Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas Padomes lēmums Nr.71/6

Rīgā 2000. gada 13. janvārī

Par grozījumu "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos"

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Veikt grozījumu ar Latvijas Bankas padomes 1996. gada 17. maija lēmumu Nr. 33/3 apstiprinātajos "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos", papildinot tos ar 4.9.5. punktu šādā redakcijā:

"4.9.5. riska darījumiem ar kredītiestādes meitasuzņēmumiem, mātesuzņēmumu vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem, kuri ir kredītiestādes, finansu iestādes (izņemot apdrošināšanas sabiedrības) vai palīguzņēmumi un kuru finansu pārskati uzraudzības nolūkiem tiek konsolidēti saskaņā ar Latvijas Bankas "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumiem", ja Latvijas Banka piekritusi tam, ka uz minētajiem riska darījumiem ierobežojumi nav attiecināmi."

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2000. gada 31. janvāri.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

31.01.2000