Darbības ar dokumentu

Precizēts 01.02.2000., Latvijas Vēstnesis Nr.29/31 (1940/1942)

Saeimas paziņojums

Par Krievijas Federācijas militārajām akcijām Čečenijā

Latvijas Republikas Saeima ar lielu satraukumu seko Krievijas Federācijas militārajām operācijām Čečenijā. Brutālais karš, kas noris vairāk nekā četrus mēnešus, pretēji sākotnēji pasludinātajai ātrai teroristu iznīcināšanas kampaņai, izrādījies ilgstošs un dārgs, atņemdams dzīvību tūkstošiem čečenu un krievu, radīdams neticību Krievijas demokrātijai.

Terorisms jebkurās tā izpausmēs, īpaši kā politiskās cīņas metode, ir nosodāms, katras valsts vara ir tiesīga tam dot pretsparu. Taču neatbilstošu līdzekļu izvēle, kad par upuri ir padarīta tauta un likumīgā valdība, ar kuru 1997.gadā Krievijas Federācija parakstījusi līgumu par mieru un savstarpējām attiecībām, kad militārajās akcijās cieš civiliedzīovtāji, tiek izpostīta zeme un grautas pilsētas, pazemo pašu Krieviju un aizvaino demokrātisko valstu pašcieņu.

Krievijas Federācijas veiktā karadarbība Čečenijā ir pretrunā ar EDSO principiem un Eiropas Padomes cilvēktiesību konvencijām, kuras Krievija kā šo organizāciju dalībvalsts ir pieņēmusi.

Konfliktu politisks risinājums sarunu ceļā ir mūsdienu sabiedrības starptautiski atzīts princips. Latvijas Republikas Saeima pievienojas citu valstu un starptautisko organizāciju aicinājumam Krievijas Federācijai nekavējoties pārtraukt karadarbību un sēsties pie sarunu galda, izmantojot starptautisko organizāciju starpniecību, lai vienotos par konflikta mierīgu un taisnīgu risinājumu, respektējot cilvēktiesības un tautu pašnoteikšanās tiesības.

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2000.gada 20.janvārī