Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1994. gada 3. februāra likumu: Par valstu budžetu 1994. gadam.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par valsts budžetu 1993. gadam

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. Apstiprināt valsts budžetu 1993. gadam ieņēmumos 85 731 960 tūkstošu rubļu un izdevumos — 88 293 159 tūkstošu rubļu kopsummā saskaņā ar 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. pielikumu.

2. Apstiprināt valsts budžeta līdzekļa deficītu 2 561 199 tūkstošu rubļu apmērā. Noteikt šādus budžeta deficīta segšanas avotus:

1) Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijai izsniegtā aizdevuma atmaksa 42 575 tūkstoši rubļu,

2) Latvijas Bankas kredīts — 2 518 624 tūkstoši rubļu.

3. Apstiprināt valsts budžeta kases apgrozības līdzekļus 1 000 000 tūkstošu rubļu apmērā un Starptautiskā valūtas fonda rezervi 25 000 tūkstošu rubļu apmērā.

4. Apturēt uz 1993. gadu Latvijas Republikas 1990. gada 20. decembra likuma «Par peļņas nodokli» 13. panta, 1991. gada 18. decembra likuma «Par apgrozījuma nodokli» 5. panta un 1990. gada 12. decembra likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 6. panta pirmās daļas darbību.

5. Apstiprināt 1993. gadam diferencēto atskaitījumu apmērus no valsts nodokļiem rajonu budžetos, republikas pilsētu budžetos un valsts budžetā saskaņā ar 5. pielikumu.

6. Noteikt vietējos budžetos pabalstiem trūcīgajiem iedzīvotājiem maksimālos izdevumus, no kuriem 50 procentus 970 miljonu rubļu apmērā sedz valsts budžets saskaņā ar 6. pielikumu.

7. Apstiprināt mērķsubsīdiju objektu sarakstu rajoniem un republikas pilsētām saskaņā ar 7. pielikumu un investīciju objektu sarakstu ministrijām un resoriem saskaņā ar 8. pielikumu.

8. Piešķirt Latvijas Republikas Finansu ministrijai tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli valsts budžetā saņemtajiem ieņēmumiem, taču nepārsniedzot budžeta paredzētas summas un paredzot prioritāti pensiju un pabalstu, darba algas, ēdināšanas un medikamentu iegādes izdevumu segšanai.

9. Noteikt valsts ienākumus un izdevumus sociālajai apdrošināšanai saskaņā ar 9. pielikumu.

10. Latvijas Bankai nodrošināt valsts budžeta vajadzībām nepieciešamo valsts budžeta valūtas ienākumu konversiju Latvijas nacionālajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā oficiālā kursa līdzekļu pārskaitīšanas dienā.

11. Piešķirt rajonu (izņemot Rīgas pilsētas rajonus un priekšpilsētas) un Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils pilsētu Tautas deputātu padomēm un Rīgas Domei tiesības noteikt apgrozījuma nodokļa papildlikmi — līdz diviem procentiem no precu un pakalpojumu apgrozījuma mazumtirdzniecības tīklā. Apgrozījuma nodoklis pēc noteiktās papildlikmes tiek iemaksāts attiecīgajā vietējā budžetā.

12. Noteikt, ka valdības īstermiņa aizņēmumi Latvijas Bankā nedrīkst pārsniegt uz 1993. gada 31. martu — 2,3 miljardus rubļu, uz 30. jūniju — 4,1 miljardu rubļu un uz gada beigām — 2,6 miljardus rubļu.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1993. gada 23. martā
Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likuma
«Par valsts budžetu 1993. gadam»
1. PIELIKUMS

Tūkstošos rubļu

IEŅĒMUMI — kopā 85 731 960
Budžeta līdzekļu deficīts 2 561 199
IZDEVUMI  
1. Valsts varas iestāžu uzturēšanai 548 007
2. Valsts pārvaldes iestāžu uzturēšanai 2 847 345
3. Tiesībaizsardzības iestāžu uzturēšanai 4 255 719
4. Aizsardzības un drošības iestāžu uzturēšanai 2 564 735
5. Sociālo un kultūras pasākumu finansēšanai:  
Izglītībai 12 027 938
Kultūrai, radio un televīzijai 1 937 763
Veselības aizsardzībai 6 181 805
Fiziskajai kultūrai 145 010
Izdevumi pabalstu izmaksai 10 934 083
Izdevumi pensiju izmaksai 25 830 399
Sociālajai nodrošināšanai 1 568 445
Izdevumi nodarbinātībai 6 206 410
Kopā sociālo un kultūras pasākumu finansēšanai 64 831 853
6. Zinātnes finansēšanai:  
Izglītības ministrija 580 873
Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi 57 655
Kopā zinātnes finansēšanai 638 528
7. Tautas saimniecības finansēšanai 4 463 474
8. Pārējiem izdevumiem — kopā 7 973 498
no tiem:  
Dotācijas un mērķsubsīdijas rajonu un republikas pilsētu budžetiem 2 929 067
KOPĀ izdevumi 88 123 159
9. Ministru Padomes rezerves fonds 170 000
PAVISAM IZDEVUMU 88 293 159
tajā skaitā vides aizsardzībai 1 038 108
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS
Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likuma
"Par valsts budžetu 1993. gadam»
2. PIELIKUMS
No valsts budžeta iedalāmas mērķsubsīdijas un dotācijas rajonu un republikas pilsētu budžetiem 1993. gadam

