Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.135

Rīgā 2001.gada 7.martā (prot. Nr.10, 25.§)

Par vadības grupu hipotekārās kredītsistēmas izveidei

1. Lai nodrošinātu hipotekārās kredītsistēmas izveidi un pilnveidošanu, kā arī koordinētu attiecīgu tiesību aktu projektu izstrādi, izveidot vadības grupu šādā sastāvā:

Vadības grupas vadītāja

V.Andrējeva - Finansu ministrijas valsts sekretāre

Vadības grupas locekļi:

A.Bernāns - Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības departamenta direktora vietnieks

I.Feiferis - valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" valdes priekšsēdētājs

R.Fišers - Finansu ministrijas Eiropas integrācijas nodaļas vecākais referents

V.Gēme - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departamenta direktore

J.Janovs - valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" prezidenta padomnieks

I.Kalniņa - Tieslietu ministrijas Zemesgrāmatu departamenta direktore

G.Kokorevičs - Rīgas Fondu biržas prezidents

T.Laizāns - Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētāja biedrs

V.Lindemanis - Valsts kases pārvaldnieka vietnieks

R.Paņko - valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, viceprezidents

J.Placis - Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes vadītājs

J.Počs - Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktors

A.Reinholds - Tehniskās vienības direktors

Z.Ziediņš - Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

R.Zvirgzdiņa - bezpeļņas organizācijas finansu un kredīta akciju sabiedrības "Lattelekom slēgtais pensiju fonds" izpilddirektore

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:

2.1. Ministru kabineta 1999.gada 14.aprīļa rīkojumu Nr.176 "Par hipotekārās kredītsistēmas izveidi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 116./118.nr.; 2000, 331./333.nr.);

2.2. Ministru kabineta 2000.gada 20.septembra rīkojumu Nr.471 "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.176 "Par hipotekārās kredītsistēmas izveidi"" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 331./333.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

Rīkojums stājas spēkā ar 2001.gada 7.martu.

07.03.2001