

2,63

0,47

3,10

12.9.2.3.

mitruma noteikšana (ekspresmetode)

1,26

0,23

1,49

12.9.2.4.

maluma rupjuma noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.2.5.

pelnainības noteikšana (ekspresmetode)

1,26

0,23

1,49

12.9.2.6.

lipekļa daudzuma noteikšana (roku un

mehāniskā metode)

3,65

0,66

4,31

12.9.2.7.

lipekļa kvalitātes noteikšana (roku un

mehāniskā metode)

1,82

0,33

2,15

12.9.2.8.

krišanas skaitļa noteikšana

3,20

0,58

3,78

12.9.2.9.

baltuma noteikšana

2,40

0,43

2,83

12.9.2.10.

autolītiskās aktivitātes noteikšana

2,40

0,43

2,83

12.9.2.11.

labības kaitēkļu invāzijas noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.2.12.

metālmagnētisko piemaisījumu noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.2.13.

laboratorijas paraugcepums

16,87

3,04

19,91

12.9.2.14.

kartupeļu nūjiņas slimības pārbaude

4,79

0,86

5,65

12.9.2.15.

toksiskuma noteikšana

4,80

0,86

5,66

12.9.3.

Putraimu tehnoloģiskā analīze:

12.9.3.1.

krāsas, smaržas un garšas noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.3.2.

mitruma noteikšana

2,63

0,47

3,10

12.9.3.3.

rupjuma vai maluma rupjuma noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.3.4.

piemaisījumu noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.3.5.

kvalitatīvs kodols

1,82

0,33

2,15

12.9.3.6.

labības kaitēkļu invāzijas noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.3.7.

izvāramības noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.3.8.

metālmagnētisko piemaisījumu noteikšana

1,82

0,33

2,15

12.9.3.9.

toksiskuma noteikšana

4,80

0,86

5,66

12.9.4.

Miltu, putraimu u.c. augkopības produktu

ķīmiskā analīze:

12.9.4.1.

kopproteīna noteikšana (Kjeldāla metode)

6,90

1,24

8,14

12.9.4.2.

kalcija noteikšana

4,56

0,82

5,38

12.9.4.3.

fosfora noteikšana

4,56

0,82

5,38

12.9.4.4.

kokšķiedras noteikšana

3,42

0,62

4,04

12.9.4.5.

nātrija hlorīda noteikšana

2,51

0,45

2,96

12.9.4.6.

skābes skaitļa noteikšana

4,56

0,82

5,38

12.9.4.7.

tauku satura noteikšana (Soksleta metode)

6,30

1,13

7,43

12.9.4.8.

smilšu noteikšana

4,79

0,86

5,65

12.9.4.9.

skābuma noteikšana

2,63

0,47

3,10

12.9.4.10.

ureāzes aktivitātes noteikšana

2,28

0,41

2,69

12.9.4.11.

pelnainības noteikšana

5,93

1,07

7,00

12.9.4.12.

nitrātu noteikšana augļos, dārzeņos, saknēs

3,96

0,71

4,67

12.10.

Maizes analīze:

12.10.1.

organoleptiskā novērtēšana

1,90

0,34

2,24

12.10.2.

mitruma satura/daudzuma noteikšana

3,22

0,58

3,80

12.10.3.

porainības noteikšana

2,33

0,42

2,75

12.10.4.

skābuma noteikšana

2,24

0,40

2,64

12.11.

Maizes izstrādājumu analīze:

12.11.1.

parauga sagatavošana analīzei

0,50

0,09

0,59

12.11.2.

organoleptiskā novērtēšana

1,90

0,34

2,24

12.11.3.

mitruma noteikšana

3,22

0,58

3,80

12.11.4.

skābuma noteikšana

2,24

0,40

2,64

12.11.5.

tauku satura noteikšana

6,90

1,24

8,14

12.11.6.

cukura satura noteikšana

5,64

1,02

6,66

12.12.

Rauga analīze:

12.12.1.

parauga sagatavošana analīzei

0,50

0,09

0,59

12.12.2.

organoleptiskā novērtēšana

0,60

0,11

0,71

12.12.3.

mitruma noteikšana

3,56

0,64

4,20

12.12.4.

pacelšanās spēka noteikšana

1,54

0,28

1,82

12.12.5.

noturīguma noteikšana

2,35

0,42

2,77

12.12.6.

skābuma noteikšana

2,24

0,40

2,64

12.12.7.

sausā rauga pacelšanās spēka noteikšana

4,54

0,82

5,36

12.13.

Makaronu izstrādājumu analīze:

12.13.1.

parauga sagatavošana analīzei

0,50

0,09

0,59

12.13.2.

organoleptiskā novērtēšana

1,90

0,34

2,24

12.13.3.

mitruma noteikšana

3,22

0,58

3,80

12.13.4.

skābuma noteikšana

2,24

0,40

2,64

12.13.5.

izstrādājuma stāvokļa noteikšana pēc vārīšanas

1,67

0,30

1,97

12.13.6.

drusku satura noteikšana

1,16

0,21

1,37

12.13.7.

metālmagnētisko piemaisījumu noteikšana

0,60

0,11

0,71

12.13.8.

dzīvo un nedzīvo labības kaitēkļu klātbūtnes

un daudzuma noteikšana

0,60

0,11

0,71

12.14.

Konditorejas izstrādājumu analīze:

12.14.1.

parauga sagatavošana analīzei

0,80

0,14

0,94

12.14.2.

organoleptiskā novērtēšana

1,90

0,34

2,24

12.14.3.

mitruma (satura) noteikšana

3,22

0,58

3,80

12.14.4.

skābuma vai sārmainības noteikšana

4,12

0,74

4,86

12.14.5.

cukura satura noteikšana

6,96

1,25

8,21

12.14.6.

tauku satura noteikšana

5,70

1,03

6,73

12.15.

Cukura analīze:

12.15.1.

organoleptiskā novērtēšana

1,90

0,34

2,24

12.15.2.

krāsainības noteikšana

1,50

0,27

1,77

12.15.3.

ūdens un sausnas satura noteikšana

3,22

0,58

3,80

12.15.4.

saharozes satura noteikšana ar polarimetrisko

metodi

15,20

2,74

17,94

12.15.5.

pelnu satura noteikšana ar konduktometrisko

metodi

2,10

0,38

2,48

12.16.

Tēja, kafija un citi dzērieni:

12.16.1.

Kofeīna noteikšana

12,00

2,16

14,16

13.

Pārtikas produktu ķīmiski - toksikoloģiskā

analīze (izmeklējumi)*:

13.1.

Toksisko elementu noteikšana produktos, ūdenī:

13.1.1.

Pb, Cd, Cu, Zn, Mn u.c. elementu - ar

atomabsorbcijas metodi (par katru elementu)

7,32

1,32

8,64

13.1.2.

arsēna

9,40

1,69

11,09

13.1.3.

dzīvsudraba

9,40

1,69

11,09

13.1.4.

dzelzs - (ar kolorimetrisko metodi)

7,40

1,33

8,73

13.1.5.

alvas - (ar kolometrisko metodi)

11,80

2,12

13,92

13.2.

Pesticīdu noteikšana:

13.2.1.

hlororganisko pesticīdu noteikšana ar gāzes

hromatogrāfijas metodi

18,66

3,36

22,02

13.2.2.

fosfororganisko pesticīdu noteikšana ar

gāzes hromatogrāfijas metodi

25,00

4,50

29,50

13.2.3.

2,4 D

10,40

1,87

12,27

13.2.4.

piretroīdu noteikšana - ar GC/ECD metodi

18,66

3,36

22,02

13.3.

Antibiotiku noteikšana (AEŠH):

13.3.1.

tetraciklīna grupas (4 savienojumi)

60,00

10,80

70,80

13.3.2.

hloramfenikola

32,50

5,85

38,35

13.3.3.

penicilīna grupu

36,00

6,48

42,48

13.4.

Aflatoksīnu B1, B2, G1, G2 noteikšana ar

šķidruma hromatogrāfijas metodi

30,00

5,40

35,40

13.5.

Karbanātu noteikšana ar šķidruma

hromatogrāfijas metodi

30,00

5,40

35,40

13.6.

Holesterīna notekšana

25,00

4,50

29,50

13.7.

Taukskābju sastāva noteikšana

15,00

2,70

17,70

13.8.

Benzo(a) pirēna noteikšana

25,00

4,50

29,50

13.9.

Karbendazīma, tiofanāta-metila,

tiobendazola noteikšana

25,00

4,50

29,50

13.10.

Hormonu noteikšana ar imunofermentatīvo

metodi

(apstiprināšana ar GH/MS):

13.10.1.

stilbena grupa (DES, HEX, DEN)

59,75

10,76

70,51

13.10.2.

nortesterons / trenbolons

59,75

10,76

70,51

13.10.3.

zeranols

59,75

10,76

70,51

13.11.

Vielu identificēšana ar masspektrometrijas

metodi

25,00

4,50

29,50

14.

Pārtikas produktu un dzīvnieku barības

radioloģiskie izmeklējumi:

14.1.

Gamma starojošo radionuklīdu (134Cs,

137Cs, 131I, 103Ru, 106Ru) noteikšana

ar gamma spektometrijas metodi

12,00

2,16

14,16

14.2.

Radionuklīdu 89Sr un 90Sr noteikšana ar

radioķīmijas metodēm

17,50

3,15

20,65

14.3.

Alfa starojošo radionuklīdu (238Pu,

239Pu, 241Am) noteikšana ar alfa

spektometrijas metodi

12,00

2,16

14,16

15.

Pārtikas produktu mikrobioloģiskie izmeklējumi*:

15.1.

Parauga sagatavošana analīzei

3,47

0,63

4,09

15.2.

Antibakteriālo vielu atlieku noteikšana

10,31

1,86

12,17

15.3.

Bacillus cereus noteikšana

11,52

2,07

13,59

15.4.

Baktēriju kopskaita noteikšana ar

automatizēto mikrobioloģisko metodi

11,00

1,98

12,98

15.5.

Baktēriju kopskaita (MAFAM) noteikšana

1,90

0,34

2,24

15.6.

Bifidobaktēriju noteikšana

5,60

1,01

6,61

15.7.

Clostridium perfringens skaita noteikšana

12,99

2,34

15,33

15.8.

E. coli noteikšana

3,50

0,63

4,13

15.9.

Enterobaktēriju skaita noteikšana

3,50

0,63

4,13

15.10.

Enterokoku noteikšana

4,11

0,74

4,85

15.11.

Kampilobaktēriju noteikšana

22,20

4,00

26,20

15.12.

Koagulāzes pozitīvo stafilokoku, t.sk.

S.aureus

noteikšana

3,50

0,63

4,13

15.13.