(tūkstošos rubļu)

Mērķsubsīdijas

Rajonu un republikas pilsētu nosaukumi valsts investīcijas izglītības pasākumiem kultūras pasākumiem veselības aizsardzības pasākumiem sociālas nodrošināšanas pasākumiem kopā Dotācija
1 2 3 4 5 6 7 8
RAJONI:              
Aizkraukles 18 038 40 962 59 000 21 657
Alūksnes 34 948 11 721 46 669 22 580
Balvu 3 050 30 871 9 401 38 230 81 552 23 303
Bauskas 24 980 20 252 45 232
Cēsu 29 000 78 241 10 454 42 061 159 756
Daugavpils 8 100 22 627 65 476 96 203
Dobeles 11 500 3 014 39 019 53 533
Gulbenes 10 987 39 513 50 500
Jēkabpils 8 000 42 379 11 668 68 112 130 159
Jelgavas 1 000 16 853 48 003 65 856
Krāslavas 8 905 21 694 30 599 47 360
Kuldīgas 25 357 26 878 52 235 21 152
Liepājas 49 890 17 486 67 376 17 645
Limbažu 3 500 14 747 26 596 44 843
 Ludzas  15 368  15 856  31 224 69 420
Madonas 17 922 18 239 36 161 29 361
Ogres 1 200 17 000 3 985 22 185
Preiļu 36 000 30 291 8 189 74 480 6 739
Rēzeknes 39 245 20 119 59 364
Rīgas 46 000 17 285 12 650 75 935
Saldus 34 853 14 492 49 345
Talsu 16 186 52 756 68 942
Tukuma 5 000 68 278 83 252 156 530
Valkas 24 500 19 274 10 912 54 686
Valmieras 17 150 24 944 66 043 108 137
Ventspils 15 500 20868 16 982 53 350 12 303
PILSĒTAS:              
Daugavpils 22 951 21 634 40 083 84 668
Jelgava 28 066 7 783 48 715 84 564

Jūrmala

7 920

17 630

25 550

Liepāja 25 000 18 352 11 451 66 599 121 402
Rēzekne 25 376 18 256 32 121 75 753
Rīga 200 553 42 000

211 634

454 187

Ventspils

3 359

34 212

37 571

KOPĀ 234 500 1 009 928 42 000 90 647 1 280 472 2 657 547 271 520
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS
Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likuma
«Par valsts budžetu 1993. gadam»
3. PIELIKUMS

(tūkstošos rubļu)

  Kopā Tajā skaitā
Valsts varas un pārvaldes iestāžu finansēšanai Tiesībaizsardzības iestāžu finansēšanai aizsardzības un drošības iestāžu finansēšanai Sociālo un kultūras pasākumu finansēšanai Zinātnes finansēšanai Tautas saimniecības finansēšanai Pārējiem izdevumiem un rezervēm
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Ieņēmumi                
1. Apgrozījuma nodoklis 12 108 637              
2. Akcīzes nodoklis 8 300 000              
3. Peļņas nodoklis 8 720 456              
4. Dabas resursu nodoklis 40 000              
5. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 298 270              
6. Ienākumi no mežiem 462 000              
7. Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 458 200              
8. Ieņēmumi no muitas 5 452 866              
9. Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu 1 900 000              
10. Valsts nodevas 50 000              
11. Sociālais nodoklis 35 510 960              
12. Ārējās tirdzniecības ministrijas maksājumi no energoresursu rezervju realizācijas aizdevuma un bankas procentu nomaksai 1 260 125              
13. Lauksaimniecības ministrijas maksājumi no pārtikas produktu rezervju realizācijas valdības palīdzības fonda aizdevuma un bankas procentu nomaksai 2 392 334              
14. Lauksaimniecības ministrijas maksājumi no graudu rezervju realizācijas aizdevuma un banka procentu nomaksai 398 096              
15. Lauksaimniecības ministrijas maksājumi pārtikas kviešu iepirkšanai piešķirtā ASV kredīta procentu nomaksai 29749              
16. Lauksaimniecības ministrijas maksājumi par valsts iekšējo aizņēmumu 1 841 575              
17. Iemaksas Pasaules bankas kredīta procentu nomaksai 508 692              
18. KOPĀ IEŅĒMUMI 85 731 960              
Budžeta līdzekļu deficīts 2 561 199              
                 
