Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Saeimas prezidija lēmums

Par atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumu

2001. gada 15. martā pulksten 17

Saeimas prezidijs nolemj:

Izziņot jautājumu, uz kuru tiks sniegta atbilde 2001. gada 15. martā pulksten 17.

Dokuments, reģ. Nr. 111

Deputātu I. Burvja, E. Baldzēna, J. Čevera, R. Labanovska, O. Zvejsalnieka jautājums

ekonomikas ministram Aigaram Kalvītim:

Par Ekonomikas ministrijas izsniegtajām garantijām privātuzņēmējiem

Pamatojoties uz daudzo vēlētāju pausto neapmierinātību ar to, ka Ekonomikas ministrija 1994. gadā ir izsniegusi galvojumus privātuzņēmējiem, kuri tagad bankrotējuši, un zaudējumi ir jāatlīdzina no valsts budžeta, lūdzam sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Cik lielus galvojumus un kādām privātām uzņēmējsabiedrībām Ekonomikas ministrija savā pastāvēšanas laikā ir izsniegusi?

2. Kuri ministri vadīja Ekonomikas ministriju, kad šādi galvojumi tika izsniegti?

3. No kādiem līdzekļiem sedz zaudējumus, kas radušies galvojumu izsniegšanas rezultātā?

Rīgā 2001. gada 12. martā Saeimas priekšsēdētājs J. Straume

12.03.2001