Koliformu (ZNGB) noteikšana

2,60

0,47

3,07

15.14.

Koliformu skaita noteikšana

3,50

0,63

4,13

15.15.

Listēriju noteikšana

13,34

2,40

15,74

15.16.

Pienskābo baktēriju noteikšana

5,60

1,01

6,61

15.17.

Proteusu noteikšana

2,45

0,44

2,89

15.18.

Pseudomonas aeruginosa

noteikšana

3,50

0,63

4,13

15.19.

Raugu un pelējumu skaita noteikšana

2,50

0,45

2,95

15.20.

Salmonelu noteikšana (ekspresmetode)

35,50

6,39

41,89

15.21.

Salmonelu u.c.patogēno enterobaktēriju

noteikšana

11,33

2,04

13,37

15.22.

Shigella

ģints baktēriju noteikšana

11,33

2,04

13,37

15.23.

Sulfītreducējošo klostrīdiju noteikšana

3,50

0,63

4,13

15.24.

Toksīnu noteikšana ar imunofluorescences

metodi

28,00

5,04

33,04

15.25.

Vibrio parahaemolyticus

noteikšana

13,34

2,40

15,74

15.26.

Piena specifiskie izmeklējumi:

15.26.1.

antibakteriālo vielu atlieku noteikšana

9,50

1,71

11,21

15.26.2.

inhibitorvielu (ar Delvotest) noteikšana

3,30

0,59

3,89

15.26.3.

somatisko šūnu skaita (mikroskopiski)

noteikšana

3,20

0,58

3,78

15.27.

Konservu izmeklējumi:

15.27.1.

paraugu sagatavošana

3,47

0,63

4,09

15.27.2.

aerobās mikrofloras noteikšana

3,70

0,67

4,37

15.27.3.

anaerobās mikrofloras noteikšana

5,60

1,01

6,61

15.27.4.

Cl. botulinum, botulotoksīnu noteikšana

13,46

2,42

15,88

15.27.5.

rūpnieciskās sterilitātes noteikšana

12,77

2,30

15,07

16.

Ūdens mikrobioloģiskie izmeklējumi*:

16.1.

parauga sagatavošana

1,50

0,27

1,77

16.2.

sterilas taras sagatavošana parauga noņemšanai

0,50

0,09

0,59

16.3.

baktēriju kopskaita noteikšana

2,80

0,50

3,30

16.4.

E. coli noteikšana

4,20

0,76

4,96

16.5.

enterokoku noteikšana

5,80

1,04

6,84

16.6.

koli -indeksa, koli - titra noteikšana

2,94

0,53

3,47

16.7.

koliformu baktēriju noteikšana

4,20

0,76

4,96

16.8.

Pseudomonas aeruginosa

noteikšana

3,50

0,63

4,13

16.9.

salmonelu u.c.patogēno enterobaktēriju

noteikšana

8,77

1,58

10,35

16.10.

sulfītreducējošo klostrīdiju noteikšana

2,90

0,52

3,42

17.

Virsmu nomazgājumu analīze/izmeklējumi*:

17.1.

Parauga sagatavošana analīzei

2,08

0,37

2,45

17.2.

Baktēriju kopskaita noteikšana

1,90

0,34

2,24

17.3.

Enterokoku noteikšana

2,60

0,47

3,07

17.4.

Pelējumu noteikšana

2,50

0,45

2,95

17.5.

Salmonelu u.c.patogēno enterobaktēriju

noteikšana

9,65

1,74

11,39

17.6.

Staphylococcus aureus

noteikšana

3,50

0,63

4,13

17.7.

Zarnu nūjiņu grupas baktēriju noteikšana

2,60

0,47

3,07

18.

Gaisa mikrobioloģiskie izmeklējumi*:

18.1.

Parauga sagatavošana analīzei

2,08

0,37

2,45

18.2.

Baktēriju kopskaita noteikšana

1,90

0,34

2,24

18.3.

Raugu, pelējumu noteikšana

2,23

0,40

2,63

18.4.

Stafilokoku noteikšana

1,77

0,32

2,09

19.

Ārstniecisko preparātu sterilitātes noteikšana*

12,77

2,30

15,07

20.

Farmaceitisko produktu analīžu izmaksas

Ārstniecisko vielu kontroles laboratorijā*:

20.1.

Pirogenitātes noteikšana (bioloģiskā analīze):

20.1.1.

1 analīze dienā, katra analīze

65,95

11,87

77,82

20.1.2.

2 analīzes dienā, katra analīze

42,96

7,73

50,69

20.1.3.

3-5 analīzes dienā, katra analīze

35,30

6,35

41,65

20.2.

Toksicitātes noteikšana (bioloģiskā analīze):

20.2.1.

1 analīze dienā, katra analīze

13,00

2,34

15,34

20.2.2.

2 analīzes dienā, katra analīze

8,86

1,60

10,45

20.2.3.

3-10 analīzes dienā, katra analīze

7,48

1,35

8,83

20.3.

LAL-tests

(alternatīvā metode bakteriālo

endotoksīnu noteikšanai):

20.3.1.

1 analīze dienā, katra analīze

20,37

3,67

24,04

20.3.2.

2 analīzes dienā, katra analīze

16,22

2,92

19,14

20.3.3.

3-10 analīzes dienā, katra analīze

13,11

2,36

15,47

21.

Laboratorijas cita veida sniegtie pakalpojumi:

21.1.

Labības pārstrādes un uzglabāšanas uzņēmumu ražošanas

tehnoloģisko laboratoriju atestācija-pāratestācija par kompetenci

veikt labības un tās pārstrādes produktu testēšanu un kvalitātes

novērtēšanu valsts iekšējā tirgū.

Izcenojums atkarībā no atestējamās laboratorijas kompetencē

ietilpstošo produkcijas veidu (graudi, milti, putraimi, kombinētā

spēkbarība u.c.) skaita:

21.1.1.

vienam produkcijas veidam

120,00

21,60

141,60

21.1.2.

diviem produkcijas veidiem

200,00

36,00

236,00

21.1.3.

trim produkcijas veidiem

280,00

50,40

330,40

21.1.4.

četriem produkcijas veidiem

360,00

64,80

424,80

21.2.

Zivju produkcijas sertifikācija

(atbilstības

novērtēšana pēc sertificējamās personas

iniciatīvas):

21.2.1.

iesnieguma izskatīšana un reģistrēšana

5,00

0,90

5,90

21.2.2.

produkcijas identifikācija (vienai partijai)

10,00

1,80

11,80

21.2.3.

testēšanas programmas sastādīšana

(vienam paraugam)

2,00

0,36

2,36

21.2.4.

Uzņēmuma ražotnes un laboratorijas

atbilstības novērtēšana:

21.2.4.1.

uzņēmuma iesniegto materiālu analīze,

pārbaudes organizēšana un komisijas

nozīmēšana

20,00

3,60

23,60

21.2.4.2.

ražotnes un laboratorijas atbilstības

novērtēšana (vienam ekspertam viena diena)

30,00

5,40

35,40

21.2.4.3.

pārbaudes rezultātu noformēšana un to analīze

15,00

2,70

17,70

21.2.4.4.

produkcijas testēšanas rezultātu, uzņēmuma

ražošanas un laboratorijas atbilstības

novērtēšanas materiālu izskatīšana un

lēmumu pieņemšana par atbilstības

sertifikāta izsniegšanu

20,00

3,60

23,60

21.2.4.5.

atbilstības vai higiēnas sertifikāta

noformēšana un izsniegšana

15,00

2,70

17,70

21.2.4.6.

atbilstības sertifikāta izmantošanas līguma

noformēšana

10,00

1,80

11,80

21.2.4.7.

datu iekļaušana sertifikācijas reģistrā,

reģistra uzturēšana

20,00

3,60

23,60

21.2.4.8.

par katru uzņēmumā ražoto produkcijas

veidu, kas iekļauts atbilstības sertifikātā

10,00

1,80

11,80

21.2.4.9.

uzraudzība (vienam ekspertam viena diena)

30,00

5,40

35,40

21.2.5.

atbilstības sertifikāta noformēšana un

izsniegšana vienai produkcijas partijai

10,00

1,80

11,80

21.2.6.

importētājvalsts ražotāja deklarācijas

izskatīšana, ekspertīze un ieslēgšana reģistrā

75,00

13,50

88,50

21.2.7.

Atbilstības sertifikāta tulkošana krievu vai

citā valodā un tulkojuma apstiprināšana:

21.2.7.1.

vienā eksemplārā

10,00

1,80

11,80

21.2.7.2.

par katru nākošo eksemplāru

3,00

0,54

3,54

21.3.

Siltumtehniskie mērījumi:

21.3.1.

sterilizācijas iekārtas (autoklāva)

siltumlauka pārbaude

100,00

18,00

118,00

21.3.2.

sterilizācijas režīmu noteikšana zivju

konserviem

Līgumcena

21.4.

Kontrolparauga (references materiāla)

sagatavošana

Līgumcena

21.5.

Barotņu pagatavošana

Līgumcena

21.6.

Laboratorijas trauku sagatavošana

paraugu noņemšanai

Līgumcena

21.7.

Sagatavota mēģene virsmas

nomazgājumu paraugu noņemšanai

0,15

0,03

0,18

21.8.

Mikroorganismu kultūra diagnostiskajiem

izmeklējumiem

11,20

2,02

13,22

21.9.

Kultūru bioķīmiskā pierādīšana

6,99

1,26

8,25

21.10.

Barotņu mikrobioloģiskā kontrole

3,49

0,63

4,12

21.11.

Automātisko pipešu kalibrēšana

3,00

0,54

3,54

21.12.

Piena paraugi iekārtu kalibrēšanai

(1 stobriņš - 40 ml):

21.12.1.

A1, B1, C - paraugi ar zināmu ķīmisko

sastāvu

0,85

0,15

1,00

21.12.2.

A, B, - paraugi ar zināmu ķīmisko

sastāvu un somatisko šūnu skaitu

1,10

0,20

1,30

21.12.3.

paraugi ar zināmu somatisko šūnu skaitu

no Steins laboratorijas (Dānija) -CELL -1,2,3

2,40

0,43

2,83

21.13.

Uzturvērtības aprēķins un noformēšana

vienam produkta veidam

5,50

0,99

6,49

21.14.

Testēšanas pārskatu noformēšana:

21.14.1.

pārtikas produktiem

0,50

0,09

0,59

21.14.2.

dzīvnieku infekcijas slimībām

0,20

0,04

0,24

21.15.

Apgrieztās osmozes ūdens - laboratorijas

kvalitāte (attīrīšana no joniem 94-97%

no mikroorganismiem>99%), 1 litrs

0,30

0,05

0,35

21.16.

Dejonizēts ūdens - analītiskā kvalitāte

(18,2 M W ), 1 litrs

0,90

0,16

1,06

21.17.