II. IZDEVUMI                
1. Rūpniecības un enerģētikas ministrija — kopā 39 069 36 199       1 900 970  
no tiem valsts investīcijas 970           970  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 15 473 15 473            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 138.0 138.0            
2. Arhitektūras un celtniecības ministrija — kopā 84 781 29 179       2 300 53 302  
no tiem valsts investīcijas 5 432           5 432  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 16 388 14 442         1 946  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 125.0 95.0         30.0  
3. Meža ministrija — kopā 654 978 12 140     1 060 2 400 639 378  
no tiem valsts investīcijas 9 157           9 157  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 354 478 6 634     504   347 340  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 5301.0 55.0     8.0   5238.0  
4. Lauksaimniecības ministrija — kopā
2 870 705 147 185     1 562 921 7 500 1 153 099  
no tiem valsts investīcijas 540 917       76 228   464689  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 703 281 57 209     425 145   220 927  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 10222.0 430.0     6662.0   3130.0  
5. Valsts zemes dienests — kopā 249 473 21 919         227 554  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 44 100 2 020         42 080  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 25.0 25.0            
6. Jūras lietu ministrija — kopā 324 441 16 377       10200 297864  
no tiem valsts investīcijas 485           485  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 67 582 9 490         58 092  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 1006.0 80.0         926.0  
7. Satiksmes ministrija — kopā 1 327 220 91798     153 538 1900 1 072 364 7 620
no tiem valsts investīcijas 3 7830           37 830  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 357 827 48 887     71 913   237 027  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 5370.5 467.5     1169.0   3734.0  
8. Labklājības ministrija — kopā 51 545 736 281 712     51 260 237 3 300   487
no tiem valsts investīcijas 258 805       258 805      
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 2 302 626 166 468     213 6158      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 33362.0 2004.0     31358.0      
Izglītībai         539 095      
Veselības aizsardzībai         6 181 805      
Pensijām un pabalstiem         36 764 482      
Sociālajai nodrošināšanai         1 568 445      
Izdevumi nodarbinātībai         6 206 410      
9. Izglītības ministrija — kopā 10 121 597 46 059     9 480 544 594 994    
no tiem valsts investīcijas 54 762     52 337 2 425    
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 1167 067 23 617     1 143 450      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 15761.5 209.5     15 552.0      
Izglītībai         9 335 534      
Fiziskajai kultūrai         145 010      
10. Kultūras ministrija — kopā  1 843 045 1 8025     1 774 910 490 49 620  
no tiem valsts investīcijas 411 380       411 380      
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 301 411 9 956     291 455      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 4 666.0 87.0     4579.0      
11. Zinātņu akadēmija — kopā 24 820       5 420   19 400  
no tiem valsts investīcijas 19400           19 400  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 2 018       2 018      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 62.0       62.0      
12. Radio un televīzijas padome — kopā 4 339       4 339      
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 1 727       1 727      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 15.0       15.0      
 13. Valsts uzņēmums «Latvijas Radio» 293 425           293425  
14. Valsts uzņēmums «Latvijas Televīzija» 416 664           416664  
15. Ekonomisko reformu ministrija — kopā 242 902 30 096       4100   208 706
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 12 377 12 377            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 102.0 102.0            
16. Tieslietu ministrija — kopā 313 233 34 707 247 244   30 532 750    
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 173 062 18 105 145 756   9 201      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 1430.0 153.0 1 142.0   135.0      
17. Augstākā Tiesa — kopā 26 781   26 781          
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 16 342   16 342          
štata vienību skaits budžeta iestādēs 102.5   102.5          
18. Finansu ministrija — kopā 5 382 246 564 656       1 800   4 815 790
no tiem valsts investīcijas 97 000 97 000            
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 239 031 23 9031            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 2289.0 2289.0            
19. Galvenā valsts finansu inspekcija — kopā 306 266 306 266            
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 175 788 175 788            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 1966.0 1966.0            
20. Ārlietu ministrija — kopā 593 099 590 327       324   2 448
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 20336 20336            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 172.0 172.0            
21. Arējās tirdzniecības ministrija — kopā 61 592 60 552       1 040    
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 23 326 23 326            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 211.0 211.0            
22. Ministru Padomes Galvenā tehniskas uzraudzības pārvalde — kopā 18 675 18 675            
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 12 416 12 416            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 100.0 100.0            
23. Valsts statistikas komiteja — kopā 75 146 74 776       370    
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 37 453 37 453            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 416.0 416.0            
24. Monopoldarbības uzraudzības komiteja — kopā 6295 6295            
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 2 536 2 536            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 24.0 24.0            
25. Baltijas sadarbības padomes komisija — kopā 936 936            
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 570 570            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 5.0 5.0            
26. Iekšlietu ministrija — kopā 3 907 216   3 792 067   110 686     4 463
no tiem valsts investīcijas 11 446   11446          
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 1 489 729   1455205   34 524      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 16 907.0   16365.0   542.0      
27. Aizsardzības ministrija — kopā 1 961 456     1 863 494 97 202 760    
no tiem valsts investīcijas 160 000     160 000        
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 577 250     551 375 25 875      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 4 293.0     3 889.0 404.0      
28. Zemessardzes štābs — kopā 428 037     428 037        
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 227 354     227 354        
štata vienību skaits budžeta iestādēs 1 600.0     1 600.0        
29. Drošības dienests — kopā 256 721     256 721        
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 112 638     112 638        
štata vienību skaits budžeta iestādēs 1100.0     1100.0        
30. Civilās aizsardzības centrs — kopā 16 483     16 483        
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 8000     8 000        
štata vienību skaits budžeta iestādēs 102.0     102.0        
31. Ministru Padomes aparāts — kopā 432 996 419 138     9458 4400    
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 132310 132 310            
štata vienību skaits budžeta iestādēs 941.0 941.0            
32. Latvijas Republikas Ministru Padomes Hidrometeoroloģijas pārvalde — kopā 101 062 4 271         96 791  
no tiem valsts investīcijas 1 924           1 924  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 44 758 1861         42 897  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 686.0 30.0         656.0  
33. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija — kopā 341 006       341 006      
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 59 032       59 032      
štata vienību skaits budžeta iestādēs 822.0       822.0      
34. Augstākā Padome — kopā 693 478 364165 182 753       141 643 4 917
no tiem valsts investīcijas 4 365           4 365  
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 222 549 64 603 103 594       54 352  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 1 965.0 614.0 682.0       669.0  
tajā skaitā:                
Augstākā Padome 348 254 343 337           4 917
Vides aizsardzības komiteja 162 471 20 828         141 643  
Prokuratūra 182 753   182 753          
35. Centrālā vēlēšanu komisija — kopā 204 670 204 670            
36. Valsts kontrole — kopā 15 229 15 229            
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 7 129 7 129            
štata vienību skaits budžeta iestādes 75.0 75.0            
37. Saimnieciskā tiesa — kopā 6 874   6 874          
budžeta iestāžu darba samaksas fonds 4 262   4 262          
Štata vienību skaits budžeta iestādēs 24.0   24,0          
38. Latvijas Banka — kopā 1 400           1 400  
39. Ministru Padomes rezerves fonds 170 000             170 000
40. Dotācijas un mērķsubsīdijas rajonu un republikas pilsētu budžetiem 2 929 067             2 929 067
                 
