Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.43

Rīgā 2000.gada 26.janvārī (prot. Nr.5, 11.§)

Par nekustamo īpašumu Rēzeknē, Ezera ielā 13 un Dzintara ielā 7

1. Pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šādas ēkas un būves, kuras Rēzeknes pilsētas pašvaldība saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 35.pantu nodevusi valstij:

1.1. 15 ēkas un būves (liters Nr.001, a; Nr.002; Nr.003, a; Nr.004; Nr.005, a; Nr.006; Nr.007; Nr.008; Nr.009; Nr.010; Nr.011; Nr.012; Nr.013; Nr.014; Nr.015) Rēzeknē, Ezera ielā 13;

1.2. 14 ēkas un būves (liters Nr.001, a, b, c; Nr.002; Nr.003; Nr.004; Nr.005; Nr.006, A, B; Nr.007, A; Nr.008, a; Nr.009; Nr.010; Nr.011; Nr.012; Nr.013; Nr.014) Rēzeknē, Dzintara ielā 7.

2. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā šādus zemesgabalus, uz kuriem atrodas šī rīkojuma 1.punktā minētās ēkas un būves:

2.1. zemesgabalu 13539 m2 platībā (zemes kadastra Nr.2100-011-0502) Rēzeknē, Ezera ielā 13;

2.2. zemesgabalu 38351 m2 platībā (zemes kadastra Nr.2100-011-0119) Rēzeknē, Dzintara ielā 7.

3. Aizsardzības ministrijai šī rīkojuma 1. un 2.punktā minētos nekustamos īpašumus noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

26.01.2000