Paraugu un dzīvnieku līķu iznīcināšana:

21.17.1.

līdz 1 kg

1,00

0,18

1,18

21.17.2.

no 1 - 5 kg

2,00

0,36

2,36

21.17.3.

no 5 - 15 kg

3,00

0,54

3,54

21.17.4.

no 15 - 50 kg

5,00

0,90

5,90

21.17.5.

virs 50 kg

10,00

1,80

11,80

 

* Laboratorisko izmeklējumu izcenojumi neietver cenu par paraugu noņemšanu un testēšanas pārskata noformēšanu, to izcenojumi norādīti atsevišķā pakalpojumu apakšgrupā.

VVMDC laboratorijas un PVD Jelgavas pārvaldes laboratorija piešķir šādas atlaides savās iestādēs veiktajiem laboratoriskiem izmeklējumiem:

1. I un II grupas invalīdiem, politiski represētām personām par paraugu izmeklējumiem no to īpašumā esošām piemājas un individuālām saimniecībām 10%,

2. juridiskām personām, ja tiek nodrošināta regulāra testēšanas paraugu iesūtīšana ik mēnesi:

2.1. pārtikas produktu mikrobioloģiskiem izmeklējumiem:

2.1.1. par summu no 100 līdz 199 Ls/mēn. (bez PVN) 5 %,

2.1.2. par summu no 200 līdz 299 Ls/mēn. (bez PVN) 10 %,

2.1.3. par summu 300 un vairāk Ls/mēn. (bez PVN) 15 %;

2.2. dzīvnieku barības izmeklējumiem - par summu virs 300 Ls/mēn. (bez PVN) 15 %;

3. zivju pārstrādes uzņēmumiem, kuri veic sertifikāciju VVMDC Zvejas produktu un ražošanas procesu sertifikācijas daļā, visiem izmeklējumiem 25 %.

Pakalpojumiem, kuri tiek veikti ārpus darba laika, sestdienās, svētdienās un svētku dienās, cenas tiek dubultotas.

 

 

II. Veterināro (veselības) sertifikātu un tiem pielīdzināmu apliecinājumu izsniegšana (viena sertifikāta izcenojumi)

1.

Dzīvniekiem:

1.1.

Liellopi, zirgi, brieži:

1.1.1.

vienam dzīvniekam

8,00

8,00

1.1.2.

no 2 līdz 10 dzīvniekiem

15,00

15,00

1.1.3.

> 10 dzīvniekiem, katram nākošajam dzīvniekam

2,00

2,00

1.2.

Cūkas, aitas, kazas:

1.2.1.

vienam dzīvniekam

5,00

5,00

1.2.2.

no 2 līdz 10 dzīvniekiem

9,00

9,00

1.2.3.

> 10 dzīvniekiem, katram nākošajam dzīvniekam

1,00

1,00

1.3.

Kažokzvēri, putni:

1.3.1.

līdz 100 (katram dzīvniekam)

0,15

0,15

1.3.2.

> 100 dzīvniekiem

15,00

15,00

1.3.3.

diennakti veciem cāļiem:

1.3.3.1.

līdz 5000 cāļiem

15,00

15,00

1.3.3.2.

katriem nākošajiem 5000 cāļiem

10,00

10,00

1.4.

Zivīm

10,00

10,00

1.5.

Dzīvnieku spermai, inkub. olām u.c.

15,00

15,00

1.6.

Zoodārza,cirka, laboratorijas, savvaļas,

eksotiskajiem dzīvniekiem un

dekoratīvajiem putniem

7,50

7,50

1.7.

Suņiem, kaķiem (par katru dzīvnieku)

3,00

3,00

1.8.

Bitēm (bišu saimei)

5,00

5,00

1.9.

Dekoratīvajām zivīm

5,00

5,00

1.10.

Trušiem:

1.10.1.

no 1 līdz 10 dzīvniekiem

5,00

5,00

1.10.2.

katram dzīvniekam virs 10 dzīvniekiem

0,50

0,50

1.11.

Pārējiem dzīviem dzīvniekiem

15,00

15,00

2.

Dzīvnieku izcelsmes produktiem un produkcijai:

2.1.

Līdz 100 kg

15,00

15,00

2.2.

No 101 kg līdz 1000 kg

17,50

17,50

2.3.

No 1001 kg līdz 10 tonnām

20,00

20,00

2.4.

No 11 tonnām līdz 25 tonnām

22,50

22,50

2.5.

26 tonnas un vairāk

25,00

25,00

3.

Augu un dzīvnieku valsts barības līdzekļiem

(izņemot 4. un 5.punktā minētos):

3.1.

Līdz 100 kg

15,00

15,00

3.2.

No 101 kg līdz 1000 kg

17,50

17,50

3.3.

No 1001 kg līdz 10 tonnām

20,00

20,00

3.4.

No 11 tonnām līdz 25 tonnām

22,50

22,50

3.5.

26 tonnas un vairāk

25,00

25,00

4.

Kūdrai, lopbarības graudiem:

4.1.

Līdz 10 tonnām

3,00

3,00

4.2.

Virs 10 tonnām

5,00

5,00

4.3.

Vagons

12,00

12,00

4.4.

Par kuģu kravas 10 tonnām

0,15

0,15

5.

Cukurbiešu graizījumiem un melasei

2,00

2,00

6.

Medību trofejām

(ragi, ilkņi, ādas u.c.)

10,00

10,00

7.

Produkcijas paraugiem

(izstādēm,

laboratoriskajiem izmeklējumiem utt.)

5,00

5,00

8.

Augkopības produkcijas paraugu noņemšana

un atbilstības sertifikāta izsniegšana

(pēc

laboratorisko izmeklējumu veikšanas):

8.1.

Beztaras (vaļēja, neiesaiņota) labībai un

tās pārstrādes produktiem:

8.1.1.

partijās līdz 60 tonnām

14,00

14,00

8.1.2.

partijās no 61 līdz 1 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,23

0,23

8.1.3.

partijās no 1 001 līdz 5 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,21

0,21

8.1.4.

partijās no 5 001 līdz 10 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,16

0,16

8.1.5.

partijās vairāk par 10 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,14

0,14

8.2.

Iesaiņotā veida (maisi vai cits iesaiņojums)

labībai un tās pārstrādes produktiem:

8.2.1.

partijās līdz 60 tonnām

17,00

17,00

8.2.2.

partijās no 61 līdz 1 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,28

0,28

8.2.3.

partijās no 1 001 līdz 5 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,25

0,25

8.2.4.

partijās no 5 001 līdz 10 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,20

0,20

8.2.5.

partijās vairāk par 10 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,15

0,15

9.

Augkopības produkcijas paraugu noņemšana

un atbilstības sertifikāta izsniegšana

(pēc

laboratorisko izmeklējumu veikšanas, ja

sertifikāts lietošanai iekšzemē):

9.1.

Beztaras (vaļēja, neiesaiņota) labībai un

tās pārstrādes produktiem:

9.1.1.

partijās līdz 60 tonnām

14,00

2,52

16,52

9.1.2.

partijās no 61 līdz 1 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,23

0,04

0,27

9.1.3.

partijās no 1 001 līdz 5 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,21

0,04

0,25

9.1.4.

partijās no 5 001 līdz 10 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,16

0,03

0,19

9.1.5.

partijās vairāk par 10 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,14

0,03

0,17

9.2.

Iesaiņotā veida (maisi vai cits iesaiņojums)

labībai un tās pārstrādes produktiem:

9.2.1.

partijās līdz 60 tonnām

17,00

3,06

20,06

9.2.2.

partijās no 61 līdz 1 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,28

0,05

0,33

9.2.3.

partijās no 1 001 līdz 5 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,25

0,05

0,30

9.2.4.

partijās no 5 001 līdz 10 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,20

0,04

0,24

9.2.5.

partijās vairāk par 10 000 tonnām (par 1 tonnu)

0,15

0,03

0,18

10.

Tirgus intervencē iepirkto pārtikas graudu

partiju vidējo paraugu gatavošana,

pastāvīga uzglabāšana un ekspertīzes

slēdziens par to kvalitātes atbilstību

noteiktajiem rādītājiem (par 1 tonnu)

0,267

0,048

0,315

 

 

 

III. Veterināro atļauju izsniegšana

1.

Valsts veterinārajai kontrolei pakļauto kravu

ievešanas dokumentācijas un materiālu

ekspertīze, epizootiskās situācijas izpēte un

atļauju noformēšana (vienas atļaujas cena):

1.1.

Dzīvniekiem:

1.1.1.

Liellopi, zirgi, brieži:

1.1.1.1.

vienam dzīvniekam

8,00

1,44

9,44

1.1.1.2.

no 2 līdz 10 dzīvniekiem

15,00

2,70

17,70

1.1.1.3.

> 10 dzīvniekiem, katram nākošajam dzīvniekam

2,00

0,36

2,36

1.1.2.

Cūkas, aitas, kazas:

1.1.2.1.

vienam dzīvniekam

5,00

0,90

5,90

1.1.2.2.

no 2 līdz 10 dzīvniekiem

9,00

1,62

10,62

1.1.2.3.

> 10 dzīvniekiem, katram nākošajam dzīvniekam

1,00

0,18

1,18

1.1.3.

Kažokzvēri, putni:

1.1.3.1.

līdz 100 (katram dzīvniekam)

0,15

0,03

0,18

1.1.3.2.

> 100 dzīvniekiem

15,00

2,70

17,70

1.1.3.3.

diennakti veciem cāļiem:

1.1.3.3.1.

līdz 5000 cāļiem

15,00

2,70

17,70

1.1.3.3.2.

katriem nākošajiem 5000 cāļiem

10,00

1,80

11,80

1.1.4.

Zivīm

10,00

1,80

11,80

1.1.5.

Dzīvnieku spermai, inkub. olām u.c.

15,00

2,70

17,70

1.1.6.

Zoodārza,cirka un laboratorijas, savvaļas,

eksotiskajiem dzīvniekiem un dekoratīvajiem

putniem

7,50

1,35

8,85

1.1.7.

Suņiem, kaķiem (par katru dzīvnieku)

3,00

0,54

3,54

1.1.8.

Bitēm (bišu saimei)

5,00

0,90

5,90

1.1.9.

Dekoratīvajām zivīm

5,00

0,90

5,90

1.1.10.

Truši:

1.1.10.1.

no 1 līdz 10 dzīvniekiem

5,00

0,90

5,90

1.1.10.2.

katram nākošajam dzīvniekam virs 10 dzīvniekiem

0,50

0,09

0,59

1.1.11.

Pārējiem dzīviem dzīvniekiem

15,00

2,70

17,70

1.2.

Kravām:

1.2.1.

Par katru kravas konteineru

22,00

3,96

25,96

1.2.2.