41. PAVISAM IZDEVUMU 88 293 159 3 395 352 4 255 719 2 564 735 64 831 853 638 528 4 463 474 8 143 498
no tiem valsts investīcijas 1 613 873 97 000 11 446 160 000 798 750 2 425 544 252 0
valsts budžeta iestāžu darba samaksas fonds 8 932 226 1 102 037 1 725 159 899 367 4 201 002   1 004 661  
štata vienību skaits budžeta iestādēs 111 386.5 10 689.0 18 315.5 6 691.0 61 308.0   14 383.0  
obligāta valsts dienesta dienestnieki 5 958.0   1 385.0 4 573.0        
dienesta apmaksas fonds 63 897   14 509 49 388        
vietējās pakļautības izglītības un kultūras iestāžu pedagoģiskā personāla darba algas 4 127 163       4 127 163      
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS
Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likuma
«Par valsts budžetu 1993. gadam»
4. PIELIKUMS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS
Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likuma
«Par valsts budžetu 1993. gadam»
5. PIELIKUMS
Diferencēto atskaitījumu apmēri rajonu un republikas pilsētu 1993. gada budžetos un valsts 1993. gada budžetā no valsts nodokļiem

(procentos)

Rajonu un pilsētu nosaukumi Vietējos budžetos atskaita no Valsts budžetā  procentos atskaita no
peļņas nodokļa iedzīvotāju ienākuma nodokļa apgrozījuma nodokļa peļņas nodokļa iedzīvotāju ienākuma nodokļa apgrozījuma nodokļa
RAJONI            
Aizkraukles 50 100 50,0 50 50,0
Alūksnes 100 100 100,0
Balvu 100 100 100,0
Bauskas 100 50 62,8 50 37,2
Cēsu 100 100 92,2 7,8
Daugavpils 100 100 65,1 34,9
Dobeles 80 50 43,4 20 50 56,6
Gulbenes 100 100 67,8 32,2
Jēkabpils 100 50 56,0 50 44,0
Jelgavas 50 50 30,4 50 50 69,6
Krāslavas 100 100 100,0
Kuldīgas 100 100 100,0
Liepājas 100 100 100,0
Limbažu 100 100 40,4 59,6
Ludzas 100 100 100,0
Madonas 100 100 100,0
Ogres 50 50 29,7 50 50 70,3
Preiļu 100 100 100,0
Rēzeknes 100 100 89,2 10,8
Rīgas 20 50 19,2 80 50 80,8
Saldus 100 100 22,8 77,2
Talsu 100 50 37,6 50 62,4
Tukuma 100 100 36,0   64,0
Valkas 100 100 84,8 15,2
Valmieras 50 100 21,4 50 78,6
Ventspils 100 100 100,0 _
PILSĒTAS            
Daugavpils 20 30 10,7 80 70 89,3
Jelgava 20 50 10,8 80 50 89,2
Jūrmala 30 30 19,5 70 70 80,5
Liepāja 20 30 7,2 80 70 92,8
Rēzekne 30 30 48,5 70 70 51,5
Rīga 10 20 7,6 90 80 92,4
Ventspils 5 5 2,5 95 95 97,5
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likuma
«Par valsts budžetu 1993. gadam»
6. PIELIKUMS
Maksimālie izdevumi pabalstiem un palīdzībai trūcīgajiem iedzīvotājiem

