Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.02.2014. - ... / Spēkā esošā
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Atjaunot 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēku un uzsākt zemesgrāmatu nodaļu darbību ar 1993.gada 5.aprīli.

2. (Izslēgts ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2014.)

3. (Izslēgts ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2014.)

4. (Izslēgts ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2014.)

5. (Izslēgts ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2014.)

6. (Izslēgts ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2014.)

7. (Izslēgts ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2014.)

8. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

9. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

10. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

11. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

12. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

13. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

14. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

15. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

16. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

17. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

18. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

19. Pagasttiesu apliecinātai pilnvarai (Zemesgrāmatu likuma 58.pants) vai citam dokumentam (Zemesgrāmatu likuma 60. un 68.pants) atbilst dokumenti, ko apliecinājušas pagastu un pilsētu valdes, izpildot atbilstoši likumam notariālās darbības.

Piezīme. Privatizācijas procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar fiziskajām personām noslēgtie līgumi par zemes izpirkšanu atbilstoši Civillikuma 1473. un 1474. pantam nav obligāti notariāli apliecināmi.

Zemes reformas gaitā ir pieļaujama ar nekustamo īpašumu saistīto dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatu nodaļai angļu, krievu un vācu valodā bez notariāli apliecināta tulkojuma pievienošanas valsts valodā, ja šie dokumenti noformēti līdz 1993.gada 5.aprīlim.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.1995. un 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2014.)

20. Zemesgrāmatu nodaļu iekasētā kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

(11.11.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2000.)

20.1 Zemesgrāmatu nodaļu darbību finansē no valsts pamatbudžeta.

(11.11.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2000.)

21. (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

21.1 (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

21.2 Zemesgrāmatu nodaļas un Valsts zemes dienests veido kopēju datorizētu informācijas sistēmu. Datu izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(14.09.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.10.1995.)

21.3 (Izslēgts ar 30.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

22. Šis likums stājas spēkā ar 1993.gada 5.aprīlī.

Pārejas noteikums

(30.01.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.03.1997.)

Kurzemes apgabaltiesas Ventspils pilsētas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un Kurzemes apgabaltiesas Ventspils rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks ir tiesīgi turpināt darbu Kurzemes apgabaltiesas Ventspils zemesgrāmatu nodaļā; Kurzemes apgabaltiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un Kurzemes apgabaltiesas Liepājas rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks ir tiesīgi turpināt darbu Kurzemes apgabaltiesas Liepājas zemesgrāmatu nodaļā; Zemgales apgabaltiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un Zemgales apgabaltiesas Jelgavas rajona zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks ir tiesīgi turpināt darbu Zemgales apgabaltiesas Jelgavas zemesgrāmatu nodaļā, bet Rīgas apgabaltiesas Siguldas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un viņa vietnieki ir tiesīgi turpināt darbu Rīgas apgabaltiesas Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. Gorbunovs

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. Daudišs
Rīgā 1993. gada 30. martā
Likuma "Par 1937.gada 22.decembra
Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu
un spēkā stāšanās kārtību"
pielikums
Latvijas Republikas apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas

(Pielikums izslēgts ar 16.01.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.02.2014.)

01.02.2014