Par katru automašīnas kravu vai piekabes

kravu līdz 10 t

15,00

2,70

17,70

1.2.3.

Par katru automašīnas kravu vai piekabes

kravu no 11 t

22,00

3,96

25,96

1.2.4.

Par katra vagona kravu

30,00

5,40

35,40

1.2.5.

Par katrām 1000 olām

0,70

0,13

0,83

1.2.6.

Par kuģa kravas 1 t

0,40

0,07

0,47

1.2.7.

Pārtrauktās tranzītkravas uzglabāšana valstī,

par katru tonnu

0,15

0,03

0,18

1.2.8.

Ja pārtrauktā tranzītkrava pārsniedz 100 t,

tad par katru nākošo tonnu

0,07

0,01

0,08

2.

Valsts veterinārajai kontrolei pakļauto kravu

ievešanas un izvešanas, dokumentācijas un

materiālu ekspertīze, epizootiskās situācijas

izpēte un atļauju noformēšana,

steidzamības kārtā (norādīt steidzamību)

Divkāršā apmērā no

pamatsummas

3.

Vienreizējo atļauju izsniegšana veterināro zāļu

un veterinārfarmaceitisko produktu ievešanai

Latvijas Republikā un izvešanai no tās:

3.1.

Par katru atļauju (līdz 5 nosaukumiem)

5,00

0,90

5,90

3.2.

Par katru nākošo nosaukumu (virs 5

nosaukumiem)

0,70

0,13

0,83

4.

Veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko

produktu ievešanai un izvešanai steidzamības

kārtā izsniegta atļauja (norādīt steidzamību)

Pamatsumma plus

50% no pamatsummas

5.

Veterinārmedicīnas preču (veterinārmedicīnā

lietojamo reaģentu, iekārtu, aparatūras) ievešanai

7,50

1,35

8,85

6.

Dokumentācijas un materiālu ekspertīze un

vienreizējās atļaujas izsniegšana Latvijas

Republikā ražoto veterināro produktu

eksperimentālās partijas ražošanai un

izplatīšanai līdz to reģistrācijai:

6.1.

Dzīvnieku barības un barības piedevu

ražošanai Latvijas Republikā un

izplatīšanai līdz to reģistrācijai

40,00

7,20

47,20

6.2.

Veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko

produktu eksperimentālo partiju ražošanai

Latvijas Republikā un izplatīšanai līdz to

reģistrācijai

60,00

10,80

70,80

7.

Izziņas izsniegšana par ievedamās kravas

aprites veterinārās uzraudzības nodrošināšanu

7,00

1,26

8,26

8.

Dzīvnieku izcelsmes produktu pārvadāšanas

transporta līdzekļa apsekošana un

transporta līdzekļa pases izsniegšana vai

pagarināšana

6,00

1,08

7,08

9.

Atļauju izsniegšana muitas noliktavām

10,00

1,80

11,80

10.

Veterinārās atļaujas izsniegšana

pasākumiem ar dzīvnieku piedalīšanos

10,00

1,80

11,80

11.

Valsts veterinārajai kontrolei pakļauto

kravu tranzītatļaujas sagatavošana

10,00

1,80

11,80

 

 

 

IV. Uzņēmuma, objekta apsekošana, projektu dokumentācijas izvērtēšana dažādu apliecinājumu saņemšanai (pēc klienta iniciatīvas)

1.

Uzņēmuma celtniecības projekta

dokumentācijas un izpildes izvērtēšana:

1.1.

Zvejas produktu apstrādes uzņēmums

(līdz 10 strādājošiem)

50,00

9,00

59,00

1.2.

Zvejas produktu apstrādes uzņēmums

(no11 līdz 50 strādājošiem)

70,00

12,60

82,60

1.3.

Zvejas produktu apstrādes uzņēmums

(vairāk par 50 strādājošiem)

100,00

18,00

118,00

1.4.

Dzīvnieku kautuve (līdz 20 dzīvniekiem nedēļā)

30,00

5,40

35,40

1.5.

Dzīvnieku kautuve (vairāk par 20

dzīvniekiem nedēļā)

70,00

12,60

82,60

1.6.

Gaļas pārstrādes uzņēmums (jauda līdz

7.5 tonnām nedēļā)

50,00

9,00

59,00

1.7.

Gaļas pārstrādes uzņēmums (jauda vairāk

par 7.5 tonnām nedēļā)

120,00

21,60

141,60

1.8.

Piena savāktuves

30,00

5,40

35,40

1.9.

Piena pārstrādes uzņēmums (līdz 10

tonnām piena dienā)

50,00

9,00

59,00

1.10.

Piena pārstrādes uzņēmums (no 10 līdz

50 tonnām piena dienā)

100,00

18,00

118,00

1.11.

Piena pārstrādes uzņēmums (vairāk par

50 tonnām piena dienā)

150,00

27,00

177,00

1.12.

Olu ražošanas uzņēmums (diennakts

ražotspēja līdz 20 tūkst.)

50,00

9,00

59,00

1.13.

Olu ražošanas uzņēmums (diennakts

ražotspēja no 20 līdz 100 tūkst.)

70,00

12,60

82,60

1.14.

Olu ražošanas uzņēmums (diennakts

ražotspēja vairāk par 100 tūkst.)

100,00

18,00

118,00

1.15.

Biškopības apstrādes uzņēmums (vairāk

par 4 tonnām gadā)

50,00

9,00

59,00

1.16.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmums

(sabiedriskās ēdināšanas, vairum/mazum-

tirdzniecības vieta, tirgus, izsoles vieta,

noliktava, muitas noliktava, saldētava,

autoveikals, kiosks - ar platību līdz 50m2)

15,00

2,70

17,70

1.17.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmums

(sabiedriskās ēdināšanas, vairum/mazum-

tirdzniecības vieta, tirgus, izsoles vieta,

noliktava, muitas noliktava, saldētava -

ar platību no 50 m2 līdz 100m2)

25,00

4,50

29,50

1.18.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmums

(sabiedriskās ēdināšanas, vairum/mazum-

tirdzniecības vieta, tirgus, izsoles vieta,

noliktava, muitas noliktava, saldētava -

ar platību no 100 m2 līdz 250m2)

40,00

7,20

47,20

1.19.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmums

(sabiedriskās ēdināšanas, vairum/mazum-

tirdzniecības vieta, tirgus, izsoles vieta,

noliktava, muitas noliktava, saldētava -

ar platību lielāku par 250m2)

70,00

12,60

82,60

1.20.

Dzīvnieku novietne

50,00

9,00

59,00

2.

Uzņēmuma apsekošana:

2.1.

Zvejas produktu apstrādes uzņēmums

(līdz 10 strādājošiem)

50,00

9,00

59,00

2.2.

Zvejas produktu apstrādes uzņēmums

(no11 līdz 50 strādājošiem)

70,00

12,60

82,60

2.3.

Zvejas produktu apstrādes uzņēmums

(vairāk par 50 strādājošiem)

100,00

18,00

118,00

2.4.

Kuģa apsekošana (pēc kontrolējamās

personas iniciatīvas)

20,00

3,60

23,60

2.5.

Dzīvnieku kautuve (līdz 20 dzīvniekiem nedēļā)

30,00

5,40

35,40

2.6.

Dzīvnieku kautuve (vairāk par 20

dzīvniekiem nedēļā)

70,00

12,60

82,60

2.7.

Gaļas pārstrādes uzņēmums (jauda līdz

7.5 tonnām nedēļā)

50,00

9,00

59,00

2.8.

Gaļas pārstrādes uzņēmums (jauda vairāk

par 7.5 tonnām nedēļā)

120,00

21,60

141,60

2.9.

Piena savāktuve

30,00

5,40

35,40

2.10.

Piena pārstrādes uzņēmums (līdz 10

tonnām piena dienā)

50,00

9,00

59,00

2.11.

Piena pārstrādes uzņēmums (no 10 līdz

50 tonnām piena dienā)

100,00

18,00

118,00

2.12.

Piena pārstrādes uzņēmums (vairāk par

50 tonnām piena dienā)

150,00

27,00

177,00

2.13.

Olu ražošanas uzņēmums (diennakts

ražotspēja līdz 20 tūkst.)

50,00

9,00

59,00

2.14.

Olu ražošanas uzņēmums (diennakts

ražotspēja no 20 līdz 100 tūkst.)

70,00

12,60

82,60

2.15.

Olu ražošanas uzņēmums (diennakts

ražotspēja vairāk par 100 tūkst.)

100,00

18,00

118,00

2.16.

Biškopības apstrādes uzņēmums (vairāk

par 4 tonnām gadā)

50,00

9,00

59,00

2.17.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmums

(sabiedriskās ēdināšanas, vairum/mazum-

tirdzniecības vieta, tirgus, izsoles vieta,

noliktava, muitas noliktava, saldētava,

autoveikals, kiosks - ar platību līdz 50m2)

15,00

2,70

17,70

2.18.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmums

(sabiedriskās ēdināšanas, vairum/mazum-

tirdzniecības vieta, tirgus, izsoles vieta,

noliktava, muitas noliktava, saldētava -

ar platību no 50 m2 līdz 100m2)

25,00

4,50

29,50

2.19.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmums

(sabiedriskās ēdināšanas, vairum/mazum-

tirdzniecības vieta, tirgus, izsoles vieta,

noliktava, muitas noliktava, saldētava -

ar platību no 100 m2 līdz 250m2)

40,00

7,20

47,20

2.20.

Pārtikas izplatīšanas uzņēmums

(sabiedriskās ēdināšanas, vairum/mazum-

tirdzniecības vieta, tirgus, izsoles vieta,

noliktava, muitas noliktava, saldētava -

ar platību lielāku par 250m2)

70,00

12,60

82,60

3.

Pastētes, pelmeņu, kulinārijas ražotnes

apsekošana

(atkarībā no ražošanas jaudas):

3.1.

līdz 200 kg/ diennaktī

15,00

2,70

17,70

3.2.

> 200 līdz 500 kg/ diennaktī

25,00

4,50

29,50

3.3.

>500 kg/ diennaktī

40,00

7,20

47,20

4.

Augu izcelsmes produktu uzglabāšanas,

fasēšanas, ražošanas un pārstrādes

uzņēmuma apsekošana (atkarībā no

strādājošo skaita):

4.1.

Līdz 10 strādājošiem

25,00

4,50

29,50

4.2.

No 11 līdz 50 strādājošiem

50,00

9,00

59,00

4.3.

No 51 līdz 100 strādājošiem

70,00

12,60

82,60

4.4.

> 101 strādājošiem

100,00

18,00

118,00

5.

Dzeramā ūdens un dzērienu ražošanas

uzņēmuma apsekošana (atkarībā no

strādājošo skaita):

5.1.