(tūkstošos rubļu)

Rajonu un pilsētu nosaukumi Summa
vietējos budžetos valsts budžetā
RAJONI:    
Aizkraukles 17984 17984
Alūksnes 11805 11805
Balvu 14 152 14 152
Bauskas 21747 21747
Cēsu 25336 25336
Daugavpils 18925 18925
Dobeles 17945 17945
Gulbenes 11553 11553
Jēkabpils 25 181 25181
Jelgavas 14957 14957
Krāslavas 16800 16800
Kuldīgas 16 199 16199
Liepājas 20923 20923
Limbažu 15462 15462
Ludzas 17121 17121
Madonas 19507 19507
Ogres 23852 23852
Preiju 17528 17 528
Rēzeknes 17188 17188
Rīgas 52535 52535
Saldus 14 899 14899
Talsu 18702 18702
Tukuma 23319 23319
Valkas 14822 14822
Valmieras 23949 23949
Ventspils 5946 5946
PILSĒTAS:    
Daugavpils 47947 47947
Jelgava 24 454 24454
Jūrmala 23513 23513
Liepāja 43534 43534
Rēzekne 16519 16519
Rīga 298 789 298 789
Ventspils 16907 16907
KOPĀ 970 000 970 000

Piezīme: Ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992. gada 14. aprīļa lēmumu «Par neatliekamiem uzdevumiem iedzīvotāju sociālajā aizsardzībā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 18/19) uzdots pilsētu, pilsētas rajonu un pagastu pašvaldībām ieviest sociālās palīdzības pabalstus personām, kuru ģimenēs ienākumi, rēķinot uz vienu ģimenes locekli, nesasniedz krīzes iztikas minimumu un kuru rīcībā nav eksistencei nepieciešamo līdzekļu. Paredzēts, ka 50 procenti no pabalstos izmaksātajām summām tiek segti no valsts budžeta.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Latvijas Republikas 1093. gada 23. marta likuma
«Par valsts budžetu 1993. gadam»
7. PIELIKUMS
Vietējo padomju celtniecības objektu saraksts, kuru finansēšanai 1993. gadā paredzētas mērķsubsīdijas no valsts budžeta 

(tūkstošos rubļu)

Rajonu un pilsētu nosaukumi Objektu nosaukumi 1993. g. mērķsubsīdijas apjoms
RAJONI    
Balvu Lauku sporta spēļu objekti:  
  — stadiona rekonstrukcija 2 000
  — 2. vidusskolas sporta zāle 650
  — Amatniecības skolas fizkultūras komplekss 400
Cēsu Attīrīšanas ierīces Cēsīs 20 000
  Straupes pamatskolas atjaunošana 9 000
Daugavpils Bebrenes kultūras nams 2 500
  Katlumāja Ilūkstē 5 600
Jēkabpils Daugavas labā krasta aizsargdambis 6 500
  Geja aizsargdambis Krustpils pagastā 1 500
Dobeles Gāzes vada atzars un katlumāja . 5 000
  Rajona kultūras nama jaunbūves konservācijas darbiem 6 500
Jelgavas Toksisko atkritumu dedzināšanas krāsns 1 000
Limbažu Katlumāja Salacas pagastā 3 200
  Katlumāja Ainažos 300
Ogres Suntažu internātskolas katlumāja 1 200
Preiļu Attīrīšanas ierīces Preiļos 23 000
  Metropolijas kūrijas Aglonas bazilikas rekonstrukcijas darbiem  
  — dzīvojamais fonds 5 000
  — elektrotīkli 3 000
  — sakaru tikli 1 000
  — ceļi 4 000
Rīgas Attīrīšanas ierīces Siguldā 16 000
  Katlumāja Baldonē 10 000
  Allažu skolas atjaunošana 20 000
Tukuma Attīrīšanas ierīces Tukumā 5 000
Valkas Attīrīšanas ierīces Valkā 19 000
  Strenču skolas atjaunošana 5 500
Valmieras Gāzes sadales stacija 17 150
Ventspils Stiklu palīgskola-internāts 15 500
PILSĒTAS    
Liepāja Attīrīšanas ierīces Liepājā 25 000
KOPĀ   234 500
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likuma
«Par valsts budžetu 1993. gadam»
8. PIELIKUMS
Objektu saraksts, kuru finansēšanai 1993. gada paredzētas subsīdijas no valsts budžeta

