Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Ministru prezidenta rīkojums Nr.170

Rīgā 2000.gada 10.maijā

 

Par Latvijas nacionālo komiteju ANO konferences "Istanbul +5" sagatavošanai

1. Lai sagatavotos ANO konferencei "Istanbul +5" , izveidot Latvijas nacionālo komiteju šādā sastāvā:

Komitejas priekšsēdētājs

V.Makarovs - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

G.Puķītis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

Komitejas locekļi:

S.Baltiņa - Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta direktore

A.Baļčūns - Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

D.Batars - Finansu ministrijas Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Ekonomiskās ekspertīzes nodaļas vecākais referents

V.Gēme - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departamenta direktore

D.Holma - Apvienoto Nāciju Attīstības programmas Latvijas biroja projektu vadītāja

D.Krese - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departamenta Mājokļu attīstības nodaļas vadītāja

I.Krupenkovs - Ekonomikas ministrijas Ekonomiskās politikas programmu koordinācijas departamenta Ekonomisko programmu koordinācijas nodaļas vadītājs

A.Liepiņa - Ārlietu ministrijas Starptautisko organizāciju un humanitāro jautājumu departamenta Starptautisko organizāciju nodaļas vadītāja p.i.

2. Komitejas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, ja nepieciešams, komitejas darbā var pieaicināt citu institūciju pārstāvjus.

3. Latvijas nacionālajai komitejai:

3.1. sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā līdz 2000.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā Latvijas nacionālo ziņojumu;

3.2. koordinēt gatavošanos ANO konferencei.

Ministru prezidents A.Bērziņš

10.05.2000