Līdz 10 strādājošiem

25,00

4,50

29,50

5.2.

No 11 līdz 50 strādājošiem

50,00

9,00

59,00

5.3.

No 51 līdz 100 strādājošiem

70,00

12,60

82,60

5.4.

> 101 strādājošiem

100,00

18,00

118,00

6.

Veterinārās aptiekas apsekošana

30,00

5,40

35,40

7.

Veterinārās aptiekas punkts, humānā aptieka

15,00

2,70

17,70

8.

Veterināro zāļu lieltirgotava, humāno zāļu

lieltirgotava

50,00

9,00

59,00

9.

Veterināro zāļu ražotne (ražo 1-2 zāļu formas)

50,00

9,00

59,00

10.

Veterināro zāļu ražotne (ražo vairāk par

2 zāļu formām)

100,00

18,00

118,00

11.

Dzīvnieku barības ražotne, mobilais

barības maisītājs:

11.1.

Ražošanas apjoms līdz 50 t mēnesī

20,00

3,60

23,60

11.2.

Ražošanas apjoms > 50 t līdz 100 t mēnesī

30,00

5,40

35,40

11.3.

Ražošanas apjoms > 100 t mēnesī

40,00

7,20

47,20

12.

Veterinārās aptiekas apsekošana, ja

aptiekā veikta rekonstrukcija

15,00

2,70

17,70

13.

Veterinārās klīnikas apsekošana

20,00

3,60

23,60

14.

Dzīvnieku barības un barības piedevu

realizācijas vietas apsekošana

10,00

1,80

11,80

15.

Dzīvnieku novietnes apsekošana

10,00

1,80

11,80

16.

Izbraukuma tirdzniecības vietas apsekošana

20,00

3,60

23,60

17.

Dabīgā ūdens avota/urbuma vietas apsekošana

10,00

1,80

11,80

18.

Tirdzniecības vietas apsekošana tirgū

5,00

0,90

5,90

19.

Tirdzniecības vietas apsekošana tirgū,

darbības uzsākšanas gadījumā tirgos,

saskaņojot produkcijas tirdzniecības sortimentu

5,00

0,90

5,90

20.

Normatīvi tehniskās dokumentācijas ekspertīze

30,00

5,40

35,40

21.

Atkārtota objekta apsekošana, lai

pārbaudītu iepriekšējo apsekošanas

norādījumu izpildi

50% no pirmās

apsekošanas reizes cenas

22.

Transporta izdevumi (Ls/km)

0,10

0,02

0,12

 

 

V. Zvejas kuģu reģistrācija

1.

Kuģa PVD uzraudzības numura piešķiršana,

reģistrācija, reģistrācijas apliecības

izsniegšana (izņemot Vides valsts

inspekcijas Mazo kuģu reģistrā iekļautos

kuģus), pēc klienta iniciatīvas

50,00

9,00

59,00

2.

Kuģa ikgadējā reģistrācijas atjaunošana

vai pārreģistrācija

50% no pamatsummas

VI. Pārtikas uzņēmumu atzīšana un reģistrācija*

1.

Par lēmuma pieņemšanu atbildīgā eksperta

vienas darba stundas izmaksas (Ls/h)

7,50

1,35

8,85

2.

Administratīvie izdevumi (t.sk. atzīšanas

apliecības noformēšana)

8,00

1,44

9,44

3.

Izmaiņu veikšana pārtikas uzņēmuma

atzīšanas apliecībā un pārtikas uzņēmumu

reģistrā

5,00

0,90

5,90

4.

Transporta izdevumi (Ls/km)

0,10

0,02

0,12

5.

Viesnīcas izdevumi (saskaņā ar

25.06.1996 MK noteikumiem Nr.233)

Sedz uzņēmums pēc

PVD izsniegta rēķina

 

* Uzņēmuma (kuģa) atbilstības novērtēšana Eiropas Padomes direktīvu prasībām, iekļaušanai eksportētājuzņēmumu (kuģu) sarakstā tiek piemēroti "Pārtikas uzņēmuma atzīšanas un reģistrācijas" sadaļas izcenojumi

 

 

VII. Pārtikas un veterinārā ekspertīze

1.

Veterinārā ekspertīze kautuvēs

1.1.

Dzīvnieku pirmskaušanas apskate un

pavaddokumentu pārbaude kautuvēs

0,30

0,05

0,35

1.2.

Pēckaušanas veterinārā ekspertīze

(gabaldarba izcenojumi):

1.2.1.

Lielie dzīvnieki (govs, zirgs, alnis u.c.), par katru

1,30

1,30

1.2.2.

Cūkas, mežacūkas (neieskaitot izmeklēšanu

uz trihinelozi), par katru

0,85

0,85

1.2.3.

Izmeklēšana uz trihinelozi*:

1.2.3.1.

Ar sagremošanas metodi

1.2.3.1.1.

izmeklējot 1 paraugu

0,30

0,30

1.2.3.1.2.

izmeklējot 2-5 paraugus (par katru paraugu)

0,25

0,25

1.2.3.1.3.

izmeklējot 6-9 paraugus (par katru paraugu)

0,20

0,20

1.2.3.1.4.

izmeklējot kopparaugu (10 paraugi)

1,50

1,50

1.2.3.1.5.

> 10 paraugiem (par katru paraugu)

0,15

0,15

1.2.3.2.

Ar kompresijas metodi

0,90

0,90

1.2.4.

Sīklopi (teļš - līdz 6 nedēļām, aita, kaza,

stirna u.c.)

0,70

0,70

1.2.5.

Truši, par katru

0,10

0,10

1.2.6.

Nūtrijas (neieskaitot izmeklēšanu uz

trihinellozi), par katru

0,10

0,10

1.2.7.

Putni:

1.2.7.1.

broileri - līdz 10 kautķermeņiem (par katru)

0,10

0,10

1.2.7.2.

> 10 kautķermeņiem (par katru nākošo)

0,05

0,05

1.2.7.3.

pieauguši putni (ražošanas brāķis) līdz 10

kautķermeņiem (par katru)

0,15

0,15

1.2.7.4.

> 10 kautķermeņiem (par katru nākošo)

0,05

0,05

2.

Veterinārā ekspertīze zivīm un zivju produktiem

2.1.

Dzīvu, atvēsinātu zivju, saldētu jūras

bezmugurkaulnieku veterinārā ekspertīze

(uzšķēršana, apskate, vārīšanas raudze,

mikroskopija) pavaddokumentu atbilstības

pārbaude:

2.1.1.

Dīķos audzētas zivis (karpas u.c.), par

katriem 300 kg par katru sugu un katru

piegādāto daudzumu

0,50

0,50

2.1.2.

Baltijas jūrā nozvejoto zivju ekspertīze

2.1.2.1.

mazizmēra zivis (brētliņas, reņģes, salakas)

līdz 1 tonnai

0,25

0,25

2.1.2.2.

mazizmēra zivis (brētliņas, reņģes, salakas)

par katru nākamo 1 tonnu

0,50

0,50

2.1.2.3.

pārējās zivis - līdz 1 tonnai

1,50

1,50

2.1.2.4.

pārējās zivis - par 1 tonnu

1,00

1,00

2.1.3.

Importētās jūras un saldūdens zivis

0,50

0,50

2.1.4.

Makšķerētās saldūdens zivis:

2.1.4.1.

līdz 5 kg, par katru piegādāto daudzumu

0,10

0,10

2.1.4.2.

virs 5 kg, par katru piegādāto daudzumu

0,20

0,20

2.1.5.

Saldētas zivis:

2.1.5.1.

līdz 1 tonnai

0,20

0,20

2.1.5.2.

par katru nākamo tonnu

0,50

0,50

3.

Pārtikas produktu veterinārā ekspertīze tirgos

Gaļa un gaļas produkti

3.1.

Pēckaušanas veterinārā ekspertīze:

3.1.1.

truši, par katru

0,10

0,10

3.1.2.

nūtrijas (neieskaitot izmeklēšanu uz

trihinellozi), par katru

0,10

0,10

3.1.3.

putni:

3.1.3.1.

broileri - līdz 10 kautķermeņiem (par katru)

0,10

0,10

3.1.3.2.

> 10 kautķermeņi (par katru nākošo)

0,05

0,05

3.1.3.3.

pieauguši putni (ražošanas brāķis) līdz 10

kautķermeņiem (par katru)

0,10

0,10

3.1.3.4.

> 10 kautķermeņiem (par katru nākošo)

0,05

0,05

3.2.

Kautķermeņu veterinārā apskate, ja

ekspertīze bijusi veikta iepriekš un nav

aizdomas uz patoloģijām, veterināro

dokumentu atbilstības pārbaude:

3.2.1.

lielie dzīvnieki, sīklopi

0,30

0,30

3.2.2.

cūkas (par katru)

0,40

0,40

3.2.3.

truši, nūtrijas (par katru)

0,10

0,10

3.3.

Rūpnieciski kautu putnu un sadalītas,

neiesaiņotās putnu gaļas veterinārā apskate,

veterinārās dokumentācijas atbilstības pārbaude:

3.3.1.

līdz 50 kg

0,15

0,15

3.3.2.

no 51 līdz 200 kg no katra piegādātā daudzuma

0,20

0,20

3.3.3.

par katriem 200 kg virs 200 kg

0,20

0,20

3.4.

Termiski nepārstrādātu, neiesaiņotu kaušanas

blakusproduktu (iekšējie orgāni, tesmens,

galvas, kājas, astes u.c.) veterinārā ekspertīze:

3.4.1.

par katru rūpnieciski iegūto un piegādāto

produkcijas daudzumu (no viena līdz trim

dzīvniekiem)

0,15

0,15

3.4.2.

par katru nākamo rūpnieciski iegūto un

piegādāto produkcijas daudzumu virs trīs

dzīvniekiem

0,05

0,05

3.5.

Rūpnieciski iegūtu, neiesaiņotu gaļas

kulinārijas izstrādājumu

(gaļa gabaliņos, gaļas masa kotletēm, cepti

izstrādājumi, dažāda veida gaļas salāti u.c.)

pavaddokumentu atbilstības pārbaude

(par katru piegādāto daudzumu)

0,50

0,50

3.6.

Termiski (paaugstinātā temperatūrā)

pārstrādātas gaļas produkcijas (desas,

kūpinājumi u.c.) veterinārā ekspertīze

(organoleptiski), pavaddokumentu

atbilstības pārbaude:

3.6.1.

līdz 50 kg, atsevišķi par katru piegādāto

daudzumu

0,20

0,20

3.6.2.

> 50 līdz 500 kg, atsevišķi par piegādāto

daudzumu

0,80

0,80

3.6.3.

> 500 kg līdz 1 tonnai, atsevišķi par

piegādāto daudzumu

1,50

1,50

3.6.4.