(tūkstošos rubļu)

Investīciju objekta nosaukums Subsīdijas apjoms
1 2
VALSTS BUDŽETA ASIGNĒJUMI MINISTRIJĀM UN RESORIEM  
PAVISAM KOPA 1 613 873
Arhitektūras un celtniecības ministrija kopā 5 432
t. sk.  
— Valsts uzņēmuma «RODONS» radioaktīvo atkritumu apglabāšanas poligona pabeigšanai 5 432
Rūpniecības un enerģētikas ministrija kopā 970
t. sk.  
— Maģistrālā gāzes vada Rauna— Tallina celtniecības pabeigšanai 970
Satiksmes ministrija kopā 37 830
t. sk.  
— Latvijas dzelzceļam sliežu ceļa posma Koknese— Alotene rekonstrukcijai 27 830
— Lugažu — Valkas savienojošā un izvadceļa izbūvei 10 000
Jūras lietu ministrija kopā 485
t. sk.  
— zivju audzētavas pabeigšanai Ķeguma 485
Ministru Padomes Hidrometeoroloģijas pārvalde kopā 1 924
t. sk.  
— meteostacijas «Mērsrags» pabeigšanai 1 924
Vides aizsardzības komiteja kopā 4365
t. sk.  
— Analītikas un informācijas centra pabeigšanai, Ziemeļvidzemes reģionālajai dabas aizsardzības kompleksa laboratorijai, Rēzeknes reģionālajai laboratorijai 4365
Labklājības ministrija kopā 258 805
t. sk.  
— Rīgas pilsētas dzemdību nama konservācijas darbu pabeigšanai 1 100
— Bērnu poliklīnika Imantā 28 000
— Jelgavas RCS dzemdību nodaļa 29 720
— Vecumnieku ambulances pabeigšanai 50 000
— Baldones ambulance 28 000
— Ventspils poliklīnikas pirmās kārtas pabeigšanai 36 955
— Rūjienas zonālās slimnīcas rekonstrukcijas pabeigšanai 20 000
— Kalkūnu zīdaiņu nama pabeigšanai 17 500
— Rīgas pilsēta 4. poliklīnikas pabeigšanai 9 000
— Traumatoloģijas institūta ēkas apdares pabeigšanai 1 500
— Jelgavas republikāniskās psihiatriskās slimnīcas— dispansera rekonstrukcijas pabeigšanai 8 000
— Republikāniskās narkoloģiskās slimnīcas «Ceplīši» attīrīšanas ietaišu pabeigšanai 4 500
— Bērnu un ģimenes rehabilitācijas centrs «Vaivari» — būvdarbu apmaksai, kuri veikti pirms šā centra nodošanas Latvijas Republikai 530
— Republikāniskā rehabilitācijas centra «Jaunķemeri» palaišanas minimuma pabeigšanai 10 000
 — Kuldīgas RCS jaunbūvējamās ķirurģiskās nodaļas konservācijas darbu pabeigšanai 13 000
— pansionāta «Ezerkrasts» katlumājas rekonstrukcijas pabeigšanai 1 000
Izglītības ministrija kopā t. sk. 54 762
— Latvijas Universitātes Pedagoģiskās fakultātes Rīgā pabeigšanai 9 550
— Jelgavas tehniskā liceja mācību ražošanas bāzes pabeigšanai 7 020
— Latvijas Universitātes galvenās ēkas rekonstrukcijai 8 000
— Siguldas pamatskolas ēkas pirkšanai no Rīgas rajona «Lauktehnikas» 17 000
— Ulbrokas vidusskolas pabeigšanai 6 600
— Daugavpils dzelzceļa tehnikuma pabeigšanai 3 245
— Nacionālās lietišķo sporta veidu skolas pirmās kārtas pabeigšanai  922
— Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas literatūras nodalās ēkas apdares pabeigšanai 2 425
Latvijas Zinātņu akadēmija kopā 19400
t. sk. .  
— Fizikas institūta izpētes tipa reaktora un radioķīmiskās laboratorijas attīrīšanas ietaises Salaspilī 19 400
Kultūras ministrija kopā 411 380
t. sk.  
— Nacionālās operas rekonstrukcija 298 517
no tās — ārvalstu firmām par iekārtām 164 778
— Valmieras drāmas teātra rekonstrukcijas pabeigšanai 85 000
— Nacionālās bibliotēkas grāmatu krātuves ēkas pabeigšanai 5 000
