Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Precizēts 12.12.1995., Latvijas Vēstnesis Nr.192 (475)

Ministru kabineta rīkojums Nr. 601

Rīgā 1995.gada 25.oktobrī (prot. nr.58, 9.§) 

Par nekustamo īpašumu Rīgā, Ausekļa ielā 9

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 14.marta rīkojuma nr.117 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu Valsts īpašuma fondam" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 45., 90., 170.nr.) pielikuma sadaļas "Izglītības un zinātnes ministrija" 17.punktu saglabāt valsts īpašumā nekustamo īpašumu Rīgā, Ausekļa ielā 9 (grupa 11, grunts 164), un nodot to Rīgas Tehniskās universitātes valdījumā.

2. Rīgas Tehniskajai universitātei reģistrēt šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz valsts vārda Rīgas Tehniskās universitātes personā.

Ministru prezidents M.Gailis

Kultūras ministrs J.Dripe

25.10.1995