Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»

Izdarīt likumā «Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20/21) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

«Lēmumu par personu (ģimeņu) reģistrēšanu valsts un pašvaldību palīdzības saņemšanai pieņem attiecīgās pilsētas domes, rajona, padomes vai pagasta padomes noteikta pašvaldības institūcija vai tās amatpersona.»

2. Izteikt 6. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā: «Šo grupu ietvaros palīdzības saņemšanas kārtību nosaka attiecīgā pilsētas dome, rajona padome vai pagasta padome, ievērojot iesnieguma un dokumentu iesniegšanas laiku, kā ari personas (ģimenes) konkrētos dzīvokļa apstākļus.»

3. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

«8. pants. Pašvaldību fondi dzīvokļa jautājumu risināšanai

Pašvaldības savus palīdzības fondus dzīvokļa jautājumu risināšanai veido no pašvaldību budžeta asignējumiem.»

4. Izteikt 9. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«Persona (ģimene) šā likuma izpratnē atzīstama par maznodrošinātu, ja tās mēneša ienākumi uz katru ģimenes locekli kopā ar valdības noteiktajām piemaksām nepārsniedz valdības noteikto minimālo ienākumu līmeni.»

5. Izteikt 11. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā: «Pilsētas domei, rajona padomei un pagasta padomei ir tiesības noteikt dzīvokļu īrēšanas pretendentu reģistrācijas grupu veidošanas kārtību.»

6. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

«12. pants. Dzīvokļu izīrēšanas kārtība

Valstij piederošajās dzīvojamās mājās brīvos dzīvokļus izīrē uz attiecīgās valsts iestādes vai valsts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja lēmuma pamata, bet pašvaldībām piederošajās dzīvojamās mājās - uz attiecīgās pilsētas domes, rajona padomes vai pagasta padomes lēmuma pamata, ja likumos nav noteikts citādi.»

Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 12. maijā.

Valsts prezidents G.ULMANIS

Rīgā 1994. gada 31. maijā

31.05.1994