— Nacionālās bibliotēkas projektēšanas darbi. 22 863
no tās — ārvalstu firmām 22 863
Iekšlietu ministrija kopā t. sk. 11 446
— Dalības nauda Cēsu darba audzināšanas kolonijas katlumājas rekonstrukcijai 1 800
— Ugunsdzēsības tehnikas tehniskās apkopes punkts Rīgā 9 646
Finansu ministrija kopā 97 000
t. sk.
Muitas kontrolpunktiem Veclaicenē (otrā kārta) , Grenstālē (otrā kārta), Ainažos (otrā kārta), Meitenē (otrā kārta), Medumos, Silainē, Valkā, Ezerē, Rucavā, Latgales muitas ēkai Balvos
97 000
Meža ministrija kopa 9 157
t. sk. — MPS «Kalsnava» sēklu apstrādes komplekss 1 500
— Meža ugunsnovērošanas torņu celtniecībai Saldus, Cēsu, Talsu, Bauskas, Kuldīgas, Cesvaines, Dundagas, Kokneses, Ventspils, Tukuma, Jaunjelgavas, Ludzas, Ogres, Rēzeknes virsmežniecībās 2 520
— Pabalsti mežziņu dzīvojamo un saimniecības ēku būvēšanai 3 387
— Garāžas 8 automašīnām Daugavpils virsmežniecībā pabeigšanai 340
— Mežniecības kordons Žīguru virsmežniecībā 460
— Ieriķu mežniecības kordons 475
— Mežsarga mežniecības kordons «Ezernieki» 475
Aizsardzības ministrija kopā 160 000
t. sk.  
Robežapsardzības punktu, kazarmu būvniecībai 160000
Lauksaimniecības ministrija kopā 540917
Valdības izstrādāto graudu un cukura ražošanas programmu īstenošanai un privātsektora attīstībai laukos 387 547
t sk.  
— zemnieku saimniecību attīstībai (zemju meliorācijai, pievadceļu būvniecībai, elektrifikācijai, augsnes kartēšanai) 347 547
— zemju meliorācijai koplietošanas objektos 40 000
Reģionālās mašīnbūves attīstībai 25 000
Mācību iestāžu materiālās bāzes attīstībai 76 228
t. sk.  
— Apguldes lauksaimniecības skolas mācību un ražošanas fermas barības novietne 2 000
— Barkavas lauksaimniecības skolas mācību un laboratorijas korpuss un garāža 2 890
 — Cīravas lauksaimniecības skolas katlumājas rekonstrukcija 2 150
— Dagdas lauksaimniecības skolas katlumājas paplašināšanai 650
— Ērgļu lauksaimniecības skolas garāža ar mācību klasēm 1 200
— Jāņmuižas lauksaimniecības skolas katlumājas un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2 000
— Jaunaglonas lauksaimniecības skolas katlumājas rekonstrukcija 1 300
 — Ozolu lauksaimniecības skolas mācību ferma 5 000
— Rīgas lauksaimniecības skolas noliktavas Mārupē pabeigšanai 140
— Rīgas I, pārtikas rūpniecības skolas mācību korpusa pabeigšanai 500
— Saukas lauksaimniecības skolas ūdensapgādes sistēmas (atdzelz. stacijas) un mācību korpusa rekonstrukcijas pabeigšanai 1 120
— Skrundas lauksaimniecības skolas mācību laboratorijas būvei 300
— Virķēnu lauksaimniecības skolas mācību un sadzīves korpusa pirmajai kārtai 1 500
— Zilupes lauksaimniecības skolas sporta kompleksa pabeigšanai 1 440
— Zūru lauksaimniecības skolas garāžas celtniecībai un dalības maksai ūdensapgāde un siltumapgādē 840
— Bebrenes lauksaimniecības tehnikuma siltumtrases rekonstrukcijas pabeigšanai 9 747
— Kandavas lauksaimniecības tehnikuma sporta kompleksā izpildīto darbu konservācijai 12 801
— Kazdangas lauksaimniecības tehnikuma katlumājas rekonstrukcijas pabeigšanai 1 040
— Malnavas lauksaimniecības tehnikums:
katlumājas rekonstrukcijai
kopmītnes konservācijas darbiem

