Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 17

Rīgā 1994. gada 11. janvārī (prot. Nr. 4 12. §)

Par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa šādus grozījumus:

1. 155.1 pantā:

1.1. papildināt tekstu aiz vārdiem «noteiktās preču» ar vārdiem «izņemot jēlspirta, spirta un alkoholisko dzērienu»;

1.2. papildināt pantu ar šāda satura otro un trešo daļu: «Par jēlspirta, spirta vai alkoholisko dzērienu realizāciju, nodošanu realizācijai (vai uz citiem nosacījumiem) bez noteikta parauga pavaddokumentu noformēšanas - uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par alkoholisko dzērienu bez pavaddokumentiem vai noteiktā kārtībā neuzskaitītu alkoholisko dzērienu atrašanos uzglabāšanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās - uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot uzglabāšanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»

2. Papildināt 155.2 pantu ar šāda satura otro daļu: «Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas alkoholisko dzērienu tirdzniecības (realizācijas) vietās, - uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»

3. 156. pantā:

3.1. papildināt pantu ar šāda satura otro daļu:

«Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas alkoholisko dzērienu tirdzniecības (realizācijas) vietās, - uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»;

3.2. uzskatīt panta otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

4. Papildināt 156.1 pantu ar šāda satura otro daļu: «Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas alkoholisko dzērienu tirdzniecības (realizācijas) vietās, - uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»

5. Papildināt 156.2 pantu ar šāda satura otro daļu: «Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas alkoholisko dzērienu tirdzniecības (realizācijas) vietās, - uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos alkoholiskos dzērienus.»

6. 166.2 pantā izteikt sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot darbības vietā esošās preces un ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus.»

7. Papildināt 166. -1-4 pantu ar šāda satura otro daļu: «Par viltotu vai normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām neatbilstošu alkoholisko dzērienu atrašanos uzglabāšanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās - uzliek naudas sodu amatpersonām - divsimt piecdesmit latu, konfiscējot uzglabāšanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos attiecīgā veida (nosaukuma) alkoholiskos dzērienus.»

8. Papildināt 166.15 pantu ar šāda satura otro daļu: «Par alkoholisko dzērienu uzglabāšanu (atrašanos) tirdzniecības (realizācijas) vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās - bez kvalitāti apliecinošiem dokumentiem un atbilstoša (piederīga) marķējuma, kā arī par atbilstoši noteikumiem nemarķētu alkoholisko dzērienu realizāciju, nodošanu realizācijai (vai uz citiem nosacījumiem) - uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot alkoholiskos dzērienus, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās.»

9. Papildināt 166.16 pantu ar šāda satura otro daļu: «Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar alkoholiskajiem dzērieniem, - uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ražošanas vieta esošos attiecīga veida vai nosaukuma (receptūras) alkoholiskos dzērienus.»

10. Papildināt 205. pantu ar šāda satura 7. punktu:

«7) Spirta monopola pārvalde».

11. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa «155.» ar šāda satura tekstu «155.5, 156. panta pirmajā un trešajā daļā».

12. Aizstāt 213. pantā vārdus «156. panta trešajā daļā» ar vārdiem «156. panta ceturtajā daļā».

13. Papildināt 215.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa «155.2» ar skaitli un vārdiem «156. panta otrajā daļā», pēc skaitļa «166.6» ar šāda satura tekstu: «166.14-166.16 (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas)».

14. Papildināt 215.4 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem «156. panta pirmajā» ar vārdiem «otrajā un trešajā daļā».

15. Papildināt kodeksu ar šāda satura 215.5 pantu: «215.5 pants. Spirta monopola pārvalde Spirta monopola pārvalde izskata šā kodeksa 155.1 panta otrajā un trešajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta otrajā daļā un 166.14-166.16 panta otrajā daļā paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas). Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Spirta monopola pārvaldes vārdā ir tiesīgi:

1) Spirta monopola pārvaldes direktors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Spirta monopola pārvaldes citas amatpersonas - naudas sodu līdz divsimt latiem.»

16. Papildināt 304. panta trešo rindkopu pēc vārdiem «šā kodeksa» ar šāda satura tekstu: «155.1 panta trešajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā»; pēc skaitļa «155.4» ar šāda satura tekstu: «155.5, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta otrajā daļā, 166.14-166.16 panta otrajā daļā».

Ministru prezidents V.Birkavs

Zemkopības ministrs J. Kinna

 

16.01.1994