> 1 tonnas, atsevišķi par piegādāto daudzumu

2,00

2,00

3.7.

Gaļas un gaļas produktu svaiguma pakāpes

un piesārņojuma pārbaude aizdomu gadījumos:

3.7.1.

gaļas bioķīmiskā izmeklēšana (viens paraugs)

0,50

0,50

3.7.2.

gaļas mikroskopiskā izmeklēšana (viens paraugs)

0,50

0,50

Piens un piena produkti

3.8.

Nepasterizētā piena veterinārā ekspertīze

(organoleptika, mehāniskā piesārņotība,

blīvums, skābums), veterināro dokumentu

atbilstības pārbaude:

3.8.1.

līdz 100 litriem, par katru piegādāto

daudzumu atsevišķi

0,20

0,20

3.8.2.

virs 100 litriem, par katru piegādāto

daudzumu atsevišķi

0,50

0,50

3.9.

Nepasterizētā piena produktu (krējums,

biezpiens u.c.) veterinārā ekspertīze

(skābums, viltojums, ultravioletā gaisma,

organoleptiski) veterināro dokumentu

atbilstības pārbaude:

3.9.1.

par katru produkcijas veidu un atsevišķi

par katru piegādāto daudzumu

0,20

0,20

3.10.

Vaļēja pasterizēta piena (cisternās,

transporta kannās u.c.) veterinārā

ekspertīze (organoleptika, mehāniskā

tīrība), pavaddokumentu atbilstības pārbaude:

3.10.1.

līdz 100 litriem

0,20

0,20

3.10.2.

no 101 līdz 500 litriem

0,50

0,50

3.10.3.

no 501 līdz 1000 litriem

1,00

1,00

3.10.4.

virs 1000 litriem

1,50

1,50

3.11.

No pasterizēta piena iegūto, bet neiesaiņoto

produktu (biezpiens, siers, krējums, paniņas,

jogurts u.c.) veterinārā ekspertīze (organoleptiski,

mehāniskā piesārņotība, skābums, viltojums),

pavaddokumentu atbilstības pārbaude:

3.11.1.

no katra produkcijas veida atsevišķi par

katru piegādāto daudzumu līdz 100 kg

0,20

0,04

0,24

3.11.2.

no katra produkcijas veida atsevišķi par

katru piegādāto daudzumu virs 100 kg

0,50

0,09

0,59

Olas

3.12.

Olu veterinārā ekspertīze (organoleptika,

ovoskopija), veterināro dokumentu

atbilstības pārbaude

3.12.1.

līdz 1 000 olām

0,25

0,25

3.12.2.

1 001-3 000 olām

0,50

0,50

3.12.3.

3 001-36 000 olām

1,00

1,00

3.12.4.

36 001 - 100 000 olām

1,50

1,50

3.12.5.

100 001 un vairāk olu

2,00

2,00

Medus

3.13.

Neiesaiņota (nefasēta) medus veterinārā

ekspertīze (mākslīgais invertcukurs, diastāzes

skaitlis, skābums, mitrums, viltojums, lapu

medus, mehāniskais piesārņojums)

veterināro dokumentu atbilstības pārbaude

(par katru piegādāto daudzumu)

1,50

1,50

Augu valsts produkti

3.14.

Neiesaiņotu (nefasētu) svaigu garšaugu,

sēņu, kaltētu tēju apskate un organoleptiskā

pārbaude:

3.14.1.

līdz 5 kg, par katru veidu un katru piegādāto

daudzumu

0,05

0,01

0,06

3.14.2.

virs 5 kg, par katru veidu un katru piegādāto

daudzumu

0,10

0,02

0,12

3.15.

Neiesaiņotu (nefasētu) kaltēto augļu, dārzeņu,

sēņu, kā arī dažādu riekstu ekspertīze

(organoleptiski, ultravioletā gaisma), (par

katru veidu un piegādāto daudzumu)

0,20

0,04

0,24

3.16.

Neiesaiņotu (nefasētu) svaigu dārzeņu,

sakņu, augļu, ogu u.c. augu valsts

produktu organoleptiskā pārbaude,

pavaddokumentu atbilstības pārbaude:

3.16.1.

līdz 100 kg, par katru veidu un katru

piegādāto daudzumu atsevišķi

0,20

0,04

0,24

3.16.2.

no 100-500 kg par katru veidu un katru

piegādāto daudzumu atsevišķi

0,40

0,07

0,47

3.16.3.

virs 500 kg, par katru veidu un katru

piegādāto daudzumu

0,60

0,11

0,71

3.16.4.

aizdomu gadījumos helmintu invāzijas kontrole

0,50

0,09

0,59

3.17.

nitrātu noteikšana svaigos augļos,

dārzeņos u.c. aizdomu vai nepieciešamības

gadījumos (par paraugu)

0,60

0,11

0,71

3.18.

Skābētu, sālītu vai cita veida konservētu

neiesaiņotu produktu (dārzeņi, augļi u.c.)

ekspertīze (organoleptika, sāls koncentrācija,

skābums u.c.), (par katru produkcijas

veidu un katru piegādāto daudzumu)

0,30

0,05

0,35

3.19.

Augu eļļas ekspertīze (organoleptiski,

refraktometrija, mehāniskā piesārņotība,

blīvums):

3.19.1.

līdz 100 kg

0,50

0,09

0,59

3.19.2.

> 100 kg līdz 500 kg

1,00

0,18

1,18

3.19.3.

> 500 kg

1,50

0,27

1,77

3.20.

Nestandarta iesaiņojuma augu eļļas

identifikācija (organoleptiski), (par katru

piegādāto daudzumu) **

0,15

0,03

0,18

3.21.

Nestandarta iesaiņojuma miltu ekspertīze

(organoleptika, kukaiņi u.c. kaitēkļi,

mehāniskais piesārņojums, ultravioletā

gaisma), (par katru piegādāto daudzumu)

0,40

0,07

0,47

3.22.

Neiesaiņotu (nefasētu) putraimu, auzu pārslu,

pupiņu un citu augu valsts produktu ekspertīze

(kukaiņi u.c. kaitēkļi, mehāniskais

piesārņojums, ultravioletā gaisma), (par

katru veidu un katru piegādāto daudzumu)

0,50

0,09

0,59

Zivis un zivju produkti

3.23.

Kūpinātu, žāvētu, marinētu, sālītu zivju un

to kulinārijas izstrādājumu veterinārā

pārbaude (organoleptiski) un

pavaddokumentu atbilstības pārbaude:

3.23.1.

līdz 50 kg, par katru produkcijas veidu un

piegādāto daudzumu atsevišķi

0,10

0,10

3.23.2.

virs 50 kg, par katru produkcijas veidu un

daudzumu

0,20

0,20

Iesaiņotie (fasētie) produkti

3.24.

Papildus izmeklējumi nepieciešamības vai

aizdomu gadījumos

Pēc laboratorisko

izmeklējumu cenrāža

4.

Veterinārās ekspertīzes atzinuma

izsniegšana, gadījumos, kad nav

nepieciešams veikt papildus pārbaudes

0,20

0,04

0,24

5.

Veterinārās ekspertīzes atzinuma

(veterinārās ekspertīzes apliecības)

atkārtota izsniegšana, gadījumos, kad nav

nepieciešams veikt papildus pārbaudes

0,30

0,05

0,35

6.

Veterinārās ekspertīzes apliecības izsn

iegšana, gadījumos, kad nav nepieciešams

veikt papildus pārbaudes

0,30

0,05

0,35

7.

Marķējuma un dokumentācijas identifikācija

0,20

0,04

0,24

 

* veicot veterināro ekspertīzi visas cūkas obligāti jāizmeklē arī uz trihinelozi. Izmeklējot mežacūkas, izmantojama tikai sagremošanas metode trihinelozes noteikšanai.

** izdara tikai tādā gadījumā, ja ir sertifikāts, kurā norādīti veiktie izmeklējumi.

 

 

VIII. Veterināro produktu reģistrācija un pārreģistrācija

1.

Reģistrācijas maksa:

1.1.

Veterinārmedicīniskie produkti:

1.1.1.

Veterinārās zāles

400,00

72,00

472,00

1.1.2.

Ārstnieciskās barības piedevas

400,00

72,00

472,00

1.1.3.

Imunoloģiskie produkti (izņemot diagnostikumus)

400,00

72,00

472,00

1.1.4.

Dezinfekcijas līdzekļi

400,00

72,00

472,00

1.1.5.

Ārstnieciskie dzīvnieku kopšanas līdzekļi

280,00

50,40

320,40

1.1.6.

Terapeitiskā barība suņiem un kaķiem

170,00

30,60

200,60

1.1.7.

Dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikumi

60,00

10,80

70,80

1.2.

Dzīvnieku barības līdzekļi:

1.2.1.

Gatavā dzīvnieku barība (izņemot barību

akvāriju un makšķernieku zivīm, grauzējiem)

170,00

30,60

200,60

1.2.2.

Dzīvnieku barības piedevas

170,00

30,60

200,60

1.2.3.

Aktīvās zāļu vielas (izņemot neorganiskas

izcelsmes aktīvās zāļu vielas) dzīvnieku

barības un barības piedevu ražošanai

60,00

10,80

70,80

1.3.

Dzīvnieku kopšanas līdzekļi (izņemot

akvāriju tīrīšanas līdzekļus)

170,00

30,60

200,60

2.

Pārreģistrācijas maksa (ja nav nepieciešama

papildus veterinārā produkta novērtēšana):

2.1.

Veterinārmedicīniskie produkti

2.1.1.

Veterinārās zāles

230,00

41,40

271,40

2.1.2.

Ārstnieciskās barības piedevas

230,00

41,40

271,40

2.1.3.

Imunoloģiskie produkti (izņemot diagnostikumus)

230,00

41,40

271,40

2.1.4.

Dezinfekcijas līdzekļi

230,00

41,40

271,40

2.1.5.

Ārstnieciskie dzīvnieku kopšanas līdzekļi

170,00

30,60

200,60

2.1.6.

Terapeitiskā barība suņiem un kaķiem

100,00

18,00

118,00

2.1.7.

Dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikumi

40,00

7,20

47,20

2.2.

Dzīvnieku barības līdzekļi

2.2.1.

Gatavā dzīvnieku barība (izņemot barību

akvāriju un makšķernieku zivīm, grauzējiem)

100,00

18,00

118,00

2.2.2.

Dzīvnieku barības piedevas

100,00

18,00

118,00

2.2.3.

Aktīvās zāļu vielas (izņemot neorganiskas

izcelsmes aktīvās zāļu vielas) dzīvnieku

barības un barības piedevu ražošanai

40,00

7,20

47,20

2.3.

Dzīvnieku kopšanas līdzekļi (izņemot

akvāriju tīrīšanas līdzekļus)

100,00

18,00

118,00

3.

Reģistrācijas izmaiņas:

3.1.

Izmaiņas, kurām nepieciešama papildus

veterinārā produkta novērtēšana

60,00

10,80

70,80

3.2.

Izmaiņas, kurām nav nepieciešama

papildus veterinārā produkta novērtēšana

20,00

3,60

23,60

 

1. Reģistrējot dzīvnieku barības un kopšanas līdzekļus - par vienu reģistrācijas maksu var reģistrēt vairākus produktus, kas paredzēti vienai sugai un kuri līdzīgi pēc sastāva, indikācijas, ar vienādām analizēšanas un kontroles metodēm.

2. Ja viena firma vienlaicīgi iesniedz vairāk kā 10 veterināros produktus, reģistrācijas maksa katram produktam tiek samazināta par 20%.

3. Reģistrējot Latvijā ražotus un zāļu reģistrā iekļautus produktus, kurus vēlas ražot veterināro zāļu ražotne, reģistrācijas maksa sastāda 50% no cenrādī noteiktās reģistrācijas maksas.

 

 

IX. Veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšana

1.

Speciālistu atestācija pirms

veterinārfarmaceitiskās prakses uzsākšanas:

1.1.

Veterinārās aptiekas pārvaldnieks

10,00

1,80

11,80

1.2.

Veterinārās lieltirgotavas atbildīgais speciālists

15,00

2,70

17,70

1.3.

Humānā aptiekā atbildīgais par veterināro

zāļu izplatīšanu

5,00

0,90

5,90

1.4.

Humāno zāļu lieltirgotavā atbildīgais par

veterināro zāļu izplatīšanu

10,00

1,80

11,80

1.5.

Veterināro zāļu ražošanas vadītājs

10,00

1,80

11,80

1.6.

Veterināro zāļu kvalitātes kontroles vadītājs

15,00

2,70

17,70

2.

Licences veterinārfarmaceitiskai darbībai,

veterināro zāļu izplatīšanai pārrakstīšana

(izmaiņu vai pārreģistrācijas gadījumā)

3,00

0,54

3,54

 

 

X. Transporta līdzekļu mazgāšana un dezinfekcija

I kategorija

1.

Mazgāšana ar karstu ūdeni (virs 60° C):

1.1.

Izotermiskais vagons

3,00

0,54

3,54

1.2.

Segtais vagons, pēc izmantošanas

2,00

0,36

2,36

1.3.

Segtais vagons dzīvnieku pārvadāšanai

2,00

0,36

2,36

1.4.

konteiners

1,00

0,18

1,18

1.5.

automašīnas kravas nodalījums

1,00

0,18

1,18

1.6.

autofurgons

2,00

0,36

2,36

II kategorija

2.

Mazgāšana ar karstu ūdeni (virs 60° C),

dezinfekcija un atkārtota mazgāšana ar

karstu ūdeni:

2.1.

izotermiskais vagons

5,00

0,90

5,90

2.2.

segtais vagons, pēc izmantošanas

4,00

0,72

4,72

2.3.

segtais vagons dzīvnieku pārvadāšanai

4,00

0,72

4,72

2.4.

konteiners

2,00

0,36

2,36

2.5.

automašīnas kravas nodalījums

2,00

0,36

2,36

2.6.

autofurgons

3,00

0,54

3,54

2.7.

vagons nosacīti inficēts ar sevišķi bīstamu

slimību ierosinātājiem

6,00

1,08

7,08

 

 

 

XI. Preču un produktu veterinārās, fitosanitārās un atbilstības obligātajām nekaitīguma un drošuma prasībām robežkontroles veikšana (1)

Cena (2)

PVN(3)

Kopā

1.

Robežkontroles veikšana (4):

1.1.

kravai (5) ar svaru (6) līdz 5 kg

(starptautiskie pasta sūtījumi ar svaru no

1 kg līdz 5 kg) (par kravu)

1,00

0,18

1,18

1.2.

kravai ar svaru no 5 kg līdz 200 kg (par kravu)

2,00

0,36

2,36

1.3.

kravai ar svaru no 201 kg līdz 6 000 kg

(par kravu)

6,00

1,08

7,08

1.4.

kravai ar svaru no 6 001 kg līdz 25 000 kg

(par katriem 1000 kg)

1,00

0,18

1,18

1.5.

kravai ar svaru no 25001 kg

25,00

4,50

29,50

par kravu

par kravu

par kravu

ar svaru

ar svaru

ar svaru

līdz

līdz

līdz

25000

25000

25000

kg +

kg +

kg +

5,00

0,90

5,90

par

par

par

katriem

katriem

katriem

nāka-

nāka-

nāka-

majiem

majiem

majiem

25000

25000

25000

kg līdz

kg līdz

kg līdz

10000000

10000000

10000000

kg

kg

kg

2.

Robežontroles veikšana ārpus noteiktā

darba laika vai ārpus kontroles vietas:

2.1.

vienas ievedamās vai tranzīta kravas kontrole

Divkāršā apmērā no

attiecīgajai kontrolei

noteiktās maksas

2.2.

vienas izvedamās kravas kontrole

Ievedamās kravas kontrolei

noteiktā maksa

3.

Kontroles nodrošināšana muitas noliktavā

pēc noliktavas turētāja pieprasījuma:

3.1.

darba vietas iekārtošana, uzsākot kontroli

(vienu reizi)

1300,00

234,00

1534,00

3.2.

darba vietas uzturēšana un darbības

nodrošināšana (gadā)

3750,00

675,00

4425,00

4.

Viena paraugu noņemšana un

sagatavošana nosūtīšanai uz laboratoriju

(pēc kravas īpašnieka pieprasījuma)

3,00

0,54

3,54

5.

Laboratorijas izmeklējumu veikšana:

5.1.

obligātie izmeklējumi Pārtikas un

veterinārā dienesta, Valsts augu

aizsardzības dienesta un Labklājības

ministrijas noteiktajos gadījumos

Atbilstoši apstiprinātiem

laboratoriju izcenojumiem

5.2.

atkārtota pārbaude iepriekšējā

izmeklējuma pozitīva rezultāta gadījumā

Atbilstoši apstiprinātiem

laboratoriju izcenojumiem

5.3.

izmeklējumi nākošajām kravām atkarībā

no riska pakāpes, ja iepriekšējie

izmeklējumi tā paša veida kravai

bijuši pozitīvi

Atbilstoši apstiprinātiem

laboratoriju izcenojumiem

5.4.

izmeklējumi gadījumos, kad kravas

pavaddokumentos nav uzrādīti

normatīvajos aktos noteikto obligāti

nepieciešamo izmeklējumu rezultāti

Atbilstoši apstiprinātiem

laboratoriju izcenojumiem

6.

Preces un produkti, kuriem par

robežkontroli piemēro īpašu cenu

(preces apraksts, kods):

6.1.

Dzīvi dzīvnieki

6.1.1.

zirgi, 0101 (par 1 gab.)

5,00

0,90

5,90

6.1.2.

liellopi, 0102 (par 1 gab.)

3,00

0,54

3,54

6.1.3.

jaunlopi svarā līdz 250 kg, 0102 (par 1 gab.)

2,00

0,36

2,36

6.1.4.

cūkas, 0103 (par 1 gab.)

2,00

0,36

2,36

6.1.5.

aitas un kazas, 0104 (par 1 gab.)

2,00

0,36

2,36

6.1.6.

mājputni, 0105 (par kravu.)

6,00

1,08

7,08

6.1.7.

truši, 0106 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

6.1.8.

suņi un kaķi, 0106 (par 1 gab.)

1,50

0,27

1,77

6.1.9.

pārējie dzīvie dzīvnieki, 0106 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

6.1.10.

zivis, 0301 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

6.1.11.

dekoratīvās zivtiņas, 0301 (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.2.

Gaļa un gaļas subprodukti (0201-0210)

6.2.1.

kravai ar svaru no 5 kg līdz 200 kg (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.2.2.

kravai ar svaru no 201 kg līdz 6 000 kg

(par kravu)

9,00

1,62

10,62

6.2.3.

kravai ar svaru no 601 kg līdz 25000 kg

(par katriem 1000 kg)

1,50

0,27

1,77

6.3.

Piens un piena produkti (0401-0406)

6.3.1.

kravai ar svaru no 5 kg līdz 200 kg (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.3.2.

kravai ar svaru no 201 kg līdz 6 000 kg

(par kravu)

9,00

1,62

10,62

6.3.3.

kravai ar svaru no 601 kg līdz 25000 kg

(par katriem 1000 kg)

1,50

0,27

1,77

6.4.

Putnu olas, 0407-0408 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

6.5.

Dabiskais medus, 0409 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

6.6.

Citur neminēti dzīvnieku izcelsmes produkti,

0502-0511 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

6.7.

Augoši koki un pārējie augi; bumbuļi,

saknes un līdzīgas augu daļas. Griezti ziedi

un dekoratīvi zaļumi.

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem paredzēti

svaigi, žāvēti, balināti, krāsoti, piesūcināti

ziedi, 0601-0604

6.7.1.

krava no 1 gab. līdz 500 gab. (par katru sugu)

1,00

0,18

1,18

6.7.2.

krava no 501 gab. līdz 3000 gab. (par katru sugu)

2,00

0,36

2,36

6.7.3.

krava no 3001 gab. līdz 5000 gab. (par katru sugu)

3,00

0,54

3,54

6.7.4.

krava no 5001 gab. (par katru sugu)

5,00

0,90

5,90

6.7.5.

krava no 1 kg līdz 100 kg (par katru sugu)

1,00

0,18

1,18

6.7.6.

krava no 101 kg līdz 200 kg (par katru sugu)

2,00

0,36

2,36

6.7.7.

krava no 201 kg (par katru sugu)

3,00

0,54

3,54

6.8.

Graudaugu kultūras (izņemot sēklas), 1001-1008

6.8.1.

krava līdz 1000 kg (par kravu)

1,00

0,18

1,18

6.8.2.

krava no 1001 kg līdz 25000 kg (par

katriem 1000 kg)

0,50

0,09

0,59

6.8.3.

krava no 25001 kg

12,50

2,25

14,75

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

līdz

līdz

25000

25000

25000

kg +

kg +

kg +

2,50

0,45

2,95

par

par

par

katriem

katriem

katriem

nāka-

nāka-

nāka-

majiem

majiem

majiem

25000

25000

25000

kg līdz

kg līdz

kg līdz

10000000

10000000

10000000

kg

kg

kg

6.9.