650
1 060
— Mālpils lauksaimniecības tehnikuma katlumājas rekonstrukcijai 1 100
— Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma mācību un laboratorijas korpusa rekonstrukcijai 500
— Saldus lauksaimniecības tehnikuma kopmītnes paplašināšanai 300
— Smiltenes lauksaimniecības tehnikuma katlumājas rekonstrukcijai 2 000
— Vecbebru lauksaimniecības tehnikuma mācību laboratorija 2 000
— Lauksaimniecības tehnikumu un skolu mācību procesam . nepieciešamās tehnikas iegādei 2 000
— Latvijas Lauksaimniecības universitāte 20 000
 t. sk.
pils rekonstrukcijā izpildīto darbu apmaksai un konservācijai
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbu pabeigšanai

10 900
4 100
— Būvniecības fakultātes rekonstrukcijas darbu pabeigšanai 5 000
— Zinātnes un citu organizāciju materiālās bāzes attīstībai 22 842
 t. sk.
— Valsts Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacijas meristēmu laboratorijas pirmās kārtas pabeigšanai
1 000
— Latvijas Valsts augu aizsardzības stacijas helmintoloģijas un biolaboratorijas korpusa pabeigšanai 200
— Alūksnes rajona lauksaimniecības departamenta v/u «Agroķīmija» agroķīmiskās laboratorijas pabeigšanai 250
— Bauskas rajona lauksaimniecības departamenta veterinārās laboratorijas ēkas konservācijai 350
— Dobeles rajona lauksaimniecības departamenta v/u «Agroķīmija» agroķīmiskās laboratorijas korpusa un dzīvojamā sektora gāzes maģistrālo tīklu pabeigšanai 2 450
— Balvu rajona lauksaimniecības departaments — līdzdalība lauku sporta spēju objektu būvē 5 000
— Jēkabpils rajona lauksaimniecības departamenta administratīvās ēkas rekonstrukcijai 150
— Rēzeknes rajona lauksaimniecības departamenta v/u «Agroķīmija» nederīgo pesticīdu apglabāšanas noliktavas pabeigšanai 5 000
— Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas selekcijas siltumnīcas un laboratorijas korpusiem 4 670
— Latvijas Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centra sēklu apstrādes komplekss 500
— Jelgavas valsts uzņēmuma «Sēklas» valsts rezerves dārzeņu noliktavas pabeigšanai 2 572
— Valmieras valsts uzņēmuma «Sēklas» valsts rezerves sēklu sagādes punkta pabeigšanai 700
— Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu attīstībai 29 300
t. sk.
Valsts Rēzeknes gaļas kombināta konservācijai
7 000
Valsts Rēzeknes piena konservu kombināta Cesvaines pienotavas katlu mājas rekonstrukcijai 5 000
 Valsts Jelgavas cukurfabrika:  
— kaļķu nodaļas rekonstrukcijai 5 000
— TEC rekonstrukcijai 7 000
Valsts Jēkabpils cukurfabrikas ūdens atgriezeniskās sistēmas izbūvei 5 000
Madonas rajona lauksaimniecības departamenta līdzdalībai graudu pārstrādes punkta celtniecībā 300
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Latvijas Republikas 1993. gada 23. marta likuma
«Par valsts budžetu 1993. gadam»
9. PIELIKUMS
Valsts ienākumi un izdevumi sociālajai apdrošināšanai
 

(tūkstošos rubļu)

  1993. gads
1 2
IEŅĒMUMI: 35 510 960
Sociālais nodoklis 35 510 960
IZDEVUMI 43 533 492
1. Pabalstu izmaksai — kopā 10 934 083
1.1. Pārejošās darbnespējas pabalsti 2 147 580
tajā skaitā:  
Izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina 2 147 580
1.2. Grūtniecības un dzemdību pabalsti 687 807
tajā skaitā:  
Izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina 687 807
1.3. Pabalsti bērna piedzimšanas gadījumā 97 776
tajā skaitā:  
Izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina 89 460
1.4. Pabalsti bērna kopšanai līdz 3 gadu vecumam 2 054 322
tajā skaitā:  
Izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina 1 335 312
1.5. Pabalsti ģimenēm, kuras audzina bērnus 5 629 117
tajā skaitā:  
Izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina 656 730
1.6. Apbedīšanas pabalsti 173 668
tajā skaitā:  
Izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina 48 768
1.7. Izdevumi pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 143 813
2. Pensiju izmaksai — kopā 25 830 399
2.1. Vecuma pensijas 15 638 495
2.2. Invaliditātes pensijas 3 379 303
2.3. Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā 982 185
2.4. Izdienas pensijas 383 073
2,5. Sociālās pensijas 517 282
2.6. Piemaksas sakarā ar siltumapgādes sadārdzinājumu 4 194 586
2.7. Izdevumi pensiju aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 735 475
3. Izdevumi nodarbinātībai — kopā 6 206 410
3.1. Bezdarbnieku pabalstu izmaksai 5 411 630
tajā skaitā:  
Izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina 4 058 723
3.2. Pabalsti un materiālā palīdzība bezdarbnieku ģimenes  
locekļiem 369 570
tajā skaitā:  
Izmaksā darbavieta uz sociālā nodokļa rēķina 277 178
3.3. Izdevumi kadru pārkvalifikācijai 240 910
3.4. Izdevumi pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai 134 830
tajā skaitā:
Meža ministrijas programmai
15 000
3.5. Izdevumi pabalstu aprēķināšanai, piešķiršanai un piegādei 49 470
4. Citi izdevumi — kopā 562 600
4.1. Protezēšana 73 911
4.2. Kompensācijas un sanatoriju uzturzīmes invalidiem un citām iedzīvotāju kategorijām 58 979
.4.3. Invalīdu transportlīdzekļu iegāde un uzturēšana 14 647
4.4. Arodapmācības un rehabilitācijas centri 30 070
4.5. Bērnu un ģimenes rehabilitācijas centrs «Vaivari» 157 342
4.6. Bērnu un pusaudžu sanatorijas 226 778
4.7. Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija 873
IZDEVUMU PĀRSNIEGUMS PĀR IEŅĒMUMIEM (DEFICĪTS) 8 022 532
Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
21.04.1993