Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 162

Rīgā 1994. gada 16. augustā (prot. Nr. 41 19. §)

Par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un Latvijas Republikas Muitas kodeksā

Izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā

1. Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1.1. 166.3 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem»; izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem»;

1.2. izslēgt 166.4 pantu;

1.3. izteikt 190.7 panta sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem»; .

1.4. izteikt 201.11 pantu šādā redakcijā:

«Par Latvijas Republikas muitas iestādes amatpersonas kavēšanu piekļūt precēm un citiem priekšmetiem, kā arī dokumentiem vai datu failiem, kas satur ziņas par šīm precēm un priekšmetiem, kuri atrodas muitas kontrolē, minētajai amatpersonai veicot savus dienesta pienākumus, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.»;

1.5. izteikt 201.12 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem»;

1.6. izteikt 201.13 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem»;

1.7. 201.14 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem»; izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem»; izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem»;

1.8. 201.15 pantā:

izslēgt vārdus «ja šīs preces un citi priekšmeti nav paredzēti personiskajām vajadzībām»;

izteikt sankciju šāda redakcija:

«uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit Jātiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai bez konfiskācijas»;

1.9. izteikt 201.16 panta sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem»;

1.10. izteikt 201.17 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem»;

1.11. izteikt 201.18 pantu šādā redakcijā:

«Par muitas kontrolē esošo preču un citu priekšmetu iekraušanu, izkraušanu, pārkraušanu, pirkšanu, pārdošanu, dāvināšanu, iesaiņojuma bojājumu izlabošanu, iesaiņojuma atvēršanu, iesaiņošanu, pārsaiņošanu vai uz šīm precēm un citiem priekšmetiem vai to iesaiņojuma esošo identifikācijas zīmju vai marķējuma grozīšanu bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas, kā ari par plombu, zīmogu vai citu Latvijas Republikas muitas iestādes uzlikto nodrošinājumu bojāšanu vai nozaudēšanu, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.»;

1.12. izteikt 201.19 panta sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai bez konfiskācijas»;

1.13. izteikt 201.20 panta sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus»;

1.14. izteikt 201.21 panta sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus vai piedzenot to vērtību, vai bez tā»;

1.15. Izteikt 201.22 pantu šādā redakcijā:

«Par preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri Latvijas .Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli, tas ir, par preču un citu priekšmetu ievešanu muitas kontroles zonā vai izvešanu no tās bez Latvijas Republikas muitas iestādes atļaujas, par to pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai ārpus muitas iestādes atrašanās vietas vai ārpus muitas kontroles veikšanas laika, vai par gatavošanos šim pārkāpumam -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus, kā arī transporta līdzekļus, kas izmantoti šādai pārvadāšanai, vai bez konfiskācijas».;

1.16. izteikt 201.23 panta sankciju šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu amatpersonām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem»;

1.17. izteikt 201.24 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem»;

1.18. 201.25 pantā:

izslēgt vārdus «ja šīs preces un citi priekšmeti paredzēti personiskajam vajadzībām, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz simt rubļiem»;

izslēgt otro daļu;

izteikt sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces un citus priekšmetus, tajā skaitā speciāli slēpšanas nolūkam pārbūvētus priekšmetus, kā arī transporta līdzekļus, kas izmantoti preču un priekšmetu pārvadāšanai, vai bez konfiskācijas»;

1.19. papildināt 300. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: «Naudas soda piedziņas piespiedu izpildi par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti 215. 1 panta, izdara Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles iestāžu ierēdņi.»

2. Izdarīt Latvijas Republikas Muitas kodeksā šādus grozījumus:

2.1. papildināt kodeksu ar 70.1 pantu šādā redakcijā:

«70. 1 pants. Preču un citu priekšmetu pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli

Par preču un citu priekšmetu pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli, tas ir par preču un citu priekšmetu ievešanu muitas kontroles zonā vai izvešanu no tās bez muitas iestādes atļaujas, par to pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai ārpus muitas iestādes atrašanās vietas vai ārpus muitas kontroles veikšanas laika, - uzliek naudas sodu uzņēmumiem un organizācijām 100 procentu apmērā no aizturēto preču un citu priekšmetu vērtības, konfiscējot šīs, preces un priekšmetus, kā arī transporta līdzekļus, kas izmantoti to pārvadāšanai, vai bez konfiskācijas.»;

2.2. izteikt 71. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu uzņēmumiem un organizācijām 100 procentu apmēra no aizturētās preču un citu priekšmetu vērtības, konfiscējot šīs preces un priekšmetus, kā arī transporta līdzekļus, kas izmantoti to pārvadāšanai, vai bez konfiskācijas.»;

2.3. izteikt 72. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu uzņēmumiem un organizācijām no 10 līdz 100 procentu apmērā no šo preču un citu priekšmetu vērtības, tos konfiscējot vai bez konfiskācijas.»

Ministru prezidents V.BIRKAVS

Finansu ministrs U. OSIS

02.09.1994