Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta dienesta informācija Nr.41/398-2915

2000. gada 20. aprīlī

Par līgumu stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka:

1. 2000.gada 14.aprīlī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību (parakstīts Rīgā 1999.gada 22.septembrī) (publicēts "Latvijas Vēstnesī" 16.11.1999., Nr.378/380).

2. 2000.gada 16.aprīlī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Slovēnijas Republikas valdības līgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (parakstīts Kopenhāgenā 1998.gada 26.maijā) (publicēts "Latvijas Vēstnesī" 11.02.1999., Nr.40).

3. 2000.gada 15.martā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Bulgārijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi starp to valstu attiecīgajām teritorijām un aiz to robežām (parakstīts Varšavā 1999.gada 19.maijā) (publicēts "Latvijas Vēstnesī" 03.03.2000., Nr.73/75).

4. 2000.gada 13.martā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līgums par 1994.gada 24.janvāra Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību darbības paplašināšanu uz teritorijām, par kurām Apvienotās Karalistes valdība ir atbildīga starptautiskajās attiecībās, - Menas salu, Gērnsijas salu un Džērsijas salu (noslēgts notu apmaiņas ceļā).

5. 2000.gada 26.aprīlī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Grieķijas Republikas valdības līgums par ekonomisko un tehnoloģisko sadarbību (parakstīts Atēnās 1999.gada 17.martā).

6. Ārlietu ministrija atsauc "Latvijas Vēstnesī" 14.12.1999., Nr.412/415, publicēto paziņojumu par Latvijas Republikas un Spānijas Karalistes līguma par sadarbību kultūrā un izglītībā (parakstīts Rīgā 1999.gada 13.augustā) spēkā stāšanās datumu un informē, ka minētais līgums stājās spēkā 1999.gada 19.novembrī. (Līguma teksts publicēts "Latvijas Vēstnesī" 14.12.1999., Nr.412/415).

Juridiskā departamenta direktore Kristīne Maļinovska