Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.125

Rīgā 2000.gada 11.aprīlī

Par vakcīnas pret ērču encefalītu piešķiršanu un izlietošanu

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 5.augusta noteikumu Nr.286
"Labklājības ministrijas nolikums" 3.5. apakšpunktu

Lai samazinātu bērnu saslimstību ar ērču encefalītu un racionāli izlietotu firmas Baxter Hyland Immuno (500 devas) un Rotary Club Eggenfelden - Pfarrkirchen (2097) dāvinātās vakcīnas pret ērču encefalītu,

1. Apstiprināt administratīvo teritoriju, kurās ir paaugstināts saslimšanas risks ar ērču encefalītu, un bērnu iestāžu sarakstu un tām piešķirto vakcīnas pret ērču encefalītu kopējo devu skaitu vakcinācijas uzsākšanai vai turpināšanai.

2. Nacionālajam vides veselības centram nodrošināt vakcīnas uzglabāšanu un sadali ārstniecības un bērnu iestādēm saskaņā ar šā rīkojuma 1.punktā apstiprināto sarakstu, tās izlietošanas un uzskaites kontroli.

3. Kontroli pār šī rīkojuma izpildi veikt Sabiedrības veselības departamenta direktores vietniecei S.Vēliņai.

Labklājības ministrs R.Jurdžs

Administratīvās teritorijas, kurās ir paaugstināts saslimšanas risks ar ērču encefalītu, un bērnu iestādes, kam piešķirtas vakcīnas pret ērču encefalītu un šo vakcīnu devu skaits:

1. Rīgas rajona Ropažu pagasta bērnudārza "Annele" patversmes grupa - 26 devas,

2. Rīgas 1.internātpamatskola - 270 devas,

3. Administratīvajās teritorijās:

3.1. Kuldīgas rajona Kabiles pagastā - 448 devas,

3.2. Preiļu rajona Turku pagastā - 448 devas,

3.3. Ogres rajona Ķegumā - 1405 devas.

Sabiedrības veselības departamenta direktore G.Rūtiņa

11.04.2000