Miltrūpniecības produkcija, iesals, ciete,

inulīns, kviešu lipeklis, 1101-1108

6.9.1.

krava līdz 1000 kg (par kravu)

1,00

0,18

1,18

6.9.2.

krava no 1001 kg līdz 25000 kg (par

katriem 1000 kg)

0,50

0,09

0,59

6.9.3.

krava no 25001 kg

12,50

2,25

14,75

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

līdz

līdz

25000

25000

25000

kg +

kg +

kg +

2,50

0,45

2,95

par

par

par

katriem

katriem

katriem

nāka-

nāka-

nāka-

majiem

majiem

majiem

25000

25000

25000

kg līdz

kg līdz

kg līdz

10000000

10000000

10000000

kg

kg

kg

6.10.

Bišu vasks, 152190 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

6.11.

Dabīgais medus sajaukts ar mākslīgo

medu, 1702 90 60 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

6.12.

Pārtikas rūpniecības atliekas un atkritumi,

gatavā dzīvnieku barība, 2301-2309

6.12.1.

krava līdz 1000 kg (par kravu)

1,00

0,18

1,18

6.12.2.

krava no 1001 kg līdz 25000 kg (par

katriem 1000 kg)

0,50

0,09

0,59

6.12.3.

krava no 25001 kg

12,50

2,25

14,75

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

līdz

līdz

25000

25000

25000

kg +

kg +

kg +

2,50

0,45

2,95

par

par

par

katriem

katriem

katriem

nāka-

nāka-

nāka-

majiem

majiem

majiem

25000

25000

25000

kg līdz

kg līdz

kg līdz

10000000

10000000

10000000

kg

kg

kg

6.13.

Sāls, 2501 (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.14.

Dziedzeri, asinis u.c., 3001-3002 (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.15.

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru

saišķu vai līdzīgos veidos, šķeldas,

zāģskaidas un aglomerēti vai neaglomerēti

koksnes atlikumi brikešu, granulu vai

līdzīgos veidos, 4401

6.15.1.

krava līdz 1000 kg (par kravu)

0,50

0,09

0,59

6.15.2.

krava no 1001 kg līdz 6000 kg (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.15.3.

krava no 6001 kg līdz 50000 kg (par

katriem 1000 kg)

0,50

0,09

0,59

6.15.4.

krava no 50001 kg

25,00

4,50

29,50

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

ar svaru

ar svaru

50000

līdz

līdz

kg +

25000

25000

5,00 par

kg +

kg +

katriem

0,90 par

5,90 par

nāka-

katriem

katriem

majiem

nāka-

nāka-

50000

majiem

majiem

kg

50000

50000

kg

kg

6.16.

Apaļkoki mizoti vai nemizoti, aptēsti vai

neaptēsti, 4403

6.16.1.

krava līdz 10 m3 (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.16.2.

krava no 11m3 līdz 50m3 (par katriem 10 m3)

3,00

0,54

3,54

6.16.3.

krava no 51 m3

15,00

2,70

17,70

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

līdz

līdz

50m3 +

50m3 +

50m3 +

5,00 par

0,90 par

5,90 par

katriem

katriem

katriem

nāka-

nāka-

nāka-

majiem

majiem

majiem

50m3

50m3

50m3

6.17.

Stīpu koksne; šķelti mieti; nosmailināti pāļi,

mieti, atbalsti, bet garenvirzienā nezāģēti;

aptēsti, bet neapvirpoti, neizliekti un citādi

neapstrādāti kokmateriāli spieķu, pātagu,

lietussargu rokturu, instrumentu kātu vai

līdzīgu izstrādājumu izgatavošanai; šķilas

lobītas un drāztas koksnes izgatavošanai

groziem un līdzīgiem izstrādājumiem, 4404

6.17.1.

krava līdz 1000 kg (par kravu)

0,50

0,09

0,59

6.17.2.

krava no 1001 kg līdz 6000 kg (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.17.3.

krava no 6001 kg līdz 50000 kg (par

katriem 1000 kg)

0,50

0,09

0,59

6.17.4.

krava no 50001 kg

25,00

4,50

29,50

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

ar svaru

ar svaru

50000

līdz

līdz

kg +

25000

25000

5,00 par

kg +

kg +

katriem

0,90 par

5,90 par

nāka-

katriem

katriem

majiem

nāka-

nāka-

50000

majiem

majiem

kg

50000

50000

kg

kg

6.18.

Garumā sazāģēti vai citādi apstrādāti

kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai

neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai

nesaaudzēti garumā ar zobveida tapām,

biezāki par 6 mm, 4407 (7)

6.18.1.

krava līdz 10m3 (par kravu)

2,00

0,36

2,36

6.18.2.

krava no 11m3 līdz 50m3 (par katriem 10 m3)

2,00

0,36

2,36

6.18.3.

krava no 51m3

10,00

1,80

11,80

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

līdz

līdz

50m3 +

50m3 +

50m3 +

5,00 par

0,90 par

5,90 par

katriem

katriem

katriem

nāka-

nāka-

nāka-

majiem

majiem

majiem

50m3

50m3

50m3

6.18.4.

krava līdz 10000 kg (par kravu)

2,00

0,36

2,36

6.18.5.

krava no 10001 kg līdz 50000 kg (par

katriem 10000 kg)

2,00

0,36

2,36

6.18.6.

krava no 50001 kg

10,00

1,80

11,80

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

līdz

līdz

50000

50000

50000

kg +

kg +

kg +

5,00 par

0,90 par

5,90 par

katriem

katriem

katriem

nāka-

nāka-

nāka-

majiem

majiem

majiem

50000

50000

50000

kg

kg

kg

6.19.

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un

līdzīga koka tara; koka kabeļu spoles;

paliktņi, kastu paliktņi un pārējie kravu

paliktņi; koka paliktņu apmales, 4415

6.19.1.

krava līdz 1000 kg (par kravu)

0,50

0,09

0,59

6.19.2.

krava no 1001 kg līdz 6000 kg (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.19.3.

krava no 6001 kg līdz 50000 kg (par

katriem 1000 kg)

0,50

0,09

0,59

6.19.4.

krava no 50001 kg

25,00

4,50

29,50

par kravu

par kravu

par kravu

līdz

ar svaru

ar svaru

50000

līdz

līdz

kg +

25000

25000

5,00 par

kg +

kg +

katriem

0,90 par

5,90 par

nāka-

katriem

katriem

majiem

nāka-

nāka-

50000

majiem

majiem

kg

50000

50000

kg

kg

6.20.

Plakani paliktņi (eiropaliktņi); paliktņu

apmales, 415 20 20 0 (par 1 gab.)

0,05

0,009

0,059

6.21.

Vilna, dzīvnieku mati, 5101-5103 (par kravu)

3,00

0,54

3,54

6.22.

Pārvietojamo cirku un zvērnīcu dzīvnieki,

9508 (par kravu)

6,00

1,08

7,08

 

(1) - robežkontroles maksa netiek iekasēta par:

1) izvedamo kravu kontroli, izņemot 2.punkta 2.2.apakšpunktā minētajos gadījumos;

2) kontroli starptautiskajiem pasta sūtījumiem ar svaru līdz 1 kg;

3) kontroli starptautiskajiem pasta sūtījumiem ar svaru līdz 5 kg, kuru nosūtītāji un saņēmēji ir fiziskas personas, un ar kuriem ievestās preces un citi priekšmeti paredzēti nekomerciāliem nolūkiem;

4) mājdzīvniekiem vai istabas dzīvniekiem, kas pavada ceļotājus un netiek izmantoti komerciāliem mērķiem, izņemot zirgus;

5) humānās palīdzības kravām.

(2) - cena par ievedamas kravas robežkontroli (krava, kuru pārvieto pāri Latvijas Republikas robežai, ja tās nosūtīšanas galamērķis ir Latvijas Republikas teritorijā).

Tranzīta kravu robežkontroles gadījumā maksa ir 25% no pakalpojuma izcenojuma (kravas tranzīts - kravas pārvietošana no viena Latvijas Republikas muitas punkta uz citu muitas punktu, ietverot kravas izkraušanas, iekraušanas un uzglabāšanas veida operācijas kravas nosūtīšanas procesā).

(3) - PVN 0% likme tiek piemērota par tranzīta kravu robežkontroli.

(4) - izņemot precēm un produktiem, kuri minēti 6.punktā.

(5) - krava - preču un produktu kopums, ko pārvadā vienā transportlīdzeklī no viena nosūtītāja vienam saņēmējam ar vienu sertifikātu.

(6) - kravas svars - neto svars, kas ir preču svars bez iepakojuma, bet kopā ar iesaiņojumu, kurā tās pārdod mazumtirdzniecībā.

(7) - precēm, kurām mērvienība uzrādīta m2, tās daudzumu pārrēķina m3.

 

 

XII. Pārējie pakalpojumi

1.

Veterinārās uzraudzības apritē iesaistīto

dokumentu veidlapu izplatīšana:

1.1.

Veterinārā apliecība

0,30

0,05

0,35

1.2.

Zirgu veterinārā pase

2,00

0,36

2,36

1.3.

Suņu, kaķu vakcinācijas apliecība

0,30

0,05

0,35

1.4.

Veterinārās ekspertīzes apliecība

0,30

0,05

0,35

2.

Tiesību akti un informatīvie materiāli

veterinārmedicīnā un pārtikas apritē

Saskaņā ar to

sagatavošanas izdevumiem

3.

Kopēšanas darbi (A-4 formāts), 1 lpp.

0,15

0,03

0,18

4.

Telpu noma (semināri u.c.), (Ls/h)

5,00

0,90

5,90

5.

Aprīkojuma īre (audio un video aparatūra,

kodoskops, diaprojektors u.c.), (Ls/h)

5,00

0,90

5,90

6.

Slēdziens par mērījumu un testēšanas

rezultātiem, un rekomendāciju

sagatavošana tālākai rīcībai

2,50

0,45

2,95

7.

Transporta izdevumi (Ls/km)

0,10

0,02

0,12

8.

Metodiskā apmācība un konsultācijas:

8.1.

Sanitāri higiēniskā apmācība (no viena klausītāja)

5,00

0,90

5,90

8.2.

Semināri un lekcijas par higiēnas vai

epidemioloģijas jautājumiem (par 1 stundu

no viena klausītāja)

1,00

0,18

1,18

8.3.

Teorētiskā apmācība Valsts

veterinārmedicīnas diagnostikas centrā ar

dalībnieku skaitu, ne mazāku par 10,

(par 1 stundu no viena klausītāja)

3,50

0,63

4,13

8.4.

Individuālas apmācības Valsts

veterinārmedicīnas diagnostikas centrā

(analīžu veikšana, apmācību materiāli,

praktiskas nodarbības), 1 diena

30,00

5,40

35,40

8.5.

Individuālas konsultācijas, 1 stunda

15,00

2,70

17,70

 

Pārtikas un veterinārā dienesta direktors V.Veldre

01.06.2002