Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.219

Rīgā 2000.gada 10.maijā (prot. Nr.22, 2.§)

Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" nodot privatizācijai šādus valsts īpašuma objektus:

1.1. bezpeļņas organizāciju valsts zinātnisko iestādi "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts";

1.2. valsts mantu - kustamo un nekustamo īpašumu Rīgā, Vidrižu ielā 1a;

1.3. valsts mantu - kustamo un nekustamo īpašumu Rīgā, A.Čaka ielā 128.

2. Valsts institūcijām, kuru pārziņā ir šī rīkojuma 1.punktā minētie valsts īpašuma objekti, likumā noteiktajā kārtībā nodot un Privatizācijas aģentūrai pārņemt tos savā valdījumā, sastādīt attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus un pievienot tiem valsts institūciju rīcībā esošās attiecīgo valsts īpašuma objektu denacionalizācijas lietas.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